Návrat pamäte

Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa 25. marca 1988 uskutočnila tzv. sviečková manifestácia. Dobre si to pamätám.

Iste nielen ja. Bol to pokojný protest občanov. Slovenská národná rada prijala 17. júla 1992 dokument, v ktorom vyhlásila, „že aj my Slováci si chceme slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života, pričom budeme rešpektovať práva všetkých, každého občana, národov, národnostých menšín a etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta“.

Dnes (1/9/2013) oslavujeme Deň ústavy SR, štátny sviatok. Pamätám si ako sa NEZES aktívne podielal cez prof. Kočtúcha na myšlienkach, ktoré by sa do ústavy mali dostať. Slovensko sa 1. mája 2004 stalo členom Európskej únie. Ešte predtým však bolo prijaté do NATO a to v marci 2004. Oba posledné kroky sme prijali s veľkou slávou. Prijali sme aj novú menu a to euro. ČR sa s ňou neponáhlalo. Boli prezieravejší? Pripomenul som niekoľko významných faktov v slovenských dejinách. Nesmieme na ne zabúdať a snažiť sa plniť to, čo bolo v príslušných dokumentoch tak lákavé, no nie vždy sa nám podarilo všetko splniť tak, ako sme si to želali. Veľmi rýchlo sme mali kauzy, nebudem ich vymenovávať, lebo by mi nestačila celá strana. Hlavne vďaka politickým stranám, ktoré boli v NR SR. Ale mali sme aj Varehu, Mojžiša, či predsedu Najvyššieho súdu polarizujúceho spoločnosť a predsedu vlády, ktorý mal problémy s vysvetlením svojich príjmov a nadobudnutím majetku.

Pri terajšom výročí nemôžem nespomenúť naše ekonomické problémy. Opäť iba niektoré – Európskou úniou určované kvóty poľnohospodárom, neúmerný nárast cien oproti roku 1989, nepredstaviteľné úroky za nočné úvery, veľká nezmestnanosť, veľký rast dlhu, nekompetentná hospodárska pilitika tvorcov hospodárskej poilitiky, ktorí nevidia do útrob ekonomického stroja, absurdity na vysokých školách, neúčinný boj učiteľov gymnázií, stredných a základných škôl za svoje platy. Tvorcovia aktuálnej inštitucionálnej podoby eurozóny nikdy nepočítali s tým, že by sa „veriteľom poslednej inštancie“ pre bankový sektor eurozóny mohla stať Európska centrálna banka. Ale to nechápali ani naši zástupcovia v EÚ. Aký má ECB mandát a potrebné nástroje, o ktorých hovoria knihy ekonomickej teórie? Až v júni 2012 európsky summit deklaroval cieľ ustanoviť jednotný paneurópsky mechanizmus regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi; systém reštrukturalizácie ohrozených bánk a systém poistenia depozít (vkladov). Ale Financial Times píšu 28/8/2013 o bahnisku JPMorgan banky. A čo Grécko, Španielsko či iné krajiny Európy? A žiaľ aj u nás vieme príjmať iba ad hoc riešenia v ekonomickej a sociálnej politike. Ba mali sme rovnú daň, výmysel SaS a ministerstva financií. Má ekonomický zmysel? Nie. Ale do každej reality, teda aj ekonomickej reality môžeme preniknúť iba cez poznanie pojmov a vzťahov. Rovný môže byť stôl, nie daň. A EÚ prichádza s fiskálnou úniou? Pri optimalizácii využitia zdrojov hospodárskeho priestoru EÚ nepotrebnou. Máme viac ako 400 tisíc nezamestnaných a stovky tisíc Slovákov odišlo hľadať prácu do zahraničia, lebo nemajú prácu alebo im núkajú malý plat; žiaľ aj vysokoškolákov. Zrušili sme stovky podnikov a ožobráčili poľnohospodárstvo. Kupujeme maďarskú múku, maďarskú bravčovú masť a poľské mäso. Sme nesebestační. Je to teda inak, ako sme čakali a vyjadrili pred 21 rokmi aj v ústave a iných dokumentoch.

Verím, že občania sa predsa len nedajú zlomiť mocou zla, ani odradiť nezáujmom širšieho okolia. Staneme sa morálnou hradbou, ktorú ani brány pekelné nepremôžu.

Na záver si dovolím pripomenúť jeden príklad, ktorý nám povedal učiteľ v piatej ľudovej: zomierajúci Arab zanechal synom 19 koní a prial si, aby prvý syn dostal polovicu, druhý štvrtinu a najmladší pätinu. Synovia sa nevedeli podeliť. Jedného koňa by museli zabiť a to nechceli. Pomohol im mudrc. K 19 koňom pridal 1, svojho a začal deliť: prvý dostane polovicu, teda 10, druhý štvrtinu, teda 5 a tretí pätinu. Teda 4. Môj kôň mi zostane, povedal mudrc. Vedia to v EÚ?, ako deliť a čo je múdre? Možno by pomohol mudrc.

Prof. J. Husár

1/9/2013.

Ukradnuté kosovo


Európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Hungaria, prastará zem, zaniknuté kráľovstvo

Vlasť a dedičstvo Slovenov/Slovákov.

Boli to Rimania, ktorí v 5. storočí pomenovali slovom HUNG ARIA (podobne ako Bulg aria, Arauc aria, Sird aria, ...) veľké územie (ARIA) obývané Hunmi (HUNG).

Ako sa vyvíjal názov Bratislavy

Dnešné meno hlavného mesta Slovenska vychádza z pomenovania, ktoré sa v rôznych podobách uvádzalo v historických dokumentoch pochádzajúcich z najranejších dôb existencie tunajšieho sídla.

Budajova temná minulosť

V jednej pasáži kultového filmu Vykúpenie z väznice Shawshank sa hlavného predstaviteľa Andyho Dufresneho spoluväzeň Red pýta, prečo zabil svoju starú.

Rádio Naše Slovensko

captcha