Prvá európska univerzita na Devíne

 Konštantín Filozof, neskorší sv. Cyril, bol profesorom na cisárskej univerzite v Konštantinopole, ktorú založili v 5. storočí. Stelesňovala vrcholnú úroveň európskeho vzdelania svojej doby a Konštantín bol elitným európskym vzdelancom.

 Ako vieme, spolu s bratom Metodom poslal ho Michal III. na pozvanie Rastislava medzi Slovenov. A on tu roku 863 zriadil vysokú školu. Mohla nebyť jej vzorom konštantinopolská univerzita? Vo wikipedii sa však dočítame, že Konštantín založil veľkomoravské učilište, ktoré roku 885 malo asi 200 absolventov. Išlo o - veľkomoravské ... učilište?
Zrejme ani o učilište a ani o veľkomoravské.
Pozrite si video a dozviete sa viac.

 

 

zdroj: youtube.com, TV Matica

 

 

 

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo

náhodný výber článkov

Bez 14 marca

Čo by sa dialo, keby sa Slováci vzopreli Hitlerovi a 14. marec 1939 by nebol?

Zlorečitelia

Osemnásteho apríla 2016 spustil slovenský mediálny mainstream, na čele s denníkom SME bezprecedentný a chrapúnsky útok na viaceré alternatívne média.

Slovenský parlament pred vznikom suverénnej Slovenskej republiky v rokoch 1990 - 1993

Zanedlho bude 20 rokov od vyhlásenia samostatnosti Slovenskej republiky (Príspevok bol prvý raz uverejnený 8. septembra 2012 – poznámka redakcie). Je to krátky aj dlhý čas, ale celkovo možno povedať, že historikom sa akosi nechce pristúpiť k exaktnému skúmaniu procesov, ktoré viedli k rozdeleniu vtedajšej federácie. Ako keby sme sa hanbili analyzovať našu národnú minulosť z nášho národného pohľadu, ako keby sme sa hanbili za to, že sme samostatní.