Vplyv súčasných médií na prekrúcanie histórie

Odznelo na konferencii  k 170. výročiu vzniku Slovenských národných novín. 

 Začiatkom októbra zorganizovali Slovenské národné noviny pri príležitosti svojho 170. Výrčia vzniku, literárno-dramatické pásmo pre študentov stredných škôl v Bratislave a Konferenciu o dopade glabalizačných médií na slovenskú spoločnosť. Organizátori sa rozhodli konferenčné príspevky uverejniť v samostatnom bulletine. Publikujeme príspevok historika Martina Lacka.

Dnes šiesteho  októbra pred sedemdesiatimi siedmimi rokmi si Slováci po prvý raz v dejinách vybojovali vlastnú národnú vládu a zákonodarný orgán, snem. Pre iné národy by to bol štátny sviatok, minimálne pamätný deň. U nás nič. Tento historický medzník sa ani len nespomenie. Je na indexe. Tým som sa dostal aj k podstate môjho vystúpenia – aký je vplyv dnešných médií na hodnotenie histórie. Myslím si, že zásadný. Dnes už nie ústredný výbor komunistickej strany, nie škola,  rodina ani cirkev, ale predovšetkým médiá určujú, o čom a ako sa má písať, hovoriť. A najmä, čo si majú ľudia myslieť.

BOHOROVNOSŤ MÉDIÍ

Takzvané  hlavnoprúdové (korporátne) médiá v službách cudzieho kapitálu rezignovali na úlohu objektívne informovať. Zato si osobujú hodnotiť aj tie najkomplikovanejšie historické udalosti, osobnosti, vyzdvihovať či zatracovať ich, a tiež tlačiť na historikov, aby robili to isté. Alebo aspoň aby sa im neprotivili. Kto na túto ich hru pristúpi, dostane priestor, reklamu na svoje produkty, visačku renomovaného autora. Kto sa protiví, kto oponuje, priestor nedostane. Dostane však rôzne nálepky: kontroverzný, nacionalista, ľudák, fašista a najnovšie extrémista. Bohorovný postoj médií pripomína scénu z evanjelia, keď diabol pokúšal Krista na púšti s jeho mocou, pokladmi, hovoriac mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať!“

Zvlášť háklivé sú na tému prvej Slovenskej republiky a štrnásteho marca. Prečo? Symbolizujú totiž právo Slovákov na vlastný štát, sú vyjadrením Hlinkovho životného hesla: „Slovensko Slovákom!“, ktoré je vytesané na cintoríne v Černovej pri hroboch martýrov slovenskej slobody. No a takéto heslo je pre dnešných globalizovaných svetovládcov neprijateľné, nebezpečné, priam blasfemické. Ak si prvú Slovenskú republiku predsa len ktosi pripomenie, rýchle pocíti zuby i pazúry ich posluhovačov – tzv. nezávislých médií.

INKVIZIČNÉ POSTUPY

Keďže sa schádzame v Ružinove, kde je pamätník Andreja Hlinku, uvediem konkrétny príklad z minulého roka. Po vystúpení historika na spomienkovej akadémii k sedemdesiatemu piatemu výročiu prvej Slovenskej republiky, ktorú tu organizovali Matica slovenská a Spoločnosť Andreja Hlinku, dostal jeho zamestnávateľ súbor inkvizičných otázok z istého denníka. Ich cieľom bolo prepustenie dotyčného zo zamestnania. No problém mal aj starosta, ktorý prenajal účastníkom kultúrny dom. Súkromnému médiu mal odpovedať na otázky: „Prečo ste sa na tejto akcii zúčastnili, kým ste boli pozvaný a prečo ste svoju účasť na pozitívnej spomienke na vyhlásenie Slovenského štátu potvrdili?“ V mediálnom výsluchu mal tiež odpovedať, aký je jeho „postoj k Slovenskému štátu“, ba čo viac aj na to, „aký je váš vzťah k Slovenskému hnutiu obrody a jeho predsedovi“, vedľa ktorého si dovolil sadnúť. Ďalej: „Kto platil prenájom sály ružinovského domu kultúry a koľko prenájom stál?“ Arogantný redaktor súkromného periodika dokonca požiadal o zaslanie faktúry za prenájom priestoru na dvojhodinovú kultúrnu  akciu. Potom vraj pátranie šlo až na úroveň akejsi mestskej organizácie, ktorá kultúrny dom spravuje. Výsledkom bol článok s bombastickým názvom, ktorý mal v čitateľoch vyvolať zhrozenie z toho, že vôbec existujú verejne známe osoby, ktoré si vznik slovenskej štátnosti pripomínajú, a preventívne zastrašiť každého, kto by sa o čosi podobné pokúsil…

