Zvážte podporu nášho snaženia pri budovaní tejto stránky.


Milí priatelia, dnes neburcujem, len povzbudzujem. Láska sa skladá z maličkostí. Urobte si čas na...

Pozývame  Vás na záverečný koncert festivalu DNI STAREJ HUDBY 17

Aj v roku 2017, po troch úspešných ročníkoch, Vám prinášame náš osvetový projekt Dni energie na

...
Problém zla vo svete je obrovský, ľudskými silami neriešiteľný rébus.

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo

náhodný výber článkov

Ako sa vyvíjal názov Bratislavy

Dnešné meno hlavného mesta Slovenska vychádza z pomenovania, ktoré sa v rôznych podobách uvádzalo v historických dokumentoch pochádzajúcich z najranejších dôb existencie tunajšieho sídla.

Z osudov slovenských geografických názvov (5)

O geografických názvoch z osobného mena Mojtech

V mnohých kultúrach vrátane našej kultúry v strednej Európe pomenovania osôb v svojej pôvodnej podobe v staroveku i v počiatkoch stredoveku boli prehlásením alebo želaním vyjadrujúcim vlastnosti nositeľa mena.

Vyrastú z našich detí slniečkári?

Školské vyučovanie má ísť podľa pokynov s prúdom multikulturalizmu