Vyhlásenie občianskej Iniciatívy 2016

 K 70. výročiu popravy prvého prezidenta Slovenskej republiky, Msgr. ThDr. Jozefa Tisu, 18.4.1947

 

Nejeden úsek slovenskej histórie padol za obeť lži, zámernej a obludnej lži nepriateľov slovenského národa. No v prípade Slovenského štátu, jeho falošného predstavovania svetu nebola to už len jednoduchá lož, ale orgie lží, satanských a zvrhlých“, napísal na margo hodnotenia prvej SR v totalitnom Československu exilový básnik a intelektuál Mikuláš Šprinc.

Sotvakto by predpokladal, že podobné orgie sa obnovia aj po páde komunizmu, v samostatnej Slovenskej republike. Osobitne v súvislosti s 70. výročím popravy prvého prezidenta SR Dr. Jozefa Tisu. Novodobé, vraj demokratické a takzvané slovenské médiá, takmer unisono šíria, rovnako ako v rokoch totality, protislovenskú a protikresťanskú nenávisť. Miesto odbornej diskusie forsírujú polopravdy, ba i otvorené lži o tom, že Dr. Jozef Tiso bol „vojnovým zločincom“, ignorujúc i výsledky doterajšieho vedeckého bádania. Pritom historik Dušan Kováč už v zborníku Historického ústavu SAV z roku 1992 uviedol, že Tisova „spolupráca s nacistickým Nemeckom bola vynútená okolnosťami“ a jeho proces „bol ako politický proces zmanipulovaný“.

Mediálna propaganda namierená proti prvej, ale i súčasnej SR a jej zakladateľom, nesie všetky znaky brainwashingu (vymývania mozgov). Ešte intenzívnejšieho a rafinovanejšieho než pred rokom 1989. Sme presvedčení, že jeho cieľom je odnárodnenie Slovákov, implantácia pocitu viny za obdobia štátnej samostatnosti a v konečnom dôsledku odmietnutie slovenskej štátnosti samotným obyvateľstvom.

Ostro protestujeme voči historickým manipuláciám a šíreniu protislovenskej nenávisti. Šíriteľov upozorňujeme na paragrafy Trestného zákonníka o hanobení národa a vierovyznania. Súčasne povzbudzujeme občanov, aby tomuto tlaku nepodľahli, uchovali si národné povedomie, zdravý úsudok i nádej v návrat historickej pravdy a skutočnej slobody slovenského národa.

 

V Bratislave 18. 4. 2017

 

 

Signatári Iniciatívy 2016:

 

Mgr. Miroslav Šuňal, politológ

Ing. Eva Zelenayová, publicistka

Peter Kašarík, živnostník

PhDr. Martin Lacko, PhD., historik

 

Výzvu Iniciatívy 2016 podporujú:

 

RNDr. Jozef Harcek, dôchodca, občiansky aktivista

Marína Vjazanková, kresťanská a občianska aktivistka

Doc. František Vnuk, historik

PhDr. Jozef Mižák, pedagóg

JUDr. Ján Marcinko, bývalý advokát, dôchodca

PaedDr. Mária Marcinková, učiteľka, dôchodkyňa

Genmjr.v.v. Ing. Emil Vestenický, aktivista

Prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc, historik

Prof. Ing. Jozef Bača CSc., emeritný profesor STU

d.p. Gabriel Juruš, katolícky kňaz

d.p. ThLic. Mons. Imrich Šišulák, katolícky kňaz

Dr. Darina Vergesová, M.A. slavistka a historička

Mgr. Anton Čulen, teológ, kresťanský aktivista

d.p. ThMgr. Ignác Juruš, katolícky kňaz

Teodor Križka, básnik, šéfredaktor časopisu Kultúra

d.p. ThDr. Ján Košiar, katolícky kňaz

PhDr. Elena Šebová, psychologička

Jozef Šimonovič, umelec, recitátor

Vladimír Gregor, spisovateľ, filozof, knihovník

Anton Selecký, kresťanský aktivista, publicista

Mgr. Slavomír Hromada, živnostník

Prof. MUDr. Peter Mlkvy ,CSc, lekár

RNDr. Valentín Švidroň, CSc., občiansky aktivista

Doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc., fyzik a elektrotechnik

Prof. MUDr. Ferdinand Klinda, lekár, koncertný organista

PhDr. Ľuba Klindová, psychologička

Doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc., vysokoškolský pedagóg

Mgr. Alojz Golský, dôchodca

MUDr. Martin Jančuška, kardiológ

Mgr. Peter Kozolka, učiteľ v penzii, národný aktivista

RNDr. Ján Kráľ, dôchodca

Mgr. Petr Kubík, PhD,, historik

PhDr. Augustín Jozef Lang, CSc., politik

Milan Macko, súkromný podnikateľ

Ing. Ľubomír Maliarik, programátor

Ladislav Nebus, dôchodca, občiansky aktivista

MUDr. René Pavlík, lekár

PhDr. Ivan Pišút, DrSc., vedec, lichenológ

Mgr. Ján Schultz, dirigent a hudobný publicista

Vojtech Tichý, dôchodca

d.p. don Vojtech Zeman, SDB, katolícky kňaz

 

Miroslav Šuňal Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Priznajme sa k slovenskej šľachte

Náš svet, v ktorom žijeme si vytvoril viaceré obmedzenia, a v nich sa pomerne zložito cíti umenie aj kultúra a osobitne zložito najmä história a historici.

V Lučenci sa 29. septembra 2015 konala matičná konferencia

V Lučenci sa 29. septembra 2015 konala matičná konferencia Národnostné a kultúrne vzťahy v Slovenskej republike - dejiny a prítomnosť.

Slovanstvo a svet súčasnosti

V súvislosti s práve končiacim sa Rokom Ľudovíta Štúra sa vynára otázka, či a do akej miery sa Štúrov politický závet Slovanstvo a svet budúcnosti naplnil, resp. či a do akej miery bola jeho vízia reálna.

 
Odber noviniek na stránke