Zvážte podporu nášho snaženia pri budovaní tejto stránky.

Hurbanovia opäť vo väzeniach?

Zdalo by sa, že ak sa niekto dostane na listinu svetových osobností a jubileí roka najvýznamnejšej vzdelávacej a kultúrnej inštitúcie pri OSN - UNESCO, pripomienky a komentáre už nebude treba rozširovať.

 

Veď sa objavia v každom médiu, vzniknú filmy, divadelné predstavenia, objavia sa na výstavách, konferenciách, budú im venované televízne a rozhlasové programy nielen v domovskej krajine a štáte, ale aj na mnohých iných miestach sveta. Ibaže, žiaľ, na Slovensku je to stále inak.
Našťastie o kult Jána Kupeckého, ktorý patril medzi najvýznamnejších tvorcov stredoeurópskeho baroka sa starajú aspoň Pezinčania. Predovšetkým vo svojich lokálnych novinách Pezinčan. A nie iba zásluhou ich intelektuálne založeného primátora Olivera Solgu, ktorý o ňom vydal monografiu.
Podobne vzácne kultúrne orientovaný je i trnavský župan Jozef Mikuš. Je dušou nielen lokálnych, ale aj celoslovenských podujatí spätých s dejinami i identitou trnavského VÚC. K dvestoročnici Jozefa Miloslava Hurbana pripravili s podporou VÚC množstvo podujatí. Predovšetkým takmer na každej škole na Záhorí i Kopaniciach a nielen v Hlbokom, či v jeho rodisku Beckove si chcú uctiť svojho kľúčového národného aktéra z 19. storočia. Veď neochvejne a so všetkými dobovými rizikami zápasil o naše základné národné, kultúrne i občianske práva. Podobne si vlani v žilinskej župe so všetkými poctami i nápaditou invenčnosťou pripomenuli štvorstoročnicu bývalého uhorského a slovensky cítiaceho palatína Juraja Turzu. Hoci sa nedostal na listinu ani najvýznamnejších domácich, nieto medzinárodných jubileí.


Neviditeľný minister

A naopak, viac by som očakával od ministerstva kultúry, ba aj podstatne väčšiu viditeľnosť ministra, či ďalších vrcholných politikov, na pripomínaní si slovenských a svetových jubileí. Či už Kupeckého, Hurbana, Vajanského alebo Radlinského. Možno potom by sme sa dočkali aj menej trpko-smutnej zábavy, než akú nám predvádzajú herecké hviezdičky v relácii RTVS Milujem Slovensko. Keď nám s náramne strojenou veselosťou prezentujú svoje totálne neznalosti základných kultúrno-historických faktov z dejín svojho národa a štátu. Nielenže nemali dostať maturitné vysvedčenie, ale ich dokonca nemali učitelia pustiť do šiestej triedy základnej školy. Ešte horšie je, ak podobné neznalosti prejavujú televízni redaktori a dramaturgovia, čo vidno na absencii množstva „zabudnutých“ programov, ale aj takmer úplného vynechávania slovenských súvislostí z európskych a svetových dejín. Ako nám to predvádzajú globalisticky orientovaní autori veľkoryso dotovanej relácie cyklu Hi-story.
No bez viny nie sú ani ďalší. Redaktori Sme neustrážili, aby bývalý predseda spisovateľskej organizácie AOSS, ktorého zo zahanbenia označím iba iniciálkami Ľ B.) namiesto roku venovanom „Jozefovi Hurbanovi Vajanskému“ (?) požadoval, aby rok bol venovaný skôr sedemdesiatnikom, najmä z populárno-hudobno-zábavno-hereckej brandže doma i zo sveta. A v Denníku N to formuloval Fedor Gál ideologicky úplne natvrdo a nekompromisne. Tento štát nemôže vraj podporovať nič, čo je späté nielen s vedomím národa, ale dokonca ani so sociálnymi otázkami a s kresťanskými postojmi. Uverejnené v marcovom článku pod názvom: „Nechceme štát národný, kresťanský a sociálny“!?


