Preferencie kandidátov na predsedu BBSK

Spoločnosť VISIT BB uskutočnila v dňoch 6. 10. – 13. 10. 2017 súkromný prieskum verejnej mienky formou osobného dopytovania.


Výber vzorky tvorili obyvatelia Banskobystrického kraja nad 18 rokov bez rozdielu pohlavia, veku, vzdelania a národnosti, vybraní náhodným výberom z územia BBSK, v počte 1001 respondentov.

Respondenti odpovedali na nasledujúcu otázku:

„Svoju kandidatúru na predsedu VÚC/župana v Banskobystrickom kraji ohlásilo doteraz a v tomto čase známych 12 kandidátov a ak by sa konali voľby najbližší víkend, ktorému z kandidátov na predsedu VÚC/župana by ste dali svoj hlas?“

15,5 % respondentov by vôbec nešlo voliť, 22,9 % respondentov odpovedalo neviem alebo ešte neviem a 16,5 % odmietlo na otázku odpovedať.

Ostatných 45,1 % v tej chvíli rozhodnutých respondentov rozdelilo svoju preferenciu nasledovne:

 

Autor prieskumu: VISIT BB


zdroj: http://www.hlavnespravy.sk/?p=1172852
Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Ekonomickí disidenti

Zvolil som si tému a teda aj nadpis, ktorý hovorí o tom, čo sa okolo nás deje. Nevieme ako konať, robiť, počínať si, a to nielen v ekonomickej oblasti. Máme tu problémy s Ukrajinou a horliví novimári v TV dávajú pánovi predsedovi vlády R. Ficovi otázky, čo urobíme s Ukrajinou. Nielen to, nedávno sme mali zmenu v osobe prezidnta  a tiež sme nepočuli, čo treba robiť a ako si počínať v ekonomike. Ale už Jean de La Fontaine sa v jeho Bájkách pozeral na život a ľudské chyby zhovievavo. V bájke Kôň a vlk je takéto poučenie:

Naše vzdelávacie tradície

Veľmi staré sú naše vzdelávacie tradície. Koncertom na Bratislavskom hrade 13. júna 2017 si Štátny pedagogický ústav pripomenul 70. výročie svojho vzniku.

Slovensko a Katalánsky atlas z roku 1375

Najvýznamnejšou katalánskou mapou 14. storočia, ktorá navyše zachytáva územie Slovenska, je  Katalánsky atlas z roku 1375 (katal. Atles Català).

 
Odber noviniek na stránke