Hromadná pripomienka ku Koncepcii geologického výskumu a geologického prieskumu územia SR

Na https://www.peticie.com/hromadna-pripomienka-ku-koncepcii-geologickeho-vyskumu-a-geologic je možnosť do 5. 6. 2017 podporiť hromadnú pripomienku ku Koncepcii geologického výskumu a geologického prieskumu územia SR.


Pripomienku už podala p. Fatulová ako verejnosť tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/373 (zobraziť pripomienky) a teraz potrebujeme získať min. 500 podporovateľov, aby boli pripomienky brané ako hromadná pripomienka.

Stručne o čom to je:

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do pripomienkového konania Koncepciu geologického výskumu a geologického prieskumu. V pripomienkach sa vyjadrujeme ku navrhovaným povinným prieskumom podzemných vôd a tiež žiadame zaviesť nový prístup k riešeniu environmentálnych záťaží, aby sa zabránilo financovaniu neefektívnych a často nezdôvodnených sanácií z európskych fondov. V pripomienkach tiež žiadame zásadne zmeniť súčasný prístup ministerstva k prieskumu nerastných surovín, ktorý je presadzovaný bez zabezpečenia ochrany zdravia ľudí a životného prostredia

Celé znenie hromadnej pripomienky je v prílohe.

 Za Vašu podporu vopred ďakujeme.

Zástupcovia verejnosti:

Elena Fatulová, Inštitút vodnej politiky

Vladimír Mosný, Slovenská asociácia životného prostredia

Martin Žitňan, hydrogeológ

Martina B. Paulíková, Združenie Slatinka

zdroj: poštová správa


Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo

náhodný výber článkov

Slovanský Panteón

V tomto článku som zhrnul zhruba v skratke to čo sa nám dochovalo o Slovanských bohoch ctených na celom území obývanom Slovanským etnikom. Sú to údaje pochádzajúce z historických, etnologických a etymologických zdrojov.

ĽSNS - Vyhlásenie k teroristickým útokom v Manchestri

Teroristický bombový útok v Manchestri opäť raz ukázali pravú tvár multikulturalizmu.

Ako sa vyvíjal názov Bratislavy

Dnešné meno hlavného mesta Slovenska vychádza z pomenovania, ktoré sa v rôznych podobách uvádzalo v historických dokumentoch pochádzajúcich z najranejších dôb existencie tunajšieho sídla.

 
Odber noviniek na stránke