Peniaze amerických Slovákov

Americkí Slováci významne prispeli k oslobodeniu Slovenska na konci prvej svetovej vojny.

 S americkými Čechmi práve pred 100 rokmi podpísali Clevelandskú, neskôr aj Pitsburskú dohodu. A na oslobodenie Slovenska zozbierali milión dolárov. Zdá sa, že tieto peniaze paradoxne súviseli s tragickou smrťou generála Štefánika.

 

zdroj: youtube.com, Marián Tkáč

 

 

 

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Štáty prvej skupiny majú zaniknúť?

Tajný dokument dvojrýchlostnej EU. Toto má byť tá dvojrýchlostná Európa o ktorej hovorí premiér Fico?

O „nežnej“ jazykovej asimilácii

Pod výrazom asimilácia  budeme tu rozumieť jej sociologickú obsahovú náplň, teda proces postupného splývania kultúrnych, sociálnych, etnických skupín, v ktorom jedna zo skupín stráca špecifické črty a preberá črty druhej skupiny.

Matica v Užhorode

Koncom novembra 2015 sa takmer tri desiatky zväčša mladých matičiarov vybrali na Ukrajinu.