CitizenGO Slovensko bolo oficiálne zaregistrované na Slovensku ako občianske združenie!

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo

náhodný výber článkov

Únia presadila kvóty

Proti boli štyri štáty vrátane Slovenska

Kvóty schválili na rokovaní ministrov vnútra členských štátov. Slovensko, ale aj ďalšie krajiny, to kritizovali.

Národ a štát

Od obnovenia slovenskej štátnosti vznikom 2. Slovenskej republiky uplynulo už vyše 20 rokov.

Panslavizmus a naša krajina

Hurtom pretiahol Európu krik o panslavizme; ohlasovalo a so strachom menovalo sa toto slovo u všetkých skoro európskych národov, hovorili o ňom stá a stá časopisov, plno ho bolo v rozprávkach spoločenských, ba i v nejedných snemovniach ohnivé reči sa na panslavizmus sypali.

 
Odber noviniek na stránke