Zvedení na útek

Migranti sú ľahkou obeťou zločineckých aktivít, vzniká sieť agentov, sprostredkovateľov, prevádzačov, avšak najčastejšie podvodníkov.


Hovorí o tom aj dnešná správa v TV, že v Maďarsku  idú súdiť tých, čo v chladiarenskej dodávke nechali udusiť sa 71 ľuďom.

Dostala sa mi do rúk kniha Americký cisár od M. Pollaka, v ktorej opisuje situáciu okolo roku 1890. Nemôžem to nijak inak urobiť iba tak, že doslova odpíšem, čo on uvádza v knihe. Píše:  Amerika neprijíma každého, kto jej zaklope na dvere. Vstup do Spojených štátov sa zakazuje: chorým a neduživým, retardovaným, duševne chorým a epileptikom; ľuďom bez prostriedkov aj ľuďom, u ktorých sa dá očakávať, že si budú vyžadovať podporu z verejných zdrojov; osobám, ktoré spáchali trestné činy, alebo vedú nemorálny život ako prostitútky, alebo osobám, ktoré ženy na prostitúciu navádzajú. Alebo ich z toho dôvodu do USA privádzajú; mužom, ktorí schvaľujú mnohoženstvo; anarchistom a indivíduám, ktoré sa usilujú o násilný prevrat a zosadenei vlády Spojenýc štátov alebo vlády inej krajiny, alebo plánujú atentáty na verejných predstaviteľov; ako aj osobám, ktoré na základe ponuky, žiadosti, prísľubu alebo dohody plánujú prebrať a vykonávať v USA prácu alebo platenú službu (na základe zmluvy).

Medzi imigrantami sú mnohí bedári bez prostriedkov, chudobní ako kostolné myši, ktorí si nepriniesli níč, len vrece otrhaných šiat a zopár hrncov. Zvlášť prísne utečencov kontroluje zdravotnícky personál kvôli nákazlivým chorobám: zápal mozgových blán, kiahne, trachea, týfus, škvrnivka alebo suchoty, nazývané aj jewish disease, židovská choroba. Vzhľadom na masu, ktorá dorazila loďou, to vôbec nie je ľahká úloha. Pasažieri z podpalubia sa presúvajú popred lekárov a podozrivé prípady sú ihneď označené kriedou – ľudia so zjavnými postihnutiami  a vo vážnych stavoch , hrbáči a chromí, pomätení a senilní, skabiózni alebo s podozrením na lepru. Označených pošlú na podrobnejšie vyšetrenie. Kto má opuchnuté oči, tomu nadvihnú viečko, buď prstom alebo buttenhookom, háčikom z neceséru, akým sa dostávajú do dierky ťažko prístupné gombíky. Tak sa ukáže, či osoba netrpí trachómom, priedušnicou, chytľavým ochorením očí, čo je častá pliaga v prevážne židovských štetloch a chudobných štvrtiach v Haliči a Rusku. Komu vstup do krajiny nepovolia, toho pošlú, ak sa to dá, okamžite späť do domovského štátu. Najlepšie rovno tou istou loďou. Pokiaľ odmietnutí nemajú dosť peňazí, plavba domov sa uskutoční na náklady lodnej spoločnosti. Viacerí dostali k menu na zozname cestujúcich pečiatku Detained, zadržaný. Niektorí však môžu po pár dňoch predsa len pokračovať do mesta, ak sa preukáže, že nemajú žiadnu nebezpečnú chorobu, ale sú len vyčerpaní, a navyše sa za nich v Castle Garden zaručili príbuzní. Hlavne, aby sa nestali bremenom pre americkú verejnosť. Niekoľko neopatrených pošlú späť do Európy, pretože sa priznali, že majú dohodnuté pracovné miesto. Príslušníci najbohatšej vrstvy Američanov vnímajú prúd prisťahovalcov z chudobných regiónov Európy ako nebezpečenstvo jednak pre demokraciu v USA všeobecne, jednak však pre vlastné bohatstvo a bezpečnosť. Hoc  som o vysťahovalectve veľa počul a vedel – v USA na univerzite som stretol niekoľkých pôvodne Slovákov – takýto logický a rozumný postup, o ktorom píše Pollak,  ma skutočne prekvapil.

Po zahĺbení sa do týchto úvah ma napadlo, ako sme sa vracali z dovolenky z Džerby lietadlom. Pri stúpaní sa nám začala prihovárať letuška. Nedarilo sa jej. Vnútorné spojenie zlyhalo. Mňa to veľmi  vzrušilo a manželku nie. Na vojenskej službe som bol 2,5 roka rádiomechanikom. Mal som na starosti rádio, výškomery a SRO, prístroj na rozpoznávanie lietadiel. Teda mne sa pred očami objavil iný obraz možných následkov. MIG 15 mali aj typ Sparka, kde piloti sedeli za sebou. Neraz som overoval vnútornú komunikáciu. A vonkajšiu tiež. Počas leteckého dňa som sedel v lietadle veliteľa záložnej lety a počúval, čo sa deje vo vzduchu. Zrazu som počul zabije sa, zabije sa. Zakričal som na veliteľa letky. On musel ísť na pomoc. Veliteľ tretej letky sa zabil. Ja som mal teda jasnejší pohľad na realitu, do ktorej sme sa dostali v lietadle ako moja manželka. Neviem, či takýto jasnejší obraz majú tí, čo nevidia problém s migrantami. Tí, čo si prečítajú túto úvahu sa môžu obrátiť na spomenuté dielo, aby sa dozvedeli ešte viac.

Práve som dostal mail: Angela Merkelová teda dostala facku. Do Nemecka nemusela vpustiť nikoho a jeden a pol milióna prišelcov je jej osobná zodpovednosť - a chyba!!! Portál Novinky zverejnil rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, na základe  ktorého nie je možné žiadať o vízum z humanitárnych dôvodov a odvolávať sa na medzinárodné, alebo európske práva. Jedinou možnosťou je udeliť vízum na  základe vnútroštátneho práva. Je to dôležitý rozsudok: že obhajovatelia migrantov, ktorí  argumentovali nejakými univerzálnymi povinnosťami stratili jeden z najdôležitejších argumentov. 

Ďakujme Bohu za privilégium života v inej dobe, ako čo som vyššie opísal, a aj v krásnej krajine.


Prof. J. Husár

21/6/2017


Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Budovanie štátu, ...

alebo  prečo hrad a prečo Svätopluk

Každý národ a štát musí mať svoje prirority. Vznik štátu (1993) bol  potvrdením identity štátotvorného národa Slovákov a následne štátnej suverenity, nezávislosti. Bol to iba začiatok, prvý krok budovania štátu. Pred každou vládou, nech sa striedajú v akomkoľvek poradí, stoja dva imperatívy: budovanie štátuobhajoba národnoštátnych záujmov Slovenskej republiky.

Vajanský

17. augusta 1916 - pred sto rokmi - Slovensko opustil jeden z jeho velikánov - Svetozár Hurban Vajanský.

Verejnosť musí byť informovaná!

 Ide o prípad stavania stanov v meste Malacky na juhozápadnom Slovensku, ktorý vyvolal špekulácie a znepokojenie u občanov mesta a v okolí.

 
Odber noviniek na stránke