Zvážte podporu nášho snaženia pri budovaní tejto stránky.

Prečo má EÚ problémy

Predovšetkým preto, že si neustrážila kolobeh peňazí, vlastne ECB, neustrážila si hranice, teda Schengen.

A najnovšie je to, že neustrážila neférové podnikane, čiže je rôzna kvalita určitých výrobkov v NSR a v krajinách V4. Tieto tvrdenia dokazujú to, že ECB sa rozhodla mesačne bezhlavo strkať do EÚ 65 mld. eur mesačne, čo je (bol v tom čase) HDP SR. Ale aj príval imigrantov, ktorý už rieši 2 roky, sa nedarí pozastaviť. A v oblasti podnikania vidíme, že v NSR a v krajinách V4 sú rôzne kvality výrobkov a skôr EÚ viní krajiny, ktoré problém zistili, teda neodstraňuje problém, nerieši príčinu, ale karhá krajiny, ktoré sú nespokojné so situáciou. Ak sa však pozrieme do všetkých zakladacích zmlúv zistíme, že EÚ je jedinečný ekonomický a politický plán a že bola vytvorená po druhej svetovej vojne zato, aby posilnila hospodársku spoluprácu (cooperation) krajín.  Myšlienkou v pozadí je, že krajiny, ktoré spolu obchodujú sa stanú ekonomicky nezávislé a tak sa aj vyhnú konfliktom. EÚ je založená na pravidle práva: všetko čo robí je založené na zmluvách, dobrovoľne a demokraticky odsúhlasené členskými krajinami.
Skrátene som odcitoval iba základné myšlienky. Zdá sa mi, že sa na ne zabudlo. A problémy s populačným vývojom, ako o tom píše Th. Sarazin v diele Nemecko pácha sebevraždu, má hlavne Nemecko. Európska únia však nevyriešila ani ekonomické problémy krajín. Stačí si pozrieť nezamestnanosť a infláciu krajín EÚ a stačí spomenúť hospodárske problémy Grécka, Portugalska a Španielska. Hoc to rieši od roku 1994. Pritom predpisuje, aby krajiny konštruovali input-output tabuľky, čo je ekonomický mikroskop.

Čitateľa prosím, aby akceptoval, že ho poinformujem o jej podstate a neoceniteľnom význame na tejto tabuľke. Ľahko sa v nej zorientuje prečítaním textov:                                                                                                                                  

Poľahko z nej zistíme HDP – je v riadku Celkom a činí 3530. Skontrolujeme ho, ak od súčtu stĺpca 9 (4330) odpočítame súčet riadku 9 (800). Opäť je to 3530. Ba vidíme, že HDP nám o ekonomike skoro nič nehovorí. O nej hovoria ostatné údaje v tabuľke. Aj v podniku nechceme poznať z účtu ziskov a strát iba zisk. Chceme poznať aj stranu má dať aj stranu dal. A toto je dodržané aj v tejto tabuľke. Zoberme si prvý riadok – jeho čísla by boli údaje na pravej strane účtu a prvý stĺpec by predstavovali čísla na ľavej strane účtu. Súčet pravej strany tohto účtu a aj súčet ľavej strany tohto účtu je 3050! Teda tabuľka je účtovníctvom národného hospodárstva. Vďaka matematike túto tabuľku môžeme využiť na žiadané prognózovanie a nie hádanie z gule, čo sa dnes deje. A oboje chceme, aby sme videli za SR a aj ostatné krajiny EÚ. Túto tabuľku by mal predkladať p. Juncker za celú EÚ a mali by ju ročne schvaľovať v parlamente. Potom by sme mali prehľad aj o finančných tokoch EÚ a nemuseli by sme strieľať, kde je väčšia korupcia. Vedeli by sme ako zasiahnuť v Grécku, či inde.

Prof. J. Husár 21/7/2017.


Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo

náhodný výber článkov

Oblečme si dresy

Slovo je hlavný nástroj dorozumenia. Dokáže vyjadrovať porozumenie, lásku, priateľstvo a sympatie. Môže však vyjadrovať aj opovrhnutie a nenávisť a môže byť aj zbraňou.

Nikdy nedodržali žiadnu dohodu

Pacta sunt servanda. Toto staré rímske pravidlo v civilizovanej spoločnosti platí a slušný človek záväznosť dohôd nespochybňuje a najmä ich neuzatvára s úmyslom nedodržať ich. Zdá sa však, že vo vzťahoch, medzi Čechmi a Slovákmi, v minulom storočí, platilo skôr, že silnejší partner si mohol platné česko-slovenské dohody jednostranne vykladať po svojom a nakladať s nimi ako chcel.

Matica slovenská I časť

Pripravili sme trojdielny videofilm o histórii Matice slovenskej.

 
Odber noviniek na stránke