Čo si nedávno všimol ruský generálny štáb?

Na internetovom portáli novarepublika.cz bol dňa 16.5.2017 zverejnený článok, ktorý sa zaoberá veľmi dôležitou témou, pretože sa dotýka otázok života a smrti mnoho miliónov ľudí.


Podľa článku na konci mesiaca apríla došlo v ruskom generálnom štábe k veľmi vážnej udalosti. Na Moskovskej medzinárodnej bezpečnostnej konferencií zástupca náčelníka generálneho štábu ruskej armády generál Viktor Poznichir prehlásil, že ruské velenie dospelo k jednoznačnému presvedčeniu, že
 USA sa chystajú k preventívnemu jadrovému úderu proti Rusku. Ruské velenie si urobilo analýzu z toho, čo robí Pentagon a velenie NATO v Bruseli, ktoré v rámci útočnej doktríny Steel Rose presúva na hranicu dotyku s Ruskou federáciou invázne zbory, ktoré slúžia k útočnému nasadeniu a nepočíta sa s ich prežitím. Rusko si všíma, že americkí generáli presúvajú do Pobaltia invázne zbory, nie obranné jednotky.

Ruský generálny štáb si všimol, že v Pobaltí sa nebudujú línie defenzívnej obrany, pokiaľ by NATO chcelo chrániť pobaltské krajiny, ale budujú sa izolované autonómne odpaľovacie zariadenia pre americké rakety s plochou drahou letu. Rakety Tomahawk nemajú žiadne defenzívne použitie, pretože ide o útočné zbrane. Mimoriadna pozornosť je venovaná príprave ženijného vojska, ktoré má za úlohu zaistiť pozemné prejazdy cez ruské rieky, nakoľko ruská doktrína počíta so zničením mostov cez rieky v prípade postupu nepriateľa. Aj v prípade jednotiek nemeckého Bundeshweru ide o oddiely útočných skupín, čo sú ľahké motorizované skupiny na vozoch Marder. Ruský generálny štáb si všíma aj navýšenie rozpočtu pre protiraketovú obranu. Do roku 2022 budú mať USA viacej „obranných“ raket než koľko má Rusko jednotlivých nukleárnych

hlavíc. Stavba odpaľovacích zariadení v pobaltských krajinách naznačuje, že Američania v blízkej budúcnosti plánujú zaútočiť na Rusko tisíckou rakiet s plochou drahou letu.

Je samozrejme, že ak Pentagon spustí preventívny nukleárny úder, Rusko bude reagovať svojim potenciálom nukleárnych zbraní a to bude pre samotnú Európu veľká katastrofa. Správa o tom, k akému záveru sa dopracovalo ruské vojenské velenie akosi ostala nepovšimnutá tak v médiách ako aj u jednotlivých politikoch. Ak sa USA chystajú k preventívnemu jadrovému útoku proti Rusku, tak je to veľmi zlá správa a preto má dostať dôležitosť najvyššieho stupňa. Lenže v praktickom živote to tak nie je. Najprv treba pripomenúť, že v priestore EÚ vládnu moc každého členského štátu netvoria pronárodní politici, ale proamerickí neokonzervatívni politici, takže pre nich je dôležité, čo povedia či nepovedia Američania a nie čo povie Rusko. Takáto situácia platí aj pre Slovensko.

Na Slovensku v týchto dňoch NR SR prijala dokument s názvom Deklarácia NR SR o nevyhnutnosti podpory obrany SR. Napriek tomu, že podľa vyhlásenia poslanca Galka za SaS bezpečnosť občanov je štátna priorita, nikto z poslancov sa téme preventívneho úderu USA proti Rusku nevenoval. Táto téma si vyžaduje rozvinúť veľké politické a pracovné úsilie zo strany vládnej moci na Slovensku. Prečo ? Sú tu jasné indície ruského vojenského velenia o tom, že v prípade NATO nejde o rozvinutie obrany proti vpádu ruských vojsk, ale o prípravu na invázny útok proti Rusku, pričom verejnosť v Európe je do nekonečná klamaná tým, že ide o obrannú úlohu NATO. Týmto spôsobom postupovali aj poslanci NR SR, keď v deklarácií schválili podporu obrany SR a úsiliu byť platnou súčasťou obrannej aliancie. Podľa deklarácie rozpočtové výdavky na obranu majú do roku 2022 dosiahnuť úroveň 1,6 % HDP. A keď si zistíme, čo najbližšie plánuje Ministerstvo obrany SR nakupovať, tak sú to útočné bojové obrnené vozidlá.

