Marián Kuffa k udalostiam posledných dní

Marián Kuffa k udalostiam posledných dní .....
zdroj: youtube.com, sdzr

Ukradnuté kosovo


Európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Tatíčkomasarykovský hnojníček

Namiesto úvodu

 

Z Krátkeho slovníka slovenského jazyka

 

4., doplnené a upravené vydanie Bratislava: Veda 2003.)

1. česko-slovenský príd. český a slovenský al. slovenský a český; k názvu býv. štátu Česko-Slovensko: dvojjazyčný č.-s. slovník
2. československý príd. hist. český a slovenský v jednote, t. j. (v duchu čechoslovakizmu) popierajúci národný princíp v slovensko-českom vzťahu, skr. čs.: (jednotný) čs. jazyk, národ.

Slovensko bude mať raritu

Najvyšší most v strednej Európe.

Rádio Naše Slovensko

 
Odber noviniek na stránke

captcha