Brífing venovaný ruskej zahraničnej politike

Na pôde Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike v Bratislave sa 30. októbra uskutočnil brífing pre slovenské média “Priority zahraničnej politiky Ruskej federácie v súvislosti so situáciou v Sýrii”

 Na brífingu sa zúčastnil tlačový hovorca ruského veľvyslanectva v Bratislave Alexej Kulagin a starší radca veľvyslanectva Dmitrij Kovaľkov.  Alexej Kulagin prezentoval slovenským novinárom pozíciu Ruska v niektorých otázkach medzinárodnej politiky. V úvode sa venoval multilaterálnemu stretnutiu o Sýrii vo Viedni.

“Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov pricestoval  do Viedne k účasti na multilaterálnom stretnutí venovanom otázkam sýrskeho urovnania, ktoré sa uskutočnilo dnes. Hlavný cieľ stretnutia – podpora čo najskoršieho naštartovania politického procesu v Sýrii prostredníctvom vnútorného sýrskeho dialógu, ako to predurčuje Ženevské komuniké zo dňa 30. júna 2012. S uspokojením konštatujeme, že popri Turecku sa stretnutia zúčastnia arabskí susedia Sýrie ako aj ďalšie vplyvné krajiny regiónu, vrátane Egyptu a Iránu. Dovolíme si pripomenúť, že Rusko s prvopočiatku aktívne vynakladalo úsilie na presadenie účinnej vonkajšej podpory pre rokovací proces ktorý viedli samotní Sýrčania na vyriešenie krízy vo svojej krajine. Hovorili sme o potrebe využívania všetkého potenciálu popredných regionálnych a medzinárodných hráčov, všetkých strán, ktoré sú nejakým spôsobom zapojení do procesu a môžu prispieť pozitívnymi a konštruktívnymi prvkami. Sme presvedčení, že najmä tento prístup môže zabezpečiť mier a pokoj pre zjednotenú a demokratickú Sýriu, akou ju chceme vidieť,” povedal Alexej Kulagin.

Na margo správy generálneho tajomníka OSN o humanitárnej situácii v Sýrii prízvukoval, že Rusko je pobúrené zo šírenia v publikovanej pred niekoľkými dňami správe Generálneho tajomníka Organizácie spojených národov o humanitárnej situácii v Sýrii, a to s odkazom na Úrad OSN pre ľudské práva, už skôr vhodených do mediálneho priestoru niektorých masmédií falošnej informácie o údajných civilných obetiach v Sýrii v dôsledku akcií vzdušno-kozmických síl Ruska.

“Zdôrazňujeme, že takéto vyhlásenia, nech pochádzajú z akéhokoľvek zdroja a sú rozširované kýmkoľvek, nemajú nič spoločné so skutočným stavom vecí. Považujeme ich za súčasť rozpútanej proti našej krajine propagandistickej kampane, o ktorej sme už hovorili mnohokrát predtým. Predpokladáme, že jej cieľom je zámerné prekrúcanie úspechov protiteroristických akcií ruského vojenského letectva pri súčasnom, dá sa úprimne priznať, prepadnutí viac ako jeden rok trvajúcej činnosti koalície proti ISIS pod vedením Spojených štátov amerických.

Za týchto okolností je dôležité nedovoliť vtiahnuť sa do informačných pascí, zámerne pripravených určitými silami, ako bolo, napríklad, šírenie na internete fotografie sýrskeho dievčatka, ktoré, údajne, bolo obeťou ruských náletov. Neskôr sa ukázalo, že tento snímok bol urobený 25. septembra, teda pred začatím operácií VKS Ruska v Sýrii. Ale tento fakt mnohé média ignorovali. Takéto „vhadzovanie“ sa dá veľmi jednoducho prešetriť, preto o všetkých podobných prípadoch budeme hovoriť.

