Moyses spojil dve Matice

Slovensko navštívila delegácia Matice chorvátskej, ktorá v Univerzitnej knižnici, bývalom sídle Uhorského snemu podpísala Memorandum o spolupráci medzi Maticou slovenskou a Maticou chorvátskou. Jej program pokračoval v Malženiciach a Veselom, rodisku Štefana Moysesa. Pozrite si videoreportáž.

zdroj. youtube.com, TV Matica
Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo

náhodný výber článkov

Slovensko nebude rešpektovať diktát

Proti kvótam využijeme právne kroky

Geopolitické a socioekonomické súvislosti čechoslovakizmu

Úvodné poznámky k chápaniu čechoslovakizmu ako zotrvačného syndrómu dominácie

Štáty prvej skupiny majú zaniknúť?

Tajný dokument dvojrýchlostnej EU. Toto má byť tá dvojrýchlostná Európa o ktorej hovorí premiér Fico?