Vieme dnes, čo prichádza?

Nevieme. Nevedia ekonómovia, nevedia sociológovia, nevedia politológovia, a samozrejme nevedia politici. Žeby novinári?

budúcnosti kapitalizmu vo svojom majstrovskom diele Kapitalizmus, socializmus a demokracia velikán Schumpeter hovorí, že najväčšie nebezpečenstvo neprichádza od hospodárskych faktorov, ako je klesajúci zisk, ale od faktorov politických. Napísal ho v roku 1947. Dnes to môžeme iba potvrdiť. Na otázku, či kapitalizmus prežije, Schumpeter odpovedal: neprežije. Žiaľ, dnes ani ekonómovia EÚ ani ekonómovia USA také dielo neponúkli.

Čitateľovi nemôžem nepovedať, že ekonómovia sa už veľmi dávno zaoberali problémami socialistického hospodárstva. Nech mi čitateľ odpustí túto argumentáciu, ale musím spomenúť aspoň niektoré diela. Za zásadné dielo pokladám dielo F. M. Taylora a O. Langeho O ekonomickej teórii socializmu z roku 1939. Ale, popravde, veľký počet buržoáznych ekonómov zasvätil veľa prác ekonomickým problémom socializmu, z ktorých by som ešte spomenul dielo H. D. Dickinsona Ekonomická teória socializmu, Oxford, 1939, aj T. J. Hoffa, Ekonomická kalkulácia v socialistickej spoločnosti, Edinburg, 1949 a dielo R. T. Bye Sociálna ekonómia a cenový systém, New York, 1950. Čiže aj vedci túžili po zmene, a to už dávno. Trápili ich viaceré fakty aj zanedbávanie hospodárskeho ideálu. Trápil ich zlý vývoj kapitalizmu. Ukazuje sa, že neustály rast majetkovej nerovnosti je jedným z najväčších ekonomických celosvetových rizík aj v najbližšej budúcnosti!

V roku 2006 vo Viedni mala konferenciu EuroGroup, ktorej som bol už dlhšie členom. V našom memorande v bode  Rastúce finančné tlaky -  problémy európskych financií sme identifikovali 4 hlavné ekonomické problémy: kríza dolára, problém cien domov a bytov, profitovanie bank a hedžové fondy. Spomeniem aspoň jeden závažný fakt, ktorý uvádzame. Išlo o veľké britské banky (volali ich „päť veľkých“).  V poslednom finančnom roku mali zisk vo výške 33,5 biliónov britských libier, čo bolo 2,7% HDP UK!  Samozrejme, že nie celá táto hodnota pochádzala z Británie; aj zo Slovenska. Bežný človek si to nevie predstaviť. Toto je jeden z hlavných problémov EÚ, myslím kolobeh peňazí a dozor nad ním. Anglicko zažíva brexit. Možno oveľa plastickejšie vykreslím čitateľovi situáciu, keď spomeniem ekonomickú situáciu v Európe cez veličiny rovnice rovnováhy. M. Gärtner (University of St. Gallen) vo svojom diele vyhodnotil podľa nej 12 krajín Európy a USA. Všetky krajiny mali deficit rozpočtu. Najväčší  podiel deficitu rozpočtu (záporný) na HDP mali Grécko (-14,1%) a Grécko (-9,6%). Nasledovalo Španielsko (-7,0%). Človeku sa vnucuje otázka, a čo robila EÚ, že tieto krajiny aj dnes trpia týmto neduhom? Veď je to už 24 rokov! Dokedy má deficit robiť klop, klop, klop.. na dvere vlád a ekonómom nechávať odkaz ekonómovia zobuďte sa! A pritom, ako dobre vieme, na Belize sa objavujú monštruózne poklady, a to ani nevieme komu patria. A keď sa človek poprechádza po ktoromkoľvek meste na Slovensku všade stretá, žiaľ, bezdomovcov. Vieme, čo dnes prichádza? Hlavná vec, že máme neziskovky a charitu! Štát však nemôže fungovať na charite.

Ale mám obavu, že to  čo sa dnes deje nevedie k vylepšeniu, keď „ulica“ zasahuje, ako vidíme v posledných týždňoch,  jej spôsobom do politiky a novinári púšťajú do éteru nedokázané skutočnosti. Ukazuje sa, že nie sme vnútorne jednotná spoločnosť, ale zmena by nemala prísť z „ulice“ (takýto typ  zmeny nie je len zmenou v SR, deje sa to aj v EÚ), ale z pera predovšetkým ekonómov, ktorí odpovedajú na principiálnu otázku ako funguje ekonomický systém. My sa ešte aj dnes tešíme z toho, že HDP rastie, hoc jeho hodnota nič nehovorí.

Bez ohľadu na, nadľahčene, kréda ekonómov a rôznosti medzi nimi nás však všetci ekonómovia, hlavne tí, ktorých som spomenul, varovali, že vlády musia vždy čeliť politickým tlakom, ktoré ich nútia ku krokom, ktoré môžu hospodárstvo zruinovať. Hoc aj dobrá hospodárska politika zďaleka, nemusí byť politikou populárnou. Už neraz sa ukázalo ako správne akceptovať ťažké riešenie. Tak ako sme nedávno videli v Ženeve aké autá prichádzajú, musíme nakresliť „ekonomický stroj“ budúcnosti, stroj, ktorý prichádza. Blúdenia (začalo v roku 1989) už bolo dosť. Machiavelli už v roku 1499 vo svojom diele na s. 34 napísal: ľudia očakávajú, že sa bude dariť lepšie. Neklamme sa!

Prof. J. Husár

Bratislava, 18/3/2018.

 

Ukradnuté kosovo


Európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Island a imigranti: ako masmédiá klamú

Aj slovenským internetom prebehla správa, že desaťtisíc alebo dvanásťtisíc Islanďanov spísalo petíciu, v ktorej sľúbilo, že ubytujú u seba doma imigrantov a že im kúpia letenky.

Niekto to rád horúce - iný pohľad ....

USA podľa všetkého už prekročili červenú čiaru na ceste k svetovému konfliktu.

Rádio Naše Slovensko

 
Odber noviniek na stránke

captcha