Zvážte podporu nášho snaženia pri budovaní tejto stránky.

Pocta jazykovedcom

Pozrite si druhú časť reportáže o šiestej Národnej slávnosti na Devíne, v ktorej sa vzdáva pocta jazykovedcom.


Antonovi Bernolákovi, ktorý v čase prípravy svojho jazykovedného diela býval na devínskej fare, Ľudovítovi Štúrovi a jeho spolupracovníkom, ktorí vystúpili na Devín prvý raz v roku 1836, ale predovšetkým pôsobeniu sv. Cyrila a Metoda medzi našimi predkami.
zdroj: youtube.com, TV Matica

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo

náhodný výber článkov

Štefan Mnoheľ

O Štefanovi Mnoheľovi, rodákovi z oravskej Novoti, kde sa narodil v roku 1876, akoby nebolo vhodné hovoriť.

Staroslovenský, alebo staroslovienský

Dnes, po toľkých rokoch štátnej samostatnosti, by už slovenská historiografia mala mať ustálenú terminológiu. Napriek tomu sme naďalej svedkami váhaní: staroslovenčina alebo staroslovienčina (?), Slovan alebo Sloven či ešte Slovien (?). Ako je to možné, keď v iných jazykoch sa s podobnými dvojtvarmi nestretneme: staročeský, staromaďarský, starogrécky, starofrancúzsky. Jednoznačné sú aj novoveké pomenovania: český, maďarský, (novo)grécky, francúzsky.

Kto nám kradne zvrchovanosť ?

Ak sa dnes niekto dožaduje štátnej zvrchovanosti, označia ho automaticky za neprajníka únie a integrácie.