Slovák autorom českej gramatiky ...

Slávny nedožerský rodák, Vavrinec Benedikt, ktorý sa podpisoval ako „Nudožerinus“, nie je jediným Slovákom, ktorý sa natrvalo zapísal aj do českej národnej histórie.

On však vari najvýraznejšie. Je autorom prvej gramatiky češtiny. Roku 1603, vyšla tlačou jeho kniha Grammaticae bohemicae libri duo, čiže Dve knihy českej mluvnice. Ovplyvnila normovanie spisovného českého jazyka i formovanie národného povedomia Čechov. Narodil sa pred 460 rokmi, 10. augusta 1555 v hornonitrianskej obci Nedožery, a zomrel pred 400 rokmi – 4. júla 1615 v Prahe. Pri tej príležitosti zorganizovali v auguste 2015 obec a miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s občianskym združením K-200 tretí ročník spomienkovej slávnosti nazvanej „Humanista z Nedožier“. Ktovie, či tento Slovák, na ktorého nezabúdajú Česi, aj pre náš národ neznamenal viac ako Ján Ámos Komenský. Ten v dnešnom maďarskom Blatnom Potoku, maďarizoval. Napriek tomu sú naše školy oblepené jeho portrétmi. A Vavrinec Benedikt Nedožerský ostáva v ústraní. Toto matičné video by ho malo vrátiť do našej národnej pamäte. Pozrite si ho.

 

 

zdroj: youtube.com, TV Matica

 

 

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Adolf Dobriansky

S menom Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho, syna gréckokatolíckeho kňaza, zakladajúceho členia Matice slovenskej, sa spája Rudlov, kde sa narodil v roku 1817 a Čertižné, kde je pochovaný.

Z osudov slovenských geografických názvov (9)

Príbeh geografických názvov so slovným základom boj-

Príbeh z Iloku

Vojna medzi Srbmi a Chorvátmi v 90-tých rokoch 20. storočia poznačila v chorvátskom meste Ilok aj život okolo tisícky Slovákov.