Ako bude fungovať ekonomika?

Čitateľ sa iste dobre pamätá ako po vstupe do EÚ nám nariadili kvóty na počty kráv (predali sme ich na Ukrajinu), kvóty na výrobu cukru a my sme zatvorili naše cukrovary,  a teraz EÚ nariaďuje aj kvóty na počty migrantov. Nehovoriac, že  predpísali aj to ako majú byť uhorky zakrivené.  Tak iste nemá fungovať ekonomika Európy 21. storočia.

Aj ekonómia je veda. Ona rieši ako funguje ekonomika. Poznatky lekárskych vied lekári nemôžu neaplikovať. Vieme, že operácia chrbtice pri vysunutých platničkách už nemusí byť strašiakom ani na Slovensku. V odbornej knihe sa dočítame, že do poškodenej platničky sa zavedie pod kontrolou RTG tenká kanyla.  Cez ňu sa podá malé množstvo  kontrastnej látky, aby sa dalo presvedčiť, že lekári sú na správnom mieste. Takýto ideál musíme žiadať aj v ekonomických vedách. Tie nám ho totiž už dávno poskytujú. Musíme ho vedieť, hoc v ekonómii si to žiada, aby sme použili matematické modely, ktoré nás spoľahlivo orientujú a objasňujú podstatu mnohých naozaj zložitých ekonomických javov. Vďaka nim  v ekonomike môžeme zničiť  tie ekonomické „nervové“ štruktúry, ktoré sú zodpovedné za ekonomické bolesti ekonomiky, a ktoré som dosť jednoznačne pomenoval v prvých vetách tohto príspevku. Žiaľ, dnes nepoužívajú v ekonomike taký laser, ktorý spôsobil to, že pacientovi zaručuje rýchly návrat z nemocnice a aj do života.
Ak by som sa obrátil k ekonomickej vede, ľahko zistíme, že máme a je to ekonomický model, čo je systém, ktorý je schopný na základe skúseností optimálne reagovať napr. na podmienky vonkajšieho prostredia. Teda ekonomika SR nutne musí zareagovať na zmeny v ekonomike ČR, Rakúska, či Nemecka.  To nevedia ekonómovia EÚ? Alebo je to iba fakt, že dnešní ekonómovia sú pod takou záľahou snehu nevedomostí, že sa musíme čím skôr pousilovať a odhádzať ten sneh. Ale ak zalistujeme v denníkoch tak hneď zistíme, že prezident Francúzska požaduje viacej Európy? Čo to je? Nie je to nejaké lišiacke heslo? Alebo inak. Aké zásadné ekonomické problémy má Francúzsko, či Nemecko a Taliansko? Nie sú to dlhy Francúzov, Talianov a Grékov? Gréci už v roku 1994 mali podiel dlhov na HDP až 14,%. Čo robila EÚ, keďže ešte aj dnes v Grécku protestujú a bojujú za lepšie životné podmienky. Veď je to už vlastne štvrťstoročie. A sú vlastne splatiteľné dlhy Francúzska, Grécka , Talianska, Španielska a Portugalska? A ako je to so Slovenskom?
V niekoľkých príspevkoch som čítal, že Slovensko je čistým plátcom. Verím, že to poteší každého Slováka. Keďže Eurostat zostavuje input/output tabuľky, ktoré zobrazujú štruktúru ekonomiky  treba, aby ich EÚ využívala a zničila tie „nervové“ štruktúry, ktoré sú zodpovedné za ekonomické bolesti krajín EÚ. Ak má tabuľka 400 riadkov a 400 stĺpcov, štruktúra ekonomiky je priam plastická. EÚ si musí  šetriť zdravé ekonomické tkanivo organizmu ekonomickej štruktúry krajín EÚ. Zo cca 160 000 finančných tokov v tabuľke, môžu byť nezdravé len povedzme tri či štyri finančné toky. Vieme ich identifikovať! Obrovskou výhodou input/output tabuliek oproti zbožňovanému HDP je práve to, že vidíme „dovnútra ekonomiky“. Ona je kontrastnou látkou vpustenou do ekonomiky. A nepotrebujeme ani nový Európsky monetárny fond. Máme centrálne banky. Ani otec ekonómie J. M. Keynes nepotreboval IMF. Môže nás zachrániť spoločný minister financií? Veď liberálni ekonómovia nás už 25 rokov presviedčajú, že štát je zlý hospodár! A načo je jadro EÚ? Je to jasná politika diskriminácie. Ľudstvo zápasí s tým že problémom je výživa, bývanie a výstavba ciest. Onedlho na svete bude 15 mld. ľudí, a to je koniec koncov predovšetkým požiadavka na pôdu! Ako bude fungovať ekonomický systém?

Nemôžem to nepovedať inak ako iba tak, že hospodárske politika EÚ, aj mnou spomenuté niektoré jej aktivity na začiatku úvahy sú také, aby zavčasu dlhy jednotlivých rozšafných krajín akosi „rovnomerne rozliala“ po celej EÚ. Ale veď to by bola kamufláž podobná rozmiestneniu emigrantov po jednotlivých krajinách. Slovák má dlhovať tak ako Grék? Pritom stále nezisťujeme, kto je vlastne zodpovedný za vznik dlhov. A to je jadro problému. Nebudú ony pokračovať tak aj v ďalšom ekonomickom vývoji EÚ? Kto vlastne (vlády) umožnil vznik napr. nebankoviek, ktoré z ľudí, ako dobre vieme na Slovensku, iba vyžmýkali peniaze od ľudí, dostali ich o majetok a to aj cestou exekúcií. Alebo sa o splátky máme dobrovoľne a svorne podeliť  bez ohľadu na to, kto ich spôsobil? Slováci si poctivo platia dane a to v niekoľkých druhoch a formách. Aký je teda zmysel EÚ? Dočítal som sa, že zomrel najšetrnejší  miliardár. Unikátne auto ponúkané na parížskej aukcii za 3,1 milióna eur je zo Slovenska. Verím, že jeho motor funguje lepšie ako ekonomický motor našej ekonomiky.

Prof. J. Husár

Bratislava 4/2/2018.
Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

SR potrebuje po 25 rokoch samostatnej existencie zásadné zmeny

Podľa Mečiara potrebuje Slovensko zásadné zmeny

Komentár Ronalda Ižipa: Putinov gambit

Gambitom sa v šachu označuje zámena krátkodobej (väčšinou materiálnej) nevýhody za výhodu dlhodobú (pozičnú). Gambitom môžeme nazvať napríklad aj Aljechinovu obranu, podľa slávneho ruského šachistu. Nikto nebol šachovým majstrom tak dlho ako práve Aljechin.

O „nežnej“ jazykovej asimilácii

Pod výrazom asimilácia  budeme tu rozumieť jej sociologickú obsahovú náplň, teda proces postupného splývania kultúrnych, sociálnych, etnických skupín, v ktorom jedna zo skupín stráca špecifické črty a preberá črty druhej skupiny.

 
Odber noviniek na stránke