Ako bájny fenix


Je  prvá štvrtina  dvadsiateho prvého storočia podľa  gregoriánskeho kalendára. Svetovou civilizáciou otriasajú vplyvom globalizačných experimentov hospodárske, finančné, sociálne, systémové, demografické  a migračné krízy.

Šialené  neoliberálne  ideológie  likvidujú všetko to čo, robí ľudskú  spoločnosť entitou bytostí  vysoko civilizovaných, ktorá  tisícročia budovala, tvorila a modelovala  súčasný obraz sveta, jeho technickú vyspelosť, hodnotové, ideové, právne  a morálne  pricnípy. Toto všetko je  dnes skupinami  pološialených politických vodcov  a  liberálnych   ideológov  žijúcich vo virtuálnom svete  svojich  patologických  predstáv,  surovo ničené a nahrádzané úpadkovými hodnotami a dekadentnou kultúrou, ktoré nemajú žiadne morálne a ľudské  hodnoty. Ich predstavy sú  teóriou stáda  bez vlastného názoru a etnickej príslušnosti, bez hrdosti na svoje nielen národné ale  i rodinné korene. Média sú plné podivných indivíduí  bez vedomostí,  slušnosti, a s vulgarizovaným vyjadrovaním, aké nemá obdobu.. Podivné, takzvané mimovládne organizácie, s veľmi nízkym  mentálnym základom, ktorých členovia  žiadne hodnoty pre spoločnosť nevytvorili, len na nej parazitujú  a rozvracajú štátne a národne štruktúry, vykonávajú mimoriadny  atak na   mladú generáciu i celý vzdelávací systém s cieľom  vykoreniť  národné povedomie a zničiť dejiny. Všetko v mene ich zvrátených ideí.  Nezadržateľne to vracia ľudstvo  späť  na  začiatok jeho histórie, na začiatok jeho dejinnej evolúcie. Celý tento deštrukčný proces sa deje pod dáždnikom jadrového potenciálu mocností, ktoré sa pohrávajú s myšlienkou jeho použitia, čo by viedlo k definitívnemu koncu dejín. Prebiehajúca civilizačná  dráma determinovala zvláštny historický proces. Proces obrody slovanského  povedomia. Proces uvedomovania si svojho miesta v dejinách. Zvláštny preto, že spoločenstvo tejto najväčšej európskej entity, najväčšieho zoskupenia národov, hovoriacich príbuznými jazykmi, majúci spoločné dejiny , spoločnú históriu prvého písma a spoločnú prastarú mytológiu, sa v posledných storočiach akoby uspokojil zo svojimi  dejinami. Dejinami starými len jeden a pol tisícročia. Sú to však dejiny, ktoré nezodpovedajú historickým faktom. Zodpovedajú však záujmom euroatlantických  falšovateľov  dejín Slovenov.
Zhruba pred štyristo rokmi sa  začal proces deštrukcie slovanských dejín, proces zatajovania, falšovania prepisovania, ale hlavne ničenia  písomných prameňov. Utajovania, ničenia a falšovania archeologických, grafématických, etymologických a historických  artefaktov a  ich prisvojovania  inými  národmi. Tvorila  sa nová história, písal sa nový dejepis v ktorom  sa tisíce rokov prebiehajúce dejinné procesy tvorené  kmeňmi Slovenov pripísali iným, akoby historickým národom. Množstvo slovanských  kmeňov nadobudlo „novú“ identitu,  Snaha vykoreniť, vymazať z mapy sveta slovanský fenomén  pokračuje i dnes a to zvlášť v bezohľadnej a surovej podobe. Tento proces uvedomovania si svojej slovanskej podstaty je preto zvláštny, lebo nezostal len pri obrane súčasných,  z veľkej časti nanútených dejín, ale začal sa ponárať do histórie a objavovať svoju tisíce rokov starú minulosť. Minulosť tvorenú kmeňmi Slovenov, minulosť v ktorej sa formovala slovanská história Európy, Ázie a severnej Afriky. V tomto procese, ktorý v mnohých slovanských krajinách  prebieha, bohužiaľ, mimo vládnej politiky štátu, si slovanské národy začínajú uvedomovať svoju skrytú silu, ale i zodpovednosť voči svetovým dejinám v ktorých, ako je zrejmé v budúcnosti  zohrajú kľúčovú rolu. Na procese odkrývania  histórie Slovenov sa v súčasnosti podieľajú  historici i archeológovia  ktorí sa vedia zorientovať vo svojej identite, ale hlavne  zanietení amatérsky  historici, rôzne národne orientované združenia, skupiny i jednotlivci. Dnes badáme širokú paletu aktivít  týchto skupín pri oživovaní slovanského povedomia,  Tieto aktivity však neprebiehajú hladko. Ich aktéri sa stretávajú  s množstvom urážok a  dehonestáciou zo strany kabinetných historikov, ktorý nenachádzajú odvahu  hľadať i mimo tisíc krát prepisovaných učebníc.