Prehlásenie ruského vojenského velenia je potrebné preveriť. Mala by to byť úloha vládnej moci. Samotné preverenie môže byť kombinované rôznym spôsobom a je potrebné, aby svoju úlohu zohrali tak vládne orgány a pracovné skupiny ako aj samotný parlament. Najprv však je potrebné, aby naši ústavní činitelia svojim občanom čestne a poctivo zdôvodnili, čo sa v skutočnosti deje na dotyku s hranicou Ruskej federácie, či sú informovaní o takom niečom, ako je preventívny jadrový útok USA proti Rusku. Je dôležité rozvinúť diplomatické rokovania s Ruskou federáciou o charaktere aktivít NATO v Pobaltí. Dôležitá bude aj rekognoskácia celého terénu expertnou skupinou a k tomu, predpokladám, bude potrebná spolupráca s OSN.

Prečo je dôležité preveriť prehlásenie ruského vojenského velenia ? Pretože od jeho výsledku závisí ďalší postup. Ak sa ukáže, že USA skutočne plánujú preventívny jadrový útok na Rusko a že v Pobaltí sa zabezpečuje príprava na útok, potom sú to jasné argumenty, v zmysle ktorých je potrebné momentálne riešiť koncepciu zahraničnej politiky SR a tak, aby sa príprava jadrovej konfrontácie s Ruskom zastavila a ukončila. Pri jadrovej konfrontácií s Ruskom žiadna pomoc zo strany USA nie je možná a ani nebude poskytnutá. Generálny tajomník NATO Stoltenberg zbytočne apeluje na členské štáty NATO, aby viacej investovali do obrany, pretože ide o bezpečnosť Európy. Ak chceme mať bezpečnú Európu, tak musíme sa snažiť, aby sme na svojich dvoroch boli si sami pánmi svojho osudu a nie aby nás aj naďalej kolonizovali vojska USA. Bezpečnosť Európy bude zaručená iba vtedy, ak svoju vojenskú moc nad Európou stratia USA, pretože demokratické právne štáty majú existovať na princípe vzájomnosti a partnerstva, nie podriadenosti.

Jadrová konfrontácia USA s Ruskom sa nedá riešiť navýšením rozpočtov na obranu Európy, ale bezpečnostnou Alianciou s Ruskom, teda uzatvorením príslušných zmlúv. Preventívny jadrový úder USA proti Rusku je potrebné zrušiť rozumnou spoluprácou krajín Európy s Ruskom. Prípravu samotného útoku NATO proti Rusku je potrebné včas odhaliť. Toto je úloha pre našu vládnu moc, ak za niečo stojí a má záujem o skutočnú bezpečnosť občanov. Deklarácia NR SR nedávno prijatá má vôbec neuspokojuje, pretože nič nerieši. V skutočnosti bola prijatá iba preto, aby sa naša delegácia na summite NATO cítila tak, že má čiastočne splnenú úlohu o navyšovaní rozpočtu na obranu, pričom obranou sa zastiera príprava na útok.

Členstvo v NATO nás nezachráni, ak NATO zaútočí na Rusko, ale Aliancia s Ruskom je dobrým základom bezpečnosti takej krajiny ako je Slovensko. Opäť je to Rusko, na ktoré demokratický Západ plánuje útok. Ako je vidieť, fašistický cieľ z obdobia 2.svetovej vojny bol oživený a pripravuje sa. Vyrástla nová generácia

Prehlásenie ruského vojenského velenia je potrebné preveriť. Mala by to byť úloha vládnej moci. Samotné preverenie môže byť kombinované rôznym spôsobom a je potrebné, aby svoju úlohu zohrali tak vládne orgány a pracovné skupiny ako aj samotný parlament. Najprv však je potrebné, aby naši ústavní činitelia svojim občanom čestne a poctivo zdôvodnili, čo sa v skutočnosti deje na dotyku s hranicou Ruskej federácie, či sú informovaní o

takom niečom, ako je preventívny jadrový útok USA proti Rusku. Je dôležité rozvinúť diplomatické rokovania s Ruskou federáciou o charaktere aktivít NATO v Pobaltí. Dôležitá bude aj rekognoskácia celého terénu expertnou skupinou a k tomu, predpokladám, bude potrebná spolupráca s OSN.

Prečo je dôležité preveriť prehlásenie ruského vojenského velenia ? Pretože od jeho výsledku závisí ďalší postup. Ak sa ukáže, že USA skutočne plánujú preventívny jadrový útok na Rusko a že v Pobaltí sa zabezpečuje príprava na útok, potom sú to jasné argumenty, v zmysle ktorých je potrebné momentálne riešiť koncepciu zahraničnej politiky SR a tak, aby sa príprava jadrovej konfrontácie s Ruskom zastavila a ukončila. Pri jadrovej konfrontácií s Ruskom žiadna pomoc zo strany USA nie je možná a ani nebude poskytnutá. Generálny tajomník NATO Stoltenberg zbytočne apeluje na členské štáty NATO, aby viacej investovali do obrany, pretože ide o bezpečnosť Európy. Ak chceme mať bezpečnú Európu, tak musíme sa snažiť, aby sme na svojich dvoroch boli si sami pánmi svojho osudu a nie aby nás aj naďalej kolonizovali vojska USA. Bezpečnosť Európy bude zaručená iba vtedy, ak svoju vojenskú moc nad Európou stratia USA, pretože demokratické právne štáty majú existovať na princípe vzájomnosti a partnerstva, nie podriadenosti.