Pre našu slobodu a voľnosť

Takže v roku svetových i slovenských jubileí Jozefa Miloslava Hurbana, Jána Kupeckého (2017), predchádzajúceho roku Svetozára Hurbana Vajanského (2016), ale i ďalších, by nám chceli „niektorí vodcovia“ opäť v akýchsi iracionálnych obavách pocty slovenským osobnostiam jednoducho zamlčať. Veď vo viacerých tzv. mienkotvorných, ale i bulvárnych a neraz i verejnoprávnych „pseudoliberálne“ sa tváriacich médiách zväčša našich velikánov zamlčiavajú a programovo obchádzajú. Čiže aj doma vedieme kultúrnu aj hodnotovú, našťastie nie naozajstnú občiansku vojnu, ktorá nemá nič spoločné s pluralitnou a humanitnou demokraciou. Rovnako ako sa vedie aj vo svete a nielen medzi radikálnymi moslimami a kresťanskou, či postkresťanskou civilizáciou.

Nielen obaja veľkí a jubilujúci Hurbanovia, ale aj Hlinka, Juriga, ale i Radlinský, Palárik, Murgaš, Holuby a Šulek, Ďurko Langsfeld či Pavol Blaho alebo páter Zeman, kardinál Korec, či mysliteľ Hanus a tisíce ďalších politických väzňov nedávnych totalitných a neslobodných epoch netrpeli nadarmo. Vybojovali nám priestor občianskych, národných i duchovných slobôd, o ktoré ich a našich otcov, dedov a praotcov i pramatere zaťato a brutálne oberali predstavitelia všetkých totalitných režimov. Stačí sa len začítať do spomienok a svedectiev množstva dobových hrdinov.
A začať treba už v našej pradávnej minulosti. Veď väzňami i trpiteľmi boli nielen sv. Metod a knieža kniežat Rastislav, ďalší zo sedempočetníkov, svätci Gorazd, Kliment. Hurban za článok „Čomu nás učia dejiny?“ bol pol roka nezmyselne vo väzení. Márne sa dovolával ešte uhorského 1. § zákona o slobode tlače: „Myšlienky svoje cestou tlače každý môže slobodne odovzdávať a slobodne rozširovať.“ Alebo aj pre našu „slobodu a voľnosť" rovnako opakovane väznený jeho skvelý syn, obranca národných práv v najťažšej etape útlaku, Svetozár Hurban Vajanský. Trpel aj za oprávnene ostrý a rozhorčený článok Hyenizmus v Uhrách.

Pritom pred súdom len suverénne bránil najzákladnejšie ľudské a občianske práva : „Pre mňa nie je Hurban len môj nezapomenuteľný otec, ale okrem toho je on i výnimočný muž môjho slovenského národa, ktorý zaň pol stoletia pracoval, bojoval a trpel".                      

Viliam Jablonický

 

zdroj: SVEDECTVO - apríl 2017


 

 

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo

náhodný výber článkov

Lipa a slovo

Ak je lipa symbolom vzájomnosti Slovanov, ktorí sa okolo nej zhromažďovali, tak slovo je tým, čo túto vzájomnosť umožňovalo a naďalej umožňuje: natoľko, že mu Slovania  vďačia aj za svoje meno. Tvrdí to náš popredný jazykovedec a etymológ Š. Ondruš.

Posledný predvolebný prejav Donalda Trumpa

Naše hnutie je o náhrade krachujúceho a skorumpovaného politického establishmentu novou vládou, kontrolovanou vami, americkým ľudom.

V. Klaus o zahraničnej politike / Vyvlastnenie zbraní v EÚ?

 Hostia: 1. Václav Klaus, bývalý prezident ČR, 2. Ľudovít Miklánek, člen predstavenstva Združenia vlastníkov strelných zbraní Legis Telum

 
Odber noviniek na stránke