LŽI A MANIPULÁCIE

Je zaujímavé, a pre dnešnú dobu príznačné, že médiá, ktoré sa rady oháňajú demokraciou, slobodou, pluralitou, inakosťou, sa pri hodnotení histórie už ani len nenamáhajú vytvoriť zdanie odbornej diskusie, polemiky. Podporujú lož, manipulácie a vyslovené morálne zvrátenosti. Vyprofilovali sa ako hovorcovia Zla. Pokiaľ ide o ich vzťah k historikom, a vôbec k autorom usilujúcim sa nájsť (niekedy nepríjemnú) pravdu, nahrádzajú rolu niekdajšej Štátnej bezpečnosti. Sledujú, zhromažďujú, udávajú, kontrolujú, tlačia, obžalúvajú, posudzujú i odsudzujú súčasne. Nemôžu človeka zavrieť, ale môžu ho očierniť, biľagovať, existenčne znemožniť, zruinovať.

Vynára sa otázka, čo je cieľom tohto pohonu, mediálnej hystérie. Myslím si, že odnárodnenie národa, zadupanie jeho historického povedomia, ľudského sebavedomia, jeho celkové ohlúpnutie a vytvorenie masy novodobých otrokov. A v konečnom dôsledku zánik Slovenska.

Objavuje sa aj otázka: čo ďalej? Aby sa tento systém napravil, bude treba zásadnú politickú zmenu a regulovať svojvôľu médií. Očista sa bude musieť začať vo verejnoprávnych médiách. Nie je možné, aby sme ich platili za šírenie protislovenskej propagandy, manipulácií, za neustále vytváranie obrazu, že sme národom rasistov. Alebo za šírenie americkej vojnovej propagandy a zločinných cieľov jej politiky, o. i. rozvratu Európy a jej riadenej islamizácie.

Nie je mysliteľné, aby sme sa skladali na médiá, ktoré programovo ignorujú naše postoje, názory a naše práva. No kým sa tak  stane, jedinou zbraňou proti Zlu ostane len osobná statočnosť a odvaha človeka…

 

Martin LACKO – Foto: Ivan PAŠKA

zdroj: http://snn.sk/news/vplyv-sucasnych-medii-na-prekrucanie-historie/

 

 

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Referendum o postoji obyvateľov k migrantom

SNS vypracovala rámec slovenskej národnej stratégie k migrantom, ktorý by mohol byť podkladom pre národný materiál.

Na ceste k modernej slovenskej štátnosti

Návrat k niektorým osudovým udalostiam v parlamente ČSFR

Kľúčové slová:

česko-slovenská federácia, Federálne zhromaždenie ČSFR, slovenská národná myšlienka vo FZ, ústavný základ zániku ČSFR, novodobá slovenská štátnosť

Predslov

Pri spomienkach na svoju pôsobnosť vo Federálnom zhromaždení ČSFR (FZ), na udalosti, ktoré sa v ňom odohrávali a dramaticky otriasali česko-slovenským štátom, by nebolo úplné, ak by som sa, pri príležitosti pripomenutia si 20. výročia vzniku nezávislej a zvrchovanej Slovenskej republiky (SR), nezmienil aspoň tým najskromnejším spôsobom o tom, čo sa odohralo vo mne a okolo mňa krátko predtým i potom, ako ma spoločensko-politické premeny na prelome rokov 1989 a 1990 „vyniesli“ do najvyššieho zákonodarného orgánu Česko–Slovenska.

Ján CUPER: V kauze údajnej vraždy Remiáša sme dospeli k inému poznaniu

Vystupovali v nej bývalí opoziční politici i prezident Kováč.