Nastal čas pripraviť sa na odchod

Václav Klaus: Zaobchádzanie EÚ s Českou republikou je neprijateľné. Nastal čas pripraviť sa na odchod

Európska komisia včera potvrdila, že začala proces právneho konania proti Českej republike, Maďarsku a Poľsku z dôvodu porušenia európskej legislatívy súvisiacej s prerozdelením žiadateľov o azyl. Odpoveď z Českej republiky na seba nenechala dlho čakať. Bývalý prezident Václav Klaus požaduje odchod krajiny z Únie.

“Komisia v posledných mesiacoch opakovane vyzvala tie členské štáty, ktoré doteraz nepresídlili žiadnych migrantov alebo ktoré sa nezaviazali k relokáciám, aby tak urobili. Žiaľ, aj napriek týmto výzvam Česká republika, Maďarsko a Poľsko v rozpore so svojimi zákonnými povinnosťami vyplývajúcimi z rozhodnutia Rady a v rozpore so záväzkami voči Grécku, Taliansku a iným členským štátom neprijali doteraz potrebné opatrenia,” píše sa v komuniké exekutívy EÚ. Viac v článku EÚ spustila kvôli migrantom konanie voči krajinám V4, okrem Slovenska. To, naopak, ocenila v pokroku.

Na stránke Inštitútu Václava Klausa sa objavilo toto vyjadrenie bývalého prezidenta Českej republiky:

1. Zásadne a úplne rezolútne protestujeme proti rozhodnutiu EÚ začať s Českou republikou konanie kvôli tzv. Nerešpektovaniu prijímania migrantov na základe Bruselom nadiktovaných kvót. Protestujeme proti snahe trestať nás a prinútiť nás k poslušnosti.

2. Aj tým, ktorí to ešte nevedeli, ukázala týmto svojím krokom Európska komisia, aké je postavenie Českej republiky v Európskej únii a aké s nami jej vrcholní predstavitelia majú úmysly.

3. Odmietame pokračujúcu bagatelizáciu toho, čo sa práve teraz, v utorok 13. júna 2017, stalo. Ide o novú, doteraz nevídanú vec. Odmietame zámer povinne dosídľovať územie nášho štátu cudzincami. Odmietame dopustiť premenu našej krajiny na multikultúrnu spoločnosť neprispôsobivých komunít, aké vidíme v súčasnosti vo Francúzsku či Veľkej Británii. A to ešte nespomíname s masovou migráciou spojený, dnes už takmer každodenný terorizmus.

4. Odmietame tvrdenie, že musíme “byť pri tom”, že musíme “byť prítomní” rozhodovania, že musíme byť v takzvanom “tvrdom jadre” Únie. Pri rozhodovacích procesoch v EÚ síce dnes sme, ale my nerozhodujeme. Naša prítomnosť nemá fakticky žiadny význam. Náš hlas je ignorovaný. Nerozhoduje sa podľa nás. Rozhoduje sa o nás.

5. Nenechajme sa vydierať hrozbami ukončenia európskych dotácií. Dotácie nepotrebujeme a nechceme ich. Odmietame ako naše platby do Bruselu, tak dotácie z Bruselu. Odmietame zhubnú, silou presadzovanú politiku EÚ ako celok.

6. Z toho všetkého vyplýva jediný možný a súčasne jediný nutný záver: nastal čas začať pripravovať odchod našej krajiny z Európskej únie. Je to jediná cesta, ako náš štát, ktorý sme zdedili od našich predkov a ktorý máme povinnosť ako svojbytnú entitu odovzdať budúcim generáciám, udržať a zachrániť.

Na konanie reagovalo aj Poľsko

Hovorca poľskej vlády Rafal Bochenek dnes oznámil, že Varšava rešpektuje rozhodnutie Európskej komisie začať právne konanie proti Poľsku a ďalším dvom krajinám, ale nesúhlasí s ním.

Hovorca poľskej konzervatívnej vlády premiérky Beaty Szydlovej povedal, že poľské vedenie nesúhlasí s rozhodnutím komisie. Dodal, že vláda od samotného začiatku tvrdí, že vynútená relokácia ľudí nie je dobrým riešením migračnej krízy. Viac v článku Komisia spustila právne konanie voči ČR, Maďarsku a Poľsku kvôli relokáciám.


zdroj: http://www.hlavnespravy.sk/vaclav-klaus-zaobchadzanie-eu-s-ceskou-republikou-je-neprijatelne-nastal-cas-pripravit-sa-na-odchod/1037030

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

V. Klaus o zahraničnej politike / Vyvlastnenie zbraní v EÚ?

 Hostia: 1. Václav Klaus, bývalý prezident ČR, 2. Ľudovít Miklánek, člen predstavenstva Združenia vlastníkov strelných zbraní Legis Telum

Slovania

Slovania sú vetva Indoeurópanov. Slovania sú najpočetnejšia etnická a jazyková skupina v Európe.

Kedysi a dnes

Kedysi sme bojovali za socializmus. Dnes o prežitie.
Kedysi si ľudia pri práci pospevovali. Dnes nadávajú.

 
Odber noviniek na stránke