Prenasledovaním médiami, obmedzovaním zo strany štátnej moci a zosmiešňovaním  liberálnou štruktúrou  ktorej mozgy už prešli procesom prípravy na novú zvrátenú spoločnosť. Trend rekultivácie národných a všeslovanských koreňov však pokračuje a niet dôvodu, že by ustal v polovici cesty.V poslednom období vzniká veľké množstvo  písomných a knižných materiálov, úspešných i menej úspešných, ale i v polohe rozprávok, Snaha  hľadania slovanských koreňov, vzdialenej histórie, je však úžasná. Mnohí ešte nespoznali, že tento proces je v moderných dejinách Slovenov ojedinelý. Začíname si po mnohých stáročiach uvedomovať, že sme to boli my  kto tvoril dejiny Európy a Ázie. Mnohí sa však ešte stále priam desia myšlienky, že slovanská história by mohla byť iná  ako história masy rôznych kmeňov neschopných samostatne o sebe rozhodovať a vládnuť, bez výraznej kultúry. Ako história kmeňov, ktoré prišli do Európy keď jej civilizačný vývoj bol ukončený. Kmeňov prichádzajúcich z východných močiarov. Pre súčasnú generáciu  ovplyvňovanú  euroatlantickými médiami a stovky rokov sa nemeniacim dejepisom je nepredstaviteľné, že Sloveni priniesli  tomuto svetu gramotnosť, že slovanský fenomén je cítiť na pozadí všetkých veľkých kultúr v dejinách euroázijského priestoru od počiatku vekov. Cesta k obhajobe skutočných slovanských dejín bude preto ešte veľmi dlhá a ťažká. Zároveň, pri tomto uvedomovacom procese, si však nemôžeme naivne myslieť, že príslovečná  vzájomná nevraživosť Slovenov pominie, že vznikne bratská všeslovanská komunita. tak ako si to predstavovali národní buditelia slovanských národov v predminulom storočí. Moderné slovanské národy prešli už určitým rozdielnym dejinným vývojom a očakávanie zrodu všeslovanskej federácie je už minulosťou. Dôležité je však iné. Odkrývanie  dejín Slovenov ukazuje na náš spoločný dejinný vývoj, príbuzný  jazyk, spoločné písmo, spoločnú mytológiu, spoločných bohov. Preto,  aj keď viedli Sloveni  medzi sebou mnoho zničujúcich vojen v čase ohrozenia svojich teritórií  sa dokázali zjednotiť. Tento jav s podivom opisujú aj  antický  autori.

Toto je ten novodobí zjednocovací všeslovanský fenomén. Na pozadí deštrukcie  európskej civilizácie   Historická  skúsenosť tisícročí , vychádzajúca s pradávnej mytológie, čo si nesie každý národ Slovenov vo svojej podstate, zaväzuje.  

Jozef Janták

najnovšie v poradí

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Otvorený list Antona Čulena Františkovi Mikloškovi

Polemika k verejnej spomienke na Sviečkovú manifestáciu.

Paráda v Hrušove

21. ročník Hontianskej parády s finančnou podporou Banskobystrického kraja, Fondu umenia a Matice slovenskej sa konal 19. a 20. augusta 2016.

Kedysi a dnes

Kedysi sme bojovali za socializmus. Dnes o prežitie.
Kedysi si ľudia pri práci pospevovali. Dnes nadávajú.

 
Odber noviniek na stránke