Tri pocity zo súčasnej situácie ...
Idyla skončila!

Zlo sa odtrhlo z reťaze

a ničí všetky hrádze

kvety aj plody života

páli na dym a sadze...

*

Aj dobro na tej skaze má

svoj podiel tichej viny

-pridlho spalo na sláve

keď život žiadal činy!

*

Preto tečie krv bezbranných

zas zabíjajú deti

-namiesto slnka čierna smrť

na ľudskú nádej svieti

*

Zlo skryté v maske dobráka

si brúsi drápy , zuby...

Budeme čakať zbabelo

na jerichové trúby?!

*

Nastal čas pravdy svedomia

čas skutkov viac než smelých

vyzýva na boj proti zlu

-a žiada si nás celých!P.S.

Kde sú hodnoty ľudskosti

tie, pre ktoré sme žili?

Aj hluchí počujú tú zvesť

-je tu koniec idyly!


Zvon

Naplnení prázdnom

bláznovstvom veselí

-vidieť sme nemohli

vedieť sme nechceli...

Že ako živý cieľ

-sme vojne na dostrel..!

*

Zo všetkých veží zvon

správu k nám vysiela

-srdcia vám zamrzli

rozum vám skamenel...

Obloha nad vami

od hanby sčernela...!

*

Ozvena vracia zvesť

-kde ste podeli česť?

Jej päsť do úsmevu

bezzubo omieľa

-tma svetlo zabila

idyla skončila

-tma svetlo zabila

idyla skončila

-tma svetlo zabila

idyla skončila...P.S.

Ťažšia ako kameň

- odzváňa nám amen

ťažšia ako kameň

- odzváňa nám amen

ťažšia ako kameň

- odzváňa nám amen...Proroci

Statoční proroci

zbytočne zvonili

-slepohluchým stenám

márne hádzali hrach...

*

Zomierali všetci

-umelci či vedci

až do krvi zbití

s pravdami na perách...P.S.

Komu je to škoda?

Koho je to vina?

Múdry si pod sebou

konár neodtína!

Viliam Hornáček

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Slovanstvo a svet súčasnosti

V súvislosti s práve končiacim sa Rokom Ľudovíta Štúra sa vynára otázka, či a do akej miery sa Štúrov politický závet Slovanstvo a svet budúcnosti naplnil, resp. či a do akej miery bola jeho vízia reálna.

Súvislosti, ktoré gniavia Európu

Nemecký ekonóm T. Sarazin to vyjadril jednoduchým nadpisom svojho diela Nemecko pácha samovraždu a zožal aj veľkú kritiku za hlboký a pravdivý vhľad do problémov Nemecka.

Reklama na Instagrame prichádza aj k nám

Čo je dobré o nej vedieť

Zaplatiť si reklamu na Instagrame budú môcť čoskoro už aj slovenské značky.

 
Odber noviniek na stránke