Ešte raz by sme chceli vyzvať novinárov, aby aktívnejšie venovali pozornosť a pravidelnejšie si v svojej práci viac všímali, a to zdôrazňujem,  oficiálne zdroje, vrátane ruských, v ktorých sa zverejňujú mnohopočetné fotografie a videá o priebehu ruskej činnosti v Sýrii. Tieto materiály je nielen možné, ale je nutné analyzovať, porovnávať s informáciami, ktoré sa vhadzujú do mediálneho priestoru a vyvodiť patričné ​​závery. Pri nezaujatom oboznámení sa s materiálmi objektívny pozorovateľ nebude mať žiadne pochybnosti, pokiaľ ide o skutočných cieľoch ruských vzdušných útokov. Reč je výhradne o teroristických skupinách a územiach ich dislokácie, a v žiadnom prípade cieľom útokov VKS nie sú objekty civilnej infraštruktúry.

Dúfame, že v budúcnosti sekretariát OSN bude využívať len viac krát overené spoľahlivé a dôveryhodné zdroje informácií a nebude sa orientovať na neisté informácie „z terénu“ alebo z niektorých západných metropol s odkazom na anonymné telefonáty a tvrdenia “niektorých mimovládnych organizácií”. Informácia, ktorá sa vzťahuje na tak citlivú a  tak závažnú a globálnu témy, by mala byť dôkladne prekontrolovaná a tiež pochádzala z kontrolovateľných zdrojov. Predpokladáme, že Sekretariát OSN sa v budúcnosti tiež vyhne jednostranným a nevyváženým úsudkom,” podčiarkol tlačový hovorca ruskej ambasády.

Hovoril aj o protiruskej rétorike veľvyslanectva USA v Moskve: „Včera Veľvyslanectvo USA v Moskve vydalo a sprístupnilo pre masmédia podrobný informačný materiál toho znenia, že “obeťami  ruských akcií v Sýrii  nie sú teroristi, ale zástupcovia opozície, ako aj civilné objekty”. Táto šírená americká tlačová správa sa opäť odvoláva na akúsi “britskú” pozorovateľňu pre sledovanie situácie v oblasti ľudských práv v Sýrii. Jedná sa o veľmi podrobný materiál, ktorý priamo obviňuje Rusko z usmrtenia civilistov.

Po prvé, toto sa deje na pozadí veľmi dôležitého nadchádzajúceho stretnutia vo Viedni, na pozadí telefonických volaní z Washingtonu na ministerstvo zahraničných vecí Ruska s prosbou o posúdenie sýrskeho urovnania. Načo robiť podobné veci, keď sa očakávajú možné stretnutia multilaterálneho formátu,  osobné kontakty na “viedenskej pôde” ministrov zahraničia? Prečo sa odkazuje na niektoré “nemenované zdroje”, ktoré v žiadnom prípade je nemožné považovať za spoľahlivé?

Na naše priame otázky odkiaľ, z akých zdrojov autori  čerpajú informácie o tom, že Rusko údajne útočí na “nesprávne ciele” v dôsledku čoho sú obete na životoch civilistov, doposiaľ nedostali sme žiadnu oficiálnu informáciu alebo odpoveď. Súčasne tajnostkársky, v predvečer dôležitých podujatí, sa rozposielajú takéto pochybné materiály. Pričom nejedná sa len o Veľvyslanectvo USA v Moskve, ale aj v ďalších krajinách. Naskytá sa otázka: je toto amatérska akcia amerického Veľvyslanectva v Moskve, alebo cielená kampaň? Za akým účelom sa to deje? Otázka ostáva otvorená,” zdôraznil Alexej Kulagin.

Porozprával o plánoch USA na uskutočnenie pozemnej operácie v Sýrii. “Neustále počujeme obvinenia, že Rusko, vraj, porušilo plány koalície a zabránilo jej vykonávať na území Sýrie určité akcie nacielené proti ISIS. Chceli by sme pripomenúť, že minulý utorok vo Washingtone minister obrany USA v svojom prejave vyhlásil že Americké ministerstvo obrany má v úmysle začať pozemnú operáciu v Sýrii. A bolo to povedané veľmi zreteľne. Ten istý deň hovorca Bieleho domu pán E.Shults povedal na brífingu o úmysle USA upustiť od pozemných operácií. Za jeden deň sme počuli tak dve protichodné vyhlásenia. To vyvoláva otázku: aké teda plány porušilo Rusko svojou činnosťou, ak tieto plány sú, podľa oficiálnych vyhlásení amerických činiteľov, vo vzájomnom rozpore?“ opýtal sa Alexej Kulagin.

