Zvážte podporu nášho snaženia pri budovaní tejto stránky.

Parný stroj a zahraničná slovenská komunita

Energia vo fyzike je schopnosť fyzikálnej sústavy konať prácu. Energia sa premieňa na prácu a naopak.

Jedna z foriem energie je tepelná energia alebo jednoduchšie, teplo. Množstvo tepla v sústave je závislé od teploty jednotlivých prvkov sústavy. Ak sú prvky studené, množsvto tepla v sústave je malé a sústava s nízkou tepelnou energiou nie je schopná konať prácu.

Parný stroj je fyzikálna sústava schopná konať prácu ak má dostatok tepelnej energie. Ak jednotlivé molekuly vody majú nízku teplotu, voda je studená a parný stroj nedokáže nič spraviť. Až keď sa niektoré molekuly vody zohrejú na bod varu (100° Celsia) premenia sa na paru a začnú poháňať parný stroj.
Zahraničná slovenská komunita je ako parný stroj. Jej aktivita závisí od vnútornej energie jej členov. Platí to o tanečnej skupine, o speváckom zbore, divadelnom súbore, turistickom oddieli, futbalovom klube alebo o farskom spoločenstve. Schopnosť spoločenského života komunity, schopnosť robiť užitočné veci spoločne, závisí od aktivity jednotlivých členov komunity, od ich schopnosti vidieť potrebu, využiť príležitosť, správne ohodnotiť svoj talent a prejaviť dobrú vôľu zapojiť sa do komunitného života.

Ak použijeme paralelu s parným strojom, môžeme schopnosť a ochotu členov komunity zapájať sa aktívne do komunitného života merať komunitným teplomerom. Komunita môže byť “na bode mrazu” alebo môže byť “vo vare”. Jednotlivci sa navzájom ovplyvňujú, odovzdávajú si energiu, entuziazmus.

Nenechajme vyhasnúť plamienok komunitného života zahraničných slovenských komunít. Zabráňme tepelnej smrti nášho mikrovesmíru. Pridajme naše TTT palivo (Talent, Time, Treasure) pod kotol komunitného parného stroja.


Jožo Starosta

zdroj: http://slovozbritskejkolumbie.ca/kiosk

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo

náhodný výber článkov

Dulovce slovenský diamant na Juhu

Južnoslovenské detské a mládežnícke folkórne slávnosti v Dulovciach, pri zrode ktorých stála aj Matica slovenská, sa dožili svojho dvadsiateho ročníka.

Svetové udalosti bez politickej korektnosti [24.05.2016]

Prehľad tém zo zahraničnej politiky, ktoré zarezonovali svetom.
Moderuje: Norbert Lichtner
Stály hosť: Ľubomír Huďo

KSI odmieta dvojjazyčné tabule na železnici

Kongres slovenskej inteligencie (KSI) vo svojom vyhlásení 7. 2. 2017 v Ružomberku konštatuje, že s pohoršením prijal informáciu o nariadení ministra dopravy zaviesť dvojjazyčné tabule na železničných staniciach na tzv. menšinových územiach.