Vyhlásenie z konferencie Bezpečnosť a obrana štátu

Vyhlásenie

My, účastníci konferencie Bezpečnosť a obrana štátu, vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad nezodpovedným konaním prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku  a niektorých opozičných strán, ktorí zneužili smrť novinára a jeho priateľky na podnecovanie nenávisti a vášní voči legitímnej vláde a na jej zvrhnutie.

Slovensko nepotrebuje revolúciu, ktorá ho ožobráči a privedie do absolútneho chaosu, Slovensko nepotrebuje psychopatov v politike; nepotrebuje politikov slúžiacich cudzím záujmom; nepotrebuje mimovládky strážiace  ciele ich zahraničných donorov; nepotrebuje médiá bojujúce proti vlastnému národu.

Vyzývame politikov, aby zachovali pokoj a demokratickou cestou sa usilovali realizovať svoje ambície. Dnes, keď sa v Európe potrebujeme zomknúť voči vnucovanému spôsobu života, ktorý si nectí civilizačné výdobytky a kresťanské hodnoty, keď sa potrebujeme brániť voči nanucovanému multikulturizmu a rozmiestňovaniu imigrantov do štátov Európskej únie,nesmieme podľahnúť domácim štváčom, ktorí si z vlastného národa robia svoj politický biznis.

Dôrazne žiadame, aby vláda SR zabezpečila systematickú ochranu a obranu celistvosti územia, pôdy, vodných, lesných a nerastných zdrojov Slovenskej republiky.
Obraciame sa na všetkých obyvateľov Slovenska, zabráňte rozvratu  našej krásnej vlasti!


Občianske združenie Rastic
Slovenská ekonomická spoločnosť-Nezávislé združenie ekonómov Slovenska
Slovakia plus
Korene
Kongres slovenskej inteligencie
Občianske združenie Slovenské hnutie obrody
Občianske združenie Vospolnosť
Občianske združenie Konzervatívne Slovensko
Občianske združenie Spoločnosť A. Hlinku
Ústav dejín kresťanstva
Občianske združenie Magnificat Slovakia
Občianske združenie Aliancia za nedeľu
Spoločenstvo kresťanské Slovensko
MO MS Dunajská Streda
Iniciatíva 2016
najnovšie v poradí

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Návrat pamäte

Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa 25. marca 1988 uskutočnila tzv. sviečková manifestácia. Dobre si to pamätám.

Naftalínoví Čechoslováci

V tridsiatych rokoch 19. storočia sa Slovensko stalo obľúbenou českou výletnou destináciou. Česká duša deptaná fatálnou nemeckou prevahou a trpiaca pocitmi márnosti, našla na Slovensku pocit úľavy a vnútorného obrodenia. Český učiteľ Karel Kálal radil: „Jděte na Slovensko. Tu se vám jinak prsa dmou, tu pocítíte, jak je ten český svět veliký.“.

Radlinského dielo - Spolok sv Vojtecha

Pozrite si matičný videofilm o zakladaní Spolku sv. Vojtecha, pri ktorom sa prejavila prezieravosť Andreja Radlinského, spoluzakladateľa Matice slovenskej.

 
Odber noviniek na stránke