EÚ nie a nie vzlietnuť

Lebo ju kvária migranti, nefungujúci ekonomický stroj a aj neexistencia slobodného obchodu.


Prečo sa potom o fungovaní zákona dopytu a ponuky v ekonomike učia v mikroekonómii poslucháči vysokých škôl ako o báze slobodného obchodu a v makroekonómii o optimálnom fungovaní ekonomického systému? Iba pre skúšku?

Tri veľké nemecké automobilky – Volkswagen, Daimler a BMW – sú obvinené, že tajne spolupracovali na desiatkach vecí súvisiacich s technológiou ich výrobkov. Ale v knihách o ekonomickej mysli čítame o zrode kartelov v spojitosti s protekcionistickou ekonomickou politikou  kancelára Otta von Bismarka. On už v roku 1879 zaviedol clá, aby ochránil nemecký priemysel a poľnohospodárstvo od zahraničných konkurentov. Vďaka tomu nastal explozívny rast nemeckého priemyslu v Európe. Onedlho sa nemecké spoločnosti spojili vo väčšine priemyselných odvetví, aby vytvorili spoločné štruktúry a urobili z nemeckých priemyselných odvetví medzinárodne konkurencieschopné odvetvia. V roku 1901 existovalo v krajine 450 takých kartelov a zneužívali svoju moc na trhu. Zaujímali sa hlavne o ceny a output. Po prvej svetovej vojne bola prijatá prvá protitrustová legislatíva a aj tak jedinou cestou ako bojovať proti nemeckým kartelom bolo ich prevzatie.  Firma Philips tak urobila v 30. rokoch minulého storočia, keď zažalovala Telefunken a potom sa sama stala súčasťou novej kartelovej dohody, v rámci ktorej si firmy rozdelili nemecký a holandský rádiový priemysel. Ako formu slobodného obchodu!

Ekonomická veda (R. Hall) už v roku 1939 zareagovala na kartelmi deformovanú krivku dopytu a aj ju matematicky naformulovala; zalomená, nie klesajúca krivka dopytu nepohla tvorcami hospodárskej politiky dodnes. EÚ prijala tisícky regulatív, aj na zakrivenosť uhoriek, iba slobodný obchod zostáva iba túžbou. Pretože poznám dielo zakladateľa Applu S. Jobsa, ktorý si vysníval nové sídlo budúcnosti v Silicon Valley pred viac ako 10 rokmi, dovolím si pripomenúť jeho  perfekcionalizmus. Vyžadoval, že všetko musí byť dokonalé. Až natoľko, že stavebné a dodávateľské firmy nechápavo krútili hlavou. Manažéri Applu sú natoľko posadnutí každým detailom, že celková investícia sa vyškriabala nad 5 miliárd dolárov. Návrhy na výber a kvalitu dreva , ktoré malo byť použité na vnútorné vybavenie, zabrali tridsať strán. Mimoriadny dôraz kládli na to, aby schodiskový betón bol perfektne biely, a kľučky na dvere schvaľovali pol druha roka. Hoc aj ekonómia široko využíva matematiku, teda perfektnú vedu, naši manažéri ministerstva financií po roku 1989, ba ani šéfovia EÚ nekládli príslušné perfektné požiadavky, plynúce z matematiky, na to, aby sa aspoň jedna zložka HDP, a to výdavky vlády na nákup tovarov a služieb (G) vypočítali vo všetkých krajinách EÚ rovnako. A tak sa stalo, že existuje nemecká podnikateľská kultúra, ktorá viedla k systému vzájomného poprepájania vedení  veľkých podnikov. Objavili sa všetky typy dohôd v rámci jedného priemyselného odvetvia (ba aj vo výskume, v ktorom my máme veľké problémy). V roku 2005 bol opäť prijatý antitrustový zákon, ktorý definoval „racionalizačné kartely“, čo môže vďaka spoločným štandardom vo svojom odvetví  viesť  k vyššej efektivite! Spoločnosti v tom istom odvetví môžu alebo by dokonca mali spolupracovať,  aby zvýšili efektivitu a medzinárodnú konkurencieschopnosť. Alebo inak, ide o to, že jedna skupina liberálnych ekonómov tvrdí, že 2 x 2 = 5 a druhá, že 2 x 2 = 7. To je predsa jedno. Karty sú rozdané, hráči pripravení. Iba tých 500 milíónov Európanov je akosi mimo hry. Ale veď o nich nejde. Či hej? Kto skutočne vládne? Vojnu väčšinou vyhráva ten, kto je väčší stratég. Hnacou silou monopolov a kartelov je efektivita!  Nie zisk.

Bol som rádiomechanikom na letisku a viem, že nastavenie stabilizátora je veľmi dôležité pre vzlet lietadla, respektíve, správne nastavenie toho stabilizátora. To je závislé od rozmiestnenia pasažierov, od rozmiestnenia nákladu, hmotnosti pasažierov a od správneho výpočtu. Možno toto indikuje prečo EÚ nie a nie vzlietnuť. Preto máme brexit a problémy v Grécku. Ba aj na Slovensku.

Učitelia musia štrajkovať za zvýšenie platov a ŠÚ SR eviduje mzdu menšiu ako 200 eur.


Bratislava 13/8/2017.
Prof. J. Husár

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Veľmi vážne rozhodnutie Európskeho súdneho dvora

Európsky súdny dvor sa v marci tohto roku vyslovil, že : Na humanitárne vízum neexistuje nijaký právny nárok.

Matica zintenzívňuje spoluprácu so Slovákmi vo svete

Jedenásteho novembra 2015 prišlo do Martina 15 delegátov Slovákov zo sveta, aby spoločne s domácimi oživili činnosť Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej.

Pocta Aničke Jurkovičovej

V Novom Meste nad Váhom sa pod záštitou primátora Jozefa Trstenského konal už 19. ročník Festivalu Aničky Jurkovičovej.

 
Odber noviniek na stránke