Položil život za Hlinku

Slovenská verejnosť ani netuší, ako prebiehal politický zápas u nás po vzniku Česko-Slovenska. Svoju rolu v ňom hrdinsky zohral aj Štefan Mikuš, roľník z Ratkoviec. Viac vo videodokumente.


zdroj: youtube.com, TV MATICA
Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Slovensko a Katalánsky atlas z roku 1375

Najvýznamnejšou katalánskou mapou 14. storočia, ktorá navyše zachytáva územie Slovenska, je  Katalánsky atlas z roku 1375 (katal. Atles Català).

Hlboké oslávilo Hurbana

Rok 2017 bol v Matici slovenskej a v Trnavskom samosprávnom kraji rokom Hurbana.