Vláda zavádza o rozpočte

Vláda zavádza o rozpočte je nadpis článku v SME zo dňa 29/11/2017. Hovorí to vraj Brusel. O zavádzaní sa však občan nevie dôkladne presvedčiť a každému ekonómovi chýba usporiadaná množina čísiel, z ktorých to vyplýva.


Neustále omieľané číslo o HDP o deficite nič nehovorí. Hovorí, ak by vláda publikovala rovnicu rovnováhy v podobe (S – I) + ( T – G) = (X – M). Práve druhý člen tejto rovnice (T – G) kvantifikuje daňové príjmy (T) a G výdavky vlády na nákup tovarov a služieb. Aj to je málo. Jedno číslo nehovorí o procesoch v ekonomike, napr. o rozdelení jej produktu, outputu.

Z toho, čo som povedal zračí, že ekonomická veda dnes kríva. Prečo? Napríklad aj preto, že  B. Gates, M. Zuckerberg a ďalšia skupina boháčov zničili ekonómiu ako vedu. Len hlboký ponor do fungovania ekonomík EÚ odhalí bolesti a napovie čo s nimi robiť. Jednoducho - aplikovať vedu.

Ekonómia sa nezaobíde bez hlbokej analýzy opretej o matematické obrazy rôznych stránok ekonomického života ako prostriedku pre hlbšie pochopenie jeho zákonitostí. Poznávacia náročnosť prenikaním do hlbín ekonomiky rastie a ekonóm musí byť spoľahlivo orientovaný, lebo len tak môže objasniť podstatu mnohých zložitých javov ekonomického sveta. Rôzne záujmové skupiny dnes vidia ekonomické fakty rôzne, lebo nemajú spoločný empirický základ, a to v usporiadanom systéme národných účtov  a hlavne v leontievovských tabuľkách input/output analýzy na to, aby vôbec mohli dosiahnuť kompromis. Tabuľky input/output sú sústavou usporiadaných údajov nielen o štátnom rozpočte ale o celom procese výroby, akumulácierozdelení outputu ekonomiky medzi domácnosti, štát a podniky. Tabuľky sú empirickým základom, spôsobom poznania ekonomiky. Sú „ekonomickým mikroskopom“. Aj chemici majú Mendelejevovu periodickú tabuľku ako formu zobrazenia chemických prvkov. Zobrazuje pravidelne sa vyskytujúce trendy vo vlastnostiach prvkov v závislosti od ich protónového čísla.

Fungovanie ekonomiky nie je jednoduché, ľahko sa v ňom dá stratiť. Každý kto ju chce pochopiť bude potrebovať veľkú dávku trpezlivosti. Pre občana je to púť do nového sveta, do ktorého si na cestu musí pribaliť kus vlastnej predstavivosti. Občan by mohol získať až frustrujúci zážitok. Ekonómia sa nezaobíde bez hlbokej analýzy opretej o matematické obrazy rôznych stránok ekonomického života ako prostriedku pre hlbšie pochopenie jeho zákonitostí. Poznávacia náročnosť prienikom do hlbín ekonomiky rastie a ekonóm musí byť spoľahlivo orientovaný, lebo len tak môže objasniť súčasnú podstatu mnohých zložitých ekonomických javov, nielen ŠR. Predovšetkým tvorba ekonomickej politiky (v tom aj ŠR) musí byť vedecky ukotvená aj v princípoch Keynesovej teórie, otca modernej ekonomickej teórie. Práve tabuľky input/output analýzy, zostavované Eurostatom a nevyužívané Európskou komisiou na usmernenie ekonomík, dokumentujú ako funguje ekonomika každej krajiny EÚ. Z nich zistíme potrebný zásah. Bilancia štátneho rozpočtu a jej rozdiel (napr. deficit) je veľmi povrchným pohľadom na deje v ekonomike SR, či v  ekonomikách EÚ.

Je tu záujem, aby sa zvýšil stupeň ekonomického rozvoja ekonomík, ktoré nedisponujú naftou či plynom? Prečo neprišla na Slovensko lieková agentúra, hoc sme vraj mali najlepšiu prezentáciu? Rozhoduje aj dnešná forma vlastníctva a jeho dominantné spoločnosti? Dostali sme prísľub - šéfa ministrov financií EU.

Žiaľ, politické strany sa radikalizujú a v politickej oblasti je toho čoraz menej, čo by mali spoločné. Dnes máme nielen politickú ale aj ekonomickú paralýzu, ochrnutie. Práve dnes, keď sa niekto stane natoľko dominantným hráčom (A. Smith) a bude absolútne ovládať trh, musia sa mu určiť základné ekonomické pravidlá zakotvené v ekonomickej vede – nech má zisk až 30% a viac, ale do 10% pôjde majiteľovi, od 10 – 20% do fondu podniku a nad 30% do fondu spoločnosti. Nesmieme ma dvojaký meter. JPMorgan a iné veľké podniky nie sú len distribútori outputu ekonomiky, obsahu fungovania ekonomiky, ale aj podnikmi, ktoré musia rešpektovať pravidlá podnikania, musia mať spoločenskú zodpovednosť. Pravidlá musia byť pre všetkých rovnaké. Súťaž musí byť spravodlivá. Inak si ekonomiku môžeme iba zničiť. Nehovoriac, že niet miesto pre morálku a empatiu.


Prof. J. Husár

Bratislava 29/11/2017

 

najnovšie v poradí

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Zaujímavý filmový dokument

 Berlín - leto 1945. Unikátny filmový dokument.

Elity, národ a budúcnosť Európskej únie

So slovom “elity” sa stretávame v médiách čoraz častejšie.

Myšlienka panslavizmu stále žije

SNAHY O SLOVANSKÚ VZÁJOMNOSŤ A SPOLUŽITIE SLOVANSKÝCH NÁRODOV „POD JEDNOU STRECHOU“ V DOTERAJŠEJ HISTÓRII NIKDY NEVYŠLI.

 
Odber noviniek na stránke