Zvážte podporu nášho snaženia pri budovaní tejto stránky.

Tri pocity zo súčasnej situácie ...
Idyla skončila!

Zlo sa odtrhlo z reťaze

a ničí všetky hrádze

kvety aj plody života

páli na dym a sadze...

*

Aj dobro na tej skaze má

svoj podiel tichej viny

-pridlho spalo na sláve

keď život žiadal činy!

*

Preto tečie krv bezbranných

zas zabíjajú deti

-namiesto slnka čierna smrť

na ľudskú nádej svieti

*

Zlo skryté v maske dobráka

si brúsi drápy , zuby...

Budeme čakať zbabelo

na jerichové trúby?!

*

Nastal čas pravdy svedomia

čas skutkov viac než smelých

vyzýva na boj proti zlu

-a žiada si nás celých!P.S.

Kde sú hodnoty ľudskosti

tie, pre ktoré sme žili?

Aj hluchí počujú tú zvesť

-je tu koniec idyly!


Zvon

Naplnení prázdnom

bláznovstvom veselí

-vidieť sme nemohli

vedieť sme nechceli...

Že ako živý cieľ

-sme vojne na dostrel..!

*

Zo všetkých veží zvon

správu k nám vysiela

-srdcia vám zamrzli

rozum vám skamenel...

Obloha nad vami

od hanby sčernela...!

*

Ozvena vracia zvesť

-kde ste podeli česť?

Jej päsť do úsmevu

bezzubo omieľa

-tma svetlo zabila

idyla skončila

-tma svetlo zabila

idyla skončila

-tma svetlo zabila

idyla skončila...P.S.

Ťažšia ako kameň

- odzváňa nám amen

ťažšia ako kameň

- odzváňa nám amen

ťažšia ako kameň

- odzváňa nám amen...Proroci

Statoční proroci

zbytočne zvonili

-slepohluchým stenám

márne hádzali hrach...

*

Zomierali všetci

-umelci či vedci

až do krvi zbití

s pravdami na perách...P.S.

Komu je to škoda?

Koho je to vina?

Múdry si pod sebou

konár neodtína!

Viliam Hornáček

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo

náhodný výber článkov

Budovanie štátu - čas činorodosti

Ako znalec života a tvorby Ernesta Hemingwaya by som začal jeho myšlienkou o tom, prečo miloval obdobie v Paríži v dvadsiatych rokoch 20. storočia.

Čechoslovakizmus v dynamike času (1918-1945)

Keď chceme postihnúť fenomén čechoslovakizmu ako ideovej konštrukcie popierajúcej existenciu slovenského národa a snažiacej sa o jeho počeštenie v kľúčových rokoch našej národnej existencie, musíme poznať jeho dynamiku v prvej a druhej Česko-Slovenskej republike, ale aj jeho transformáciu po druhej svetovej vojne, keď sa idea čechoslovakizmu formálne opustila a označila sa za umelú.

Poľský katolícky kňaz Roman Kneblewski - "Bráňme sa invázii!"

 Poľský katolícky duchovný Roman Kneblewski, známa autorita pre veriacich nielen v Poľsku, už veľakrát hovoril o hrozbách multikulturalizmu, socializmu či islamu.

 
Odber noviniek na stránke