Obrana štátu - 2 časť - Hrdinovia

Mladí matičiari si každoročne pripomínajú hrdinov - obrancov Slovenského štátu z marca 1939. Je medzi nimi 22 mŕtvych vojakov a 36 civilistov.

Tento krátky film je o niektorých z nich, hrdinoch, o ktorých nevieme skoro nič. Je aj o Štefanovi Butkovi, gardistovi Mikulášovi Klanicovi, letcoch Jánovi Svetlíkovi, Štefanovi Devanovi, Cyrilovi Martišovi, Jánovi Prháčkovi, Martinovi Danihelovi, Gustávovi Pažickom, Ferdinandovi Šventovi, a o ďalších. Pozrite si film a príďte 18. marca 2016 do Spišskej Novej Vsi na matičnú spomienku na nich.

 

 

zdroj: youtube.com, TV Matica

 

 

 

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo

náhodný výber článkov

15.10.2015 Peter Staněk, Pavlina Ivanová - Súčasné tendencie ekonomickej globalizácie

Ing. Peter