Zastavme zlo z Istanbulu

Trójsky kôň a Istanbulský dohovor

Prinášame vám kázeň kňaza Mariána Kuffu, ktorý si získal srdcia Slovákov svojou úprimnosťou a ľudskosťou, ktoré neustále vkladá do svojich kázni. Upozorňuje nie len na podstatné veci v kresťanskom živote, ale aj na tie, ktoré sú súčasťou bežného života. Tie, ktoré nás ohrozujú, ale aj na tie, ktoré nám prinášajú dobro.

V jednej zo svojich homílií sa venuje Istanbulskému dohovoru. Upozorňuje na negatíva, ale aj na ideológiu gender, ktorá sa v poslednom období šíri a je implementovaná aj v Istanbulskom dohovore.


zdroj: http://www.hlavnespravy.sk/marian-kuffa-zastavme-zlo-z-istambulu/1214152#Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Rodí sa nový svetový poriadok a vy v ňom nebudete!

Tieto slová vyslal po Slovensku i do sveta bývalý disident, dnes predseda Slovensko ruskej spoločnosti Ján Čarnogurský:

Patriotizmus v historickom vedomí Slovákov

Vlastenectvo prekladáme cudzím slovom patriotizmus a ten sa zvykne definovať ako citová naviazanosť na vlastný národ, ako láska k vlasti.

Gorazd, prvý po mene

Gorazd je jedným z trinástich svätcov v slovenskej katolíckej cirkvi a jedným z deviatich v pravoslávnej cirkvi.

 
Odber noviniek na stránke