Porozprával o pokračujúcich aktoch vandalského ničenia pamätníkov sovietskeho obdobia v Poľsku. “Bohužiaľ, opäť sme nútení hovoriť o tom, že poľská vláda naďalej ignoruje ruské výzvy na zastavenie začínajúcej „vojny“ s pomníkmi. 23.októbra v obci Stempočice  bol z obelisku na pamiatku partizánskeho hnutia v tejto oblasti demontovaný nápis: “Sláva poľským a sovietskym partizánom, ktorí bojovali proti nacistickým okupantom v rokoch 1942-1945 za našu slobodu”. Boli odstránené aj ďalšie prvky pomníka.

Rozhodnutie bolo prijaté na základe iniciatívy poľského Ústavu pamäti národa, ktorý po demontáži pomníka Hrdinu Sovietskeho zväzu I.D.Čerňachovskému v meste Pieniężno nabádal miestne úrady na aktívne zbavovanie sa sovietskych monumentov. Žiaľ, tieto odporúčania sa realizujú v praxi. Naše principiálne stanovisko v tomto zmysle a v tomto smere zostáva nezmenené. Sme presvedčení, že Dohoda medzi vládou Ruskej federácie a vládou Poľskej republiky o starostlivosti o hroby a pamätné miesta obetí vojny a represie z 22. februára 1994, ktorá sa vzťahuje tak na vojenské cintoríny ako na jednotlivé monumenty musí byť bezpodmienečne dodržovaná poľskou stranou.

Na druhej strane je potešiteľné, že nie všetci, ale len niektorí zástupcovia poľskej spoločnosti sa zapodievajú podobnými skutkami. Vidíme aj opačnú tendenciu. Chceli by sme vyjadriť svoju vďačnosť a uznanie poľským verejným organizáciám, a to najmä “Kursk” a “Malé Rusko”, ktoré nedávno zrekonštruovali z vlastnej iniciatívy pomník na vojnovom hrobe sovietskych vojakov v meste Działdowo vo Warmia-Mazurskom vojvodstve.

V tejto súvislosti by som tiež rad oslovil slovenský národ. Sme úprimne  vdační, že medzi Ruskom a Slovenskom nie sú žiadne nezhody pri posudzovaní udalostí Druhej svetovej vojny. Sme vďační slovenského ľudu za jeho úprimný a úctivý postoj k pamiatke krasnoarmejcov – osloboditeľov, za dôstojnú starostlivosťou o vojenské hroby viac ako 63 tisíc sovietskych vojakov ktorí padli na Slovensku, o početné obelisky a pomníky, postavené na ich počesť,” podčiarkol tlačový hovorca ruského veľvyslanectva na Slovensku.

Pripomenul, že v dňoch 4. až 15. novembra sa bude konať 5. medzinárodný kultúrny festival “Kvety Ruska” v troch mestách na Slovensku a to v Bratislave, Košiciach a Trnave. “Projekt je zameraný na najnadanejšie deti v oblasti hudobného a výtvarného umenia a na sféru kreatívnej a estetickej výchovy detí v Rusku. V rámci festivalu sa uskutočnia: gala-koncert klasickej hudby v podaní mladých talentov Ruska, divadelné predstavenie Novgorodského divadla pre deti a mládež “Malinký”, okrúhle stoly, výstavy bábok a detských kresieb, tvorivé stretnutia a majstrovské kurzy herectva a klasického tanca.

5. novembra v Zičiho Paláci zaznie slávnostný koncert “Ruský suvenír” v rámci detského festivalu “Kvety Ruska” v podaní mladých hudobníkov – laureátov a víťazov národných a medzinárodných súťaží. Pred začiatkom koncertu o 17 hodine sa uskutoční tlačová konferencia za účasti zástupkyne ministra kultúry Ruska pani Manilovej, pozývame všetkých sa zúčastniť tejto tlačovky.

V dňoch 5. až 8. novembra sa bude konať výstavný veľtrh “Bibliotéka-Pedagogika 2015″ v priestoroch Incheby. V ruskom pavilóne č. 215 budú prezentované diela ruskej klasickej a modernej krásnej literatúry, knihy v ruskom jazyku od známych zahraničných autorov, detská a učebná literatúra a tiež metodické príručky z ruského jazyka.

