Slávnosti v Hlbokom

Jednou z akcií v rámci Roku Ľudovíta Štúra bolo aj otvorenie obnovenej Pamätnej izby Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom 27. septembra 2015, o čo sa pričinil Trnavský samosprávny kraj a jeho kultúre inštitúcie, obec Hlboké a evanjelická cirkev.

Slávnosti sa začali evanjelickými službami Božími v priamom televíznom prenose z kostola, v ktorom kedysi burácal Hurban. V prítomnosti miestneho starostu Miloša Čobrdu, trnavského župana Tibora Mikuša, poslancov Národnej rady, predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča a mnohých iných, ich viedol generálny biskup Miloš Klátik spolu s ďalšími predstaviteľmi evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Dlhý sprievod účastníkov slávností sa potom pohol na miestny cintorín, kde položili vence k pamätníku Jozefa Miloslava Hurbana. Vyvrcholením osláv bolo otvorenie obnovenej Pamätnej izby Jozefa Miloslava Hurbana v bývalej evanjelickej škole. Pozri video.

 

 

zdroj: youtube.com, Marián Tkáč

 

 

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo

náhodný výber článkov

Prof. Peter Staněk - Energia Univerza v spoločnosti (1/2)

Prednáška profesora Petra Staněka: Energia Univerza v spoločnosti – súčasný obraz spoločnosti, s podtitulom “fakty k úvahe a zamysleniu“.

KONFORNTAČNÝ TÓN

Pohľad väčšiny slovenských bezpečnostných analytikov na Ruskú federáciu je známy.

Načo je volebná kaucia

Tri mesiace pred parlamentnými voľbami sú mediálne výstupy bezfarebné.