Tri pocity zo súčasnej situácie ...




Idyla skončila!

Zlo sa odtrhlo z reťaze

a ničí všetky hrádze

kvety aj plody života

páli na dym a sadze...

*

Aj dobro na tej skaze má

svoj podiel tichej viny

-pridlho spalo na sláve

keď život žiadal činy!

*

Preto tečie krv bezbranných

zas zabíjajú deti

-namiesto slnka čierna smrť

na ľudskú nádej svieti

*

Zlo skryté v maske dobráka

si brúsi drápy , zuby...

Budeme čakať zbabelo

na jerichové trúby?!

*

Nastal čas pravdy svedomia

čas skutkov viac než smelých

vyzýva na boj proti zlu

-a žiada si nás celých!



P.S.

Kde sú hodnoty ľudskosti

tie, pre ktoré sme žili?

Aj hluchí počujú tú zvesť

-je tu koniec idyly!


Zvon

Naplnení prázdnom

bláznovstvom veselí

-vidieť sme nemohli

vedieť sme nechceli...

Že ako živý cieľ

-sme vojne na dostrel..!

*

Zo všetkých veží zvon

správu k nám vysiela

-srdcia vám zamrzli

rozum vám skamenel...

Obloha nad vami

od hanby sčernela...!

*

Ozvena vracia zvesť

-kde ste podeli česť?

Jej päsť do úsmevu

bezzubo omieľa

-tma svetlo zabila

idyla skončila

-tma svetlo zabila

idyla skončila

-tma svetlo zabila

idyla skončila...



P.S.

Ťažšia ako kameň

- odzváňa nám amen

ťažšia ako kameň

- odzváňa nám amen

ťažšia ako kameň

- odzváňa nám amen...



Proroci

Statoční proroci

zbytočne zvonili

-slepohluchým stenám

márne hádzali hrach...

*

Zomierali všetci

-umelci či vedci

až do krvi zbití

s pravdami na perách...



P.S.

Komu je to škoda?

Koho je to vina?

Múdry si pod sebou

konár neodtína!

Viliam Hornáček

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo

náhodný výber článkov

Výpoveď slova o histórii

Západoeurópska historiografia je na dejiny a prítomnosť Slovanov v Európe mimoriadne skúpa, ba až do zakotvenia pangermánskej tézy o sťahovaní národov o Slovanoch takmer bez výnimky mlčí. Starí rímski autori Plinius starší (23 – 79 n.l.) a Tacitus (55 – 120 n.l.) i grécky geograf Ptolemaios (128 – 168 n.l.) síce už na začiatku nášho letopočtu vedeli, že kdesi na severe  medzi riekou Vislou a Baltským morom žije veľký národ, ktorý nazvali Vinidi, ale nijaké bližšie údaje o ňom neuviedli.

Imigrantská nároková kultúra

Ak by žil dnes George Orwell, tak by pri sledovaní súčasných mainstreamových médií  musel cítiť obrovské zadosťučinenie.

Sorosove agentúry preberajú kontrolu nad Slovenskom

Niežeby to bol objav dňa, už štvrťstoročie vývoj na Slovensku výrazne formuje nikým nevolený, ale bohato subvencovaný „tretí sektor“

 
Odber noviniek na stránke