Prezident amerických Slovákov

 

Štefan Furdek je významnou postavou slovenských dejín.

 Tomuto národu sa však upiera - a aj sám si upiera - právo poznať vlastnú históriu a osobnosti, ktoré ju písali. V zabudnutí je mnoho národovcov, aj Furdek. Preto je tu matičné video, ktoré vzniklo pri príležitosti pripomienky 160. výročia narodenia a 100. výročia smrti tohto slovenského kňaza, národovca, organizátora, novinára a dôležitého predstaviteľa amerických Slovákov. Medzery v našom poznaní treba zapĺňať.

 

 

zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=iW-ZQ8Lwp2w&feature=youtu.be

 

 

 

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Najstaršia učená spoločnosť v Uhorsku

Najstarší spolok, ktorý šíril slovenský jazyk a literatúru, Slovenské učené tovarišstvo alebo Tovarišstvo literného umenia, vznikol v Trnave v roku 1792, teda pred 225 rokmi.

Čechoslovakizmus v dynamike času (1918-1945)

Keď chceme postihnúť fenomén čechoslovakizmu ako ideovej konštrukcie popierajúcej existenciu slovenského národa a snažiacej sa o jeho počeštenie v kľúčových rokoch našej národnej existencie, musíme poznať jeho dynamiku v prvej a druhej Česko-Slovenskej republike, ale aj jeho transformáciu po druhej svetovej vojne, keď sa idea čechoslovakizmu formálne opustila a označila sa za umelú.

Slovania

Slovania sú vetva Indoeurópanov. Slovania sú najpočetnejšia etnická a jazyková skupina v Európe.