6. novembra sa uskutoční konferencia z príležitosti roka literatúry v Rusku “Literatúra v ruskom jazyku v súčasnom svete”, podujatie prebehne “na okrajoch” výstavného veľtrhu “Bibliotéka-Pedagogika 2015″ v Inchebe.  Na podujatí sa zúčastnia známi spisovatelia, bádatelia, vedci, výskumní pracovníci, odborníci-rusisti, predstavitelia ruskej a slovenskej verejnosti.

26. novembra bude v galérii AIRCRAFT otvorená medzinárodná akademická výstava “Od Volgy po Dunaj” s prezentáciou knihy významného ruského doktora ekonomických vied publicistu Georgia Cagolova,” dodal.

“V závere by som chcel upozorniť na možno jednu z najvýraznejších akcií v rámci osláv 70. výročia Víťazstva v 2. svetovej vojne. Od 29. septembra do 7. októbra na Slovensku úspešne hosťoval Akademický súbor piesní a tanca “Alexandrovci”. Odhliadnúc od toho, že koncerty súboru sa už stali na Slovensku dobrým zvykom a sú trvalou súčasťou osláv Víťazstva nad fašizmom, posledné turné opäť preukázalo, že na Slovensku sú vždy očakávaní a vždy slávia veľký úspech u domáceho publika. Je symbolické, že prvé zahraničné turné tohto umeleckého kolektívu v 1937 roku bolo práve v  Československu. A v roku 1946 súbor po prvýkrát hosťoval v povojnovej Republike,” pripomenul.

“V terajšom jubilejnom roku vystúpenia súboru zazneli apoteózou 70. výročia Víťazstva nad fašizmom na Slovensku a najžiarivejším medzníkom osláv. V čase turné Alexandrovcov si krajina slávnostne pripomínala 71. výročie historického míľniku oslobodenia Slovenska – Karpatsko-Dukliansku operáciu (jeseň 1944), čo dodalo hlavnému koncertu súboru v Bratislave aj ucelenosť aj symbolický význam.

Do posledného programu kolektívu sú zaradené úplne nové a jedinečné prvky v podobe majstrovských kurzov a tvorivých stretnutí so študentmi, absolventmi a pedagógmi slovenských hudobných škôl, ktoré sa uskutočnili v ôsmich mestách od východu až po západ krajiny. Táto nová forma vzbudila veľký záujem mládeže a vyvolala priaznivý ohlas u slovenskej verejnosti. Súbor mieni aj naďalej usporiadať podobné kultúrne podujatia.

V rámci posledného turné Alexandrovci prvýkrát koncertovali v takých menších mestách ako sú Rišňovce a Lučenec. Koncerty Alexandrovcov zhromažďovali niekoľkotisícové koncertné sály a všade získavali nadšené hodnotenie publika. Správy o koncertoch súboru, fotografie a videá z vystúpení, ktoré sme zverejňovali na Facebooku, si pozeralo až 500 tisíc slovenských užívateľov denne,” zdôraznil tlačový hovorca.

V závere tlačový hovorca ruského veľvyslanectva v Bratislave Alexej Kulagin a starší radca veľvyslanectva Dmitrij Kovaľkov odpovedali na otázky slovenských novinárov.

 

zdroj: http://www.hlavnespravy.sk/na-ruskej-ambasade-v-bratislave-sa-uskutocnil-brifing-venovany-ruskej-zahranicnej-politike/704023

 

 

Ukradnuté kosovo


Európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Vystúpenie Veľkej Británie z EÚ vôbec nie je nereálne

 Štrasburg, 11.05.2016 | Vystúpenie Veľkej Británie z EÚ nie je také nereálne, ako by sa mohlo zdať, tvrdí R. Sulík.

Pravda o 11. septembri - Fakty o zločinoch 11. septembra 2001 v USA

Je tu opäť výročie (15.) najohavnejšieho štátneho zločinu na vlastnom obyvateľstve v najnovších dejinách.

Slovanské esperanto

Že vedieť po slovensky sa oplatí, o tom som sa presvedčil na vlastných skúsenostiach. Bol som dlhšiu dobu v Petrohrade na doškoľovaní s kolegami, ktorí mali vysokoškolské vzdelanie.

Rádio Naše Slovensko

captcha