Zvážte podporu nášho snaženia pri budovaní tejto stránky.

Hromadná pripomienka ku Koncepcii geologického výskumu a geologického prieskumu územia SR

Na https://www.peticie.com/hromadna-pripomienka-ku-koncepcii-geologickeho-vyskumu-a-geologic je možnosť do 5. 6. 2017 podporiť hromadnú pripomienku ku Koncepcii geologického výskumu a geologického prieskumu územia SR.


Pripomienku už podala p. Fatulová ako verejnosť tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/373 (zobraziť pripomienky) a teraz potrebujeme získať min. 500 podporovateľov, aby boli pripomienky brané ako hromadná pripomienka.

Stručne o čom to je:

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do pripomienkového konania Koncepciu geologického výskumu a geologického prieskumu. V pripomienkach sa vyjadrujeme ku navrhovaným povinným prieskumom podzemných vôd a tiež žiadame zaviesť nový prístup k riešeniu environmentálnych záťaží, aby sa zabránilo financovaniu neefektívnych a často nezdôvodnených sanácií z európskych fondov. V pripomienkach tiež žiadame zásadne zmeniť súčasný prístup ministerstva k prieskumu nerastných surovín, ktorý je presadzovaný bez zabezpečenia ochrany zdravia ľudí a životného prostredia

Celé znenie hromadnej pripomienky je v prílohe.

 Za Vašu podporu vopred ďakujeme.

Zástupcovia verejnosti:

Elena Fatulová, Inštitút vodnej politiky

Vladimír Mosný, Slovenská asociácia životného prostredia

Martin Žitňan, hydrogeológ

Martina B. Paulíková, Združenie Slatinka

zdroj: poštová správa


Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo

náhodný výber článkov

Výlet do histórie

Pozrite si prvú časť reportáže zo 6. Národnej slávnosti na Devíne, ktorá sa začali devätnásteho apríla 2017 v Gymnáziu Matky Alexie umeleckým uvedením Proglasu.

Prvé písmo bolo slovanské

Historiografia, zdá sa, má dnes  jasno v dejinách Európy. Má jasno v tom, kto a kedy osídľoval európsky kontinent.

Skladateľ alebo básnik

Pozrite si reportáž o obnovení Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského.

 
Odber noviniek na stránke