Hromadná pripomienka ku Koncepcii geologického výskumu a geologického prieskumu územia SR

Na https://www.peticie.com/hromadna-pripomienka-ku-koncepcii-geologickeho-vyskumu-a-geologic je možnosť do 5. 6. 2017 podporiť hromadnú pripomienku ku Koncepcii geologického výskumu a geologického prieskumu územia SR.


Pripomienku už podala p. Fatulová ako verejnosť tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/373 (zobraziť pripomienky) a teraz potrebujeme získať min. 500 podporovateľov, aby boli pripomienky brané ako hromadná pripomienka.

Stručne o čom to je:

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do pripomienkového konania Koncepciu geologického výskumu a geologického prieskumu. V pripomienkach sa vyjadrujeme ku navrhovaným povinným prieskumom podzemných vôd a tiež žiadame zaviesť nový prístup k riešeniu environmentálnych záťaží, aby sa zabránilo financovaniu neefektívnych a často nezdôvodnených sanácií z európskych fondov. V pripomienkach tiež žiadame zásadne zmeniť súčasný prístup ministerstva k prieskumu nerastných surovín, ktorý je presadzovaný bez zabezpečenia ochrany zdravia ľudí a životného prostredia

Celé znenie hromadnej pripomienky je v prílohe.

 Za Vašu podporu vopred ďakujeme.

Zástupcovia verejnosti:

Elena Fatulová, Inštitút vodnej politiky

Vladimír Mosný, Slovenská asociácia životného prostredia

Martin Žitňan, hydrogeológ

Martina B. Paulíková, Združenie Slatinka

zdroj: poštová správa


Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Z osudov slovenských geografických názvov (2)

Naozaj neostala ani stopa po zaniknutom vodnom toku Plazov?

Väčšina štandardných máp alebo mapových diel obsahuje zložku polohopisnú a zložku popisnú, ktorej súčasťou je aj názvoslovná zložka.

Prečo sa verejnosť aj dnes musí vzdávať moci?

Bieda, obluda, ktorá sa vynorila aj v 21. storočí, žije spolu s neuveriteľnou hojnosťou. Už som o tom písal v rôznych denníkoch až kým mi články neprestali uverejňovať. 

Zločiny komunizmu

Je sto rokov od takzvanej Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie...

 
Odber noviniek na stránke