Zvážte podporu nášho snaženia pri budovaní tejto stránky.

Cesta zarúbaná

Tieto dve slová v spojitosti s Rímom 2017 vyvolávajú vo mne veľa asociácií. Možno aj u čitateľa.  

 

Jedna je,  že  /sobotienka ide, čože ma je po nej/cesta zarúbaná, cesta zarúbaná, cesta zarúbaná k frajerôčke mojej/. Musím sa k problému odbornejšie vyjadriť a verím, že to čitateľ bude akceptovať. Jeden priateľ reagoval na moju minulú úvahu slovami, že som  trafil klinec po hlavičke. A teda aj 5 scenárov pre chod EÚ v najbližších rokoch potvrdzuje skôr neistotu a neznalosť než znalosť dobrej ekonomickej cesty (stavbári poznajú diaľnicu a aj hradskú).  Ba možno cestu zarúbanú. Predsa taký kolos ako je EÚ nemôže existovať tak,  že uprostred cesty sa rozhodne pre niektorý zo scenárov a keď sa ten ukáže ako nerealizovateľný, tak prehodí výhybku opäť.  Veď zvoliť si ekonomickú cestu to nie je cesta na Mont Blanc,  na ktorý môžeme tiež ísť piatimi cestami. Máme už veľmi dobrú skúsenosť iba s našimi stratégiami o daňových zákonoch.  Do konca roka 1998 sme robili na 11 zákonoch o daniach 77 novelizácií. Písal som o tom aj v Slovenskom slove. Ba veľkú skúsenosť už má aj Európa po druhej svetovej vojne.  Konferencia v Bretton Woods  mala dve alternatívy o monetárnej reforme. Keynesovo riešenie bol International Clearing Unit,  cesta k medzinárodnej mene a k medzinárodnej banke.  To bol návrh Veľkej Británie a presadzoval ho Keynes. Avšak konferencia prijala USA,  ako píše R. Lekachman,  sponzorovaný International Monetary Fund.  A pamätáme sa na mnoho jeho prešľapov,  ba aj personálnych zlyhaní, dokonca na jeho čele. Ale v každom prípade to boli ekonómami rozpracované alternatívy. Politici vybrali jednu.  Keynes s ňou nesúhlasil. Lekachman píše: „Keynes nebol nadšený s výsledkom.  Fond bol inferiórnym nástrojom,  menej flexibilným, menej novým,  menej osožným pre dlžníkov,  ako čo bol jeho vlastný návrh ICU.  Nielen to.  Treba si hlboko uvedomiť,  že v každej alternatíve musí byť príslušná,  iná monetárna politika, iná fiškálna politika a následne aj iná koordinácia monetárnej a fiškálne politiky, čo je bázou hospodárskeho úspechu. Uvedomme si, že pre investora má zásadný význam,  či je úroková miera 6% a či 12%. To má dôsledok na veľkosť HDP.  Ale to sa vzťahuje aj na dopyt po peniazoch;  tá by mala teoreticky mimoriadne reagovať.  A ako bude vyzerať bankový systém pri jednotlivých alterantívach?  Kto ustráži kolobeh peňazí?  Teda podstatu tvorby ponuky peňazí v každej ekonomike, čiže až 27 ekonomík. Veď vidíme,  ako sa teraz guvernér ECB rozhodol,  že mesačne bude vtláčať do EÚ množstvo peňazí,  ktoré je väčšie ako náš HDP.  Kto teda ustráži reťazec masa peňazí, z ktorej vyplýva úroková miera  (napr. aj jej pokles) a z ktorej plynie vplyv na investície a z nich vplyv na HDP?  A v tom HDP je potrebné ustrážiť konkrétnu štruktúru,  napr. pomery medzi veľkosťou príjmov domácností,  veľkosťou príjmov podnikovveľkosťou príjmu vlády.  Už teraz ich nedokážeme ustrážiť.  Ekonomická politika nie je hazardná hra v kasíne.

Politici nemôžu ľahkovážne podstrkovať ekonómom alternatívy budúcej budovy EÚ,  resp. jej novej konštrukcie.  Ukážem to na slávnom modeli Keynesa,  ktorý definoval dve bázické rovnice ekonomického modelu ekonomiky.  Ide o prvú Y = C + I,  teda HDP je súčet výdavkov obyvateľstva a investícií a druhá  C = a + bY,  teda výdavky obyvateľstva sú funkciou HDP.  Pre každú alternatívu musí byť iná konštanta a a aj celkom iná konštanta b (marginálne propenzita k spotrebe).  Ony predurčia veľkosť HDP.  A keďže model má 2 rovnice a tri premenné,  číže máme veľa volieb,  teda aj každá hodnota premennej I, investície,  bude iste vlastná ďalšia množina alternatív.  Politici do týchto vzťahov asi nevidia a preto sa im ľahko konštrujú alternatívy.

Mňa však najviac znepokojuje,  ba až irituje teraz pertraktovaná úvaha o tom,  že EÚ je jediná alternatíva a že musíme byť súčasťou jadra. Aj vo vede už bolo veľa tvrdení,  ktoré sa ukázali falošné,  mylné. Žil som vo.Švajčiarsku, ktoré pred 48 rokmi nebolo ani v OSN a nie je ani v EÚ.  A aj dnes máme krajiny v Európe  ako Nórsko a teraz už aj Britániu,  ktoré prosperujú.  Aj o tvorbe zoskupení máme teóriu, volá sa teória zhlukov.    Respektíve máme diskriminačnú analýzu,  ktorá diskriminuje medzi skupinami objektívov,  teda napr. ekonomikami,  aby sme vedeli efektívne zasahovať.  Nerobme si problémy iba zato,  že nepoznáme vedu.  Veď už poznáme problémy Grécka,  Španielska a Talianska. Nie sú dôkazom,  že pred 60 rokmi sme nedomysleli ako má ekonomický systém,  veľký ekonomický systém fungovať?  Spoľahli sme sa na politikov,  ale v hlave sa človekovi nepodarí  vyriešiť ani  dve  rovnice o 2 neznámych. V ekonomike ich máme tisíce.  Ide teda o cestu zarúbanú?  Alebo v lese konečne vysekáme pás a vybudujeme cestu, ktorá má správny smer? Po mačacích hlavách prevodom 39:27 dokáže ísť iba Sagan.

 

Prof. J. Husár

2/4/2017

 

 

 

 

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo

náhodný výber článkov

Základné princípy panslavizmu 21. storočia

Panslovanská únia vychádza z myšlienky panslavizmu spresnenej Ľudovítom Štúrom a za  základné princípy panslavizmu 21. storočia považuje: 

Príbeh z Iloku

Vojna medzi Srbmi a Chorvátmi v 90-tých rokoch 20. storočia poznačila v chorvátskom meste Ilok aj život okolo tisícky Slovákov.

Text kázne poľského prímasa pána arcibiskupa Henryka Muszyńského

Takmer týždeň sa Poľsko a Poliaci, pohrúžení v bolesti a smútku, lúčia so svojím prezidentom pánom Lechom Kaczyńskim i s jeho manželkou Máriou, ďalej s bývalým prezidentom v exile pánom Ryszardom Kaczorowskim, ako aj s vysokými predstaviteľmi verejného života, ktorí zahynuli pri tragickej havárii prezidentského lietadla pri Smolensku.

 
Odber noviniek na stránke