Preferencie kandidátov na predsedu BBSK

Spoločnosť VISIT BB uskutočnila v dňoch 6. 10. – 13. 10. 2017 súkromný prieskum verejnej mienky formou osobného dopytovania.


Výber vzorky tvorili obyvatelia Banskobystrického kraja nad 18 rokov bez rozdielu pohlavia, veku, vzdelania a národnosti, vybraní náhodným výberom z územia BBSK, v počte 1001 respondentov.

Respondenti odpovedali na nasledujúcu otázku:

„Svoju kandidatúru na predsedu VÚC/župana v Banskobystrickom kraji ohlásilo doteraz a v tomto čase známych 12 kandidátov a ak by sa konali voľby najbližší víkend, ktorému z kandidátov na predsedu VÚC/župana by ste dali svoj hlas?“

15,5 % respondentov by vôbec nešlo voliť, 22,9 % respondentov odpovedalo neviem alebo ešte neviem a 16,5 % odmietlo na otázku odpovedať.

Ostatných 45,1 % v tej chvíli rozhodnutých respondentov rozdelilo svoju preferenciu nasledovne:

 

Autor prieskumu: VISIT BB


zdroj: http://www.hlavnespravy.sk/?p=1172852
Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo

náhodný výber článkov

Rodí sa nový svetový poriadok a vy v ňom nebudete!

Tieto slová vyslal po Slovensku i do sveta bývalý disident, dnes predseda Slovensko ruskej spoločnosti Ján Čarnogurský:

Ten, kto pracuje, ten kto platí dane a dodržiava zákony, má mať špičkovú bezpečnosť, špičkové zdravotníctvo a špičkové vzdelanie

Do politiky vstupuje preto, aby to bola nezištná služba vo verejnom záujme, vyhlásil dnes na tlačovej konferencii v Bratislave nezávislý kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a novinár na voľnej nohe Ľubomír Huďo.

Slováci sú tu už 8000 rokov

Rekordéri etnickej dlhovekosti

 
Odber noviniek na stránke