Zodpovedný hospodár

Včera v správach RTVS sme sa dozvedeli, že máme najlepšieho ministra financií v EÚ. Vraj za rast HDP a za klesajúci deficit rozpočtu.


Pri zdôvodnení by som bol očakával niečo celkom iné. Spomeniem dve významné udalosti v EÚ, ktoré sa týkajú financií. Američania R. Rogoff a C. Reinhartová sa stali v roku 2010 hviezdami. Patrili medzi najcitovanejších ekonómov a formovali rozpočtovú politiku eurozóny. V štúdii Rast v čase dlhu urobili v excelovskej tabuľke tri chyby. Po troch rokoch na to prišli traja študenti z University of Massachusetts. Písali o tom dokonca aj denníky u nás. Oveľa závažnejší je problém úrokov. Totiž na škandál s manipuláciou úrokovej sadzby LIBOR reagovala Európska komisia sľubom tvrdších trestov. Eurokomisár pre vnútorný trh Michel Barier pre denník Financial Times navrhol nielen prísnejší dohľad, ale aj zadefinovať manipuláciu so sadzbami ako trestný čin. Umelé zasahovanie do jednej z kľúčových sadzieb, za ktorú si banky ochotné medzi sebou požičiavať, ovplyvňuje aj firemné úvery naviazané na dolár. To nevedeli ministri financií EÚ? A nevedel to ani guvernér Európskej centrálnej banky?


Teraz už môžem povedať aký je význam ocenenia nášho ministra. Musím to prirovnať k tomu, keď sme v ľudovej školy cez veľkú prestávku mali chodiť dokola v školskej chodbe. A potom pani učiteľka cez hodinu slovenčiny pochválila Janka Vlka, že bol najlepší v prechádzaní sa po chodbe. Ale veď Janko Vlk mal v piatej triede matematiku, slovenčinu a aj zemepis. Zato chodil do školy, aby sa vzdelal v týchto predmetoch. K. Engliš, dvakrát minister financií predvojnového  Československa a raz guvernér národnej banky napísal dielo Soustava národného hospodářství s podnadpisom Vĕda o pořádku, v kterém jednotlivci a národové pečují o udržení a zlepšení života. Má 980 strán. Náš velikán I. Karvaš vo svojom 750 stránkovom diele iba problematike peňazí venoval cca 80 strán. Nezistil som, že aspoň jeden minister financií EÚ má za sebou takéto vrcholové ekonomické diela. Avšak s údivom pozerám, ako si razí cestu bitkoin a zanešváruje kolobeh peňazí. Čo by povedal vodič, ktorý natankoval benzín a nakoniec mu do nádrže pumpár prileje liter vody. A nemôžem nespomenúť aj mieru HDP, ktorá zdôvodňovala ocenenie ministra. HDP tak dobre meria problémy ekonomiky ako by meral miery modelky krajčírsky meter, ktorý by bol z gumy. Už to, že HDP sa vyjadruje v peniazoch – eurách, korunách, dinároch... – dokumentuje jeho vágnosť; to je tá guma v krajčírovom metri. Už párkrát som čítal, že dospelý človek za rok zje toľko a toľko kg zeleniny, toľko a toľko kg ovocia, či mäsa a vypije toľko a toľko litrov  mlieka. Meriame to teda vo fyzických veličinách. Ekonomická veda pozná niekoľko mier, ako merať výsledky ekonomiky pomocou fyzikálnych veličín a zjednotiť ich do jednej miery. Spomeniem mieru môjho dekana a to I-vzdialenosť. Meria stupeň ekonomického rozvoja. Používala ju aj Státní plánovací komise v Prahe a aj Slovenská plánovacia komisia.


Naše ministerstvo financií sa hrdí pojmami ako rovná daň, či dlhová brzda. Aj tu som čakal nápravu od ministerstva financií. Napísal som p. I. Miklošovi takýto list: Vážený pán minister, už som Vám písal viackrát. Dnes, 7.11.2011 ste opäť hovorili o rovnej dani. Rovný môže byť povrch, rovná môže byť čiara alebo stena, ale daň nemôže byť rovná (môže byť krivá daň?). Máme rovnakú proporcionálnu daňovú sadzbu (tiež nie rovnú). Ekonomické pojmy si nemôžeme vymýšľať. Samozrejme, niektoré pojmy potrebujú na vyjadrenie  viac slov – mliečna dráha, iným stačí jedno slovo – voda, kameň. Môžeme povedať aj jednotná proporcionálna daňová sadzba. Verím, že viete, že knihy v angličtine hovoria o flat rate income tax. Ak Vám to niekto preložil ako rovná daň, nerozumel sa veci. Neznečisťujme ekonomickú pojmológiu. Stačí, že sme zanešvárili náš daňový systém. Do konca roku 1998 som spočítal novelizácie daňových zákonov (mali sme 10 zákonov o daniach a jeden o správe daní). Keď  ste boli u nás na Rade starších, povedal som Vám a publikoval som to v článku, že ich bolo 77! Neustála zmena daňového systému nepomohla nám, nepomohla Nemecku atď. Naopak, máme krízu. Pán minister, potrebujeme zvýšiť ekonomické znalosti a debordelizovať finančné toky. Použil som termín, ktorý pokladám za rovnocenný rovnej dani. Debordelizáciu finančných tokov potrebuje aj EÚ.


V ľudovej škole som mal predmet Počty merba. Bolo to v rokoch 1942-47. Asi tam som sa naučil rozoznávať dôležitosť mier a váh a aj ich význam. Asi preto dnes hovorím o ekonomickom narcizme, ktorý sa šíri Európou. Musíme mať najvyšší HDP na osobu (nie správne proporcie medzi jeho zložkami), nové ekonomické záujmy, najbohatších ľudí sveta, nové osobné záujmy, najnovšie cesty riešenia, novú kariéru, nové zážitky na jachtách na Jadranskom mori a aj nové lásky. Môžeme byť neskúsenínestarať sa o povinnosti. Nemusíme mať miery, ktoré nás spoľahlivo orientujú o rozvoji (nie raste) ekonomiky. Zachráni nás najbohatší Slovák, ktorý sa už dostal medzi 100 najbohatších ľudí sveta. A minister financií nemusí byť zodpovedný
hospodár
. Hlavná vec, že náš minister nemohol robiť šéfa skupiny ministrov eurozóny. Pochválili nás ako tá pani učiteľka v piatej ľudovej Janka Vlka.

Prof. J. Husár,

Bratislava 3/1/2018

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Paberky makroekonomickej politiky

Neviem ako vnímať opatrenia vlády. Uvedomujem si hrozby a rozkladné procesy vo vnútri našej spoločnosti. Prvoradou otázkou je, na čo má reagovať dnešná vládna makroekonomická politika, aj makroekonomická politika EÚ.

Zachovajme slovenskú identitu

Vyčleňovaním sa človeka zo sveta (keď si uvedomuje a hodnotí svoj vzťah k svetu, uvedomuje si seba ako osobnosť, svoje konanie, činy, myšlienky a city, želania a záujmy) sa formuje jeho identita – jeho sebauvedomenie.

Bystrica má na dosah tri tisícky nových miest

 Podľa predsedu vlády Roberta Fica vzniknú nové pracovné miesta aj v Banskej Bystrici a na východe

 
Odber noviniek na stránke