Jadrová konfrontácia USA s Ruskom sa nedá riešiť navýšením rozpočtov na obranu Európy, ale bezpečnostnou Alianciou s Ruskom, teda uzatvorením príslušných zmlúv. Preventívny jadrový úder USA proti Rusku je potrebné zrušiť rozumnou spoluprácou krajín Európy s Ruskom. Prípravu samotného útoku NATO proti Rusku je potrebné včas odhaliť. Toto je úloha pre našu vládnu moc, ak za niečo stojí a má záujem o skutočnú bezpečnosť občanov. Deklarácia NR SR nedávno prijatá má vôbec neuspokojuje, pretože nič nerieši. V skutočnosti bola prijatá iba preto, aby sa naša delegácia na summite NATO cítila tak, že má čiastočne splnenú úlohu o navyšovaní rozpočtu na obranu, pričom obranou sa zastiera príprava na útok.

Členstvo v NATO nás nezachráni, ak NATO zaútočí na Rusko, ale Aliancia s Ruskom je dobrým základom bezpečnosti takej krajiny ako je Slovensko. Opäť je to Rusko, na ktoré demokratický Západ plánuje útok. Ako je vidieť, fašistický cieľ z obdobia 2.svetovej vojny bol oživený a pripravuje sa. Vyrástla nová generácia

politikov, ktorá nesplnený sen Hitlera a jeho prisluhovačov plánuje čestne splniť, hoci aj za situácie, že budú straty na životoch ľudí a majetku krajín veľmi veľké a podmienky pre život priam neznesiteľné. Na Slovensku celá politická elita vládnej moci a jej prisluhovači tento fašistický cieľ podporuje, ibaže podľa nich fašistov máme iba v ĽS – NS.

A na záver malá perlička. Podľa internetového denníka Hlavné správy minister obrany SR Peter Gajdoš v priestoroch Ženijného práporu v Seredi sa zúčastnil slávnostného nástupu príslušníkov aktívnych záloh. Podľa denníka v rámci pilotného projektu sa cvičenia v rámci aktívnych zúčastňuje 37 ľudí. V rámci projektu budú precvičení vojaci so ženijnými spôsobilosťami a v prípade potreby ich bude možné nasadiť pri rôznych živelných pohromách a kalamitách. Táto informácia je iba z tohto pohľadu ( pohľadu pomoci obyvateľom Slovenska ) úplne v poriadku.

Ak však túto informáciu dáme vedomé do súvislosti s prehlásením ruského vojenského velenia, tak potom kroky Ministerstva obrany SR majú naplniť iné poslanie armády SR v rámci NATO. Ruské vojenské velenie totiž mimoriadnu pozornosť venuje príprave ženijného vojska na strane NATO, ktoré má za úlohu riešiť pozemné prejazdy cez ruské rieky. Prípravu ženijného vojska pokladá ruské vojenské velenie za dôležitú súčasť útočného nasadenia proti Rusku. Keďže sa nepočíta s prežitím inváznych zborov v prvom nasadení, môže sa stať aj to, že NATO bude potrebovať vojakov so ženijnými spôsobilosťami aj z územia Slovenska. Koordináciu plánov ( projektov ) prípravy vojsk NATO za žiadnych okolnosti nemožno vylúčiť.

Za neklamný znak chystanej invázie NATO ruské vojenské velenie počíta nasadenie poľských ženistov v Estónsku v marci tohto roku. Ženijný útvar mal za úlohu nacvičovať brodenie a presun vozidiel pechoty cez vodné toky v simulácií plnenia bojového útoku. Veľká úloha je prikladaná tomu, za aký čas je možné zrealizovať ženijné stavby. Prajme si, aby príprava našich ženistov súvisela iba s ich použitím pri živelných pohromách a kalamitách za mierového stavu.

Dušan Hirjak

 

 

najnovšie v poradí

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Slovenská identita - Konferencia Panslovanskej únie

 Slovenská identita siaha až k našim predkom Slovenom.

Text kázne poľského prímasa pána arcibiskupa Henryka Muszyńského

Takmer týždeň sa Poľsko a Poliaci, pohrúžení v bolesti a smútku, lúčia so svojím prezidentom pánom Lechom Kaczyńskim i s jeho manželkou Máriou, ďalej s bývalým prezidentom v exile pánom Ryszardom Kaczorowskim, ako aj s vysokými predstaviteľmi verejného života, ktorí zahynuli pri tragickej havárii prezidentského lietadla pri Smolensku.

Naše vzdelávacie tradície

Veľmi staré sú naše vzdelávacie tradície. Koncertom na Bratislavskom hrade 13. júna 2017 si Štátny pedagogický ústav pripomenul 70. výročie svojho vzniku.

 
Odber noviniek na stránke