Zvážte podporu nášho snaženia pri budovaní tejto stránky.


1. „Keď niekto povie: „Som hrdý, že som Slovák“, naskakuje mi husia koža.” (Štefan Hríb, novinár)
Milí priatelia, dnes neburcujem, len povzbudzujem. Láska sa skladá z maličkostí. Urobte si čas na...

Pozývame  Vás na záverečný koncert festivalu DNI STAREJ HUDBY 17

Aj v roku 2017, po troch úspešných ročníkoch, Vám prinášame náš osvetový projekt Dni energie na

...

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo

náhodný výber článkov

O „nežnej“ jazykovej asimilácii

Pod výrazom asimilácia  budeme tu rozumieť jej sociologickú obsahovú náplň, teda proces postupného splývania kultúrnych, sociálnych, etnických skupín, v ktorom jedna zo skupín stráca špecifické črty a preberá črty druhej skupiny.

Matica slovenská I časť

Pripravili sme trojdielny videofilm o histórii Matice slovenskej.

Z osudov slovenských geografických názvov (10)

Zachovala sa nám profesia lekára v názvoch obcí, alebo obec Lekár(i), Lekáre?

 
Odber noviniek na stránke