Prvá európska univerzita na Devíne

 Konštantín Filozof, neskorší sv. Cyril, bol profesorom na cisárskej univerzite v Konštantinopole, ktorú založili v 5. storočí. Stelesňovala vrcholnú úroveň európskeho vzdelania svojej doby a Konštantín bol elitným európskym vzdelancom.

 Ako vieme, spolu s bratom Metodom poslal ho Michal III. na pozvanie Rastislava medzi Slovenov. A on tu roku 863 zriadil vysokú školu. Mohla nebyť jej vzorom konštantinopolská univerzita? Vo wikipedii sa však dočítame, že Konštantín založil veľkomoravské učilište, ktoré roku 885 malo asi 200 absolventov. Išlo o - veľkomoravské ... učilište?
Zrejme ani o učilište a ani o veľkomoravské.
Pozrite si video a dozviete sa viac.

 

 

zdroj: youtube.com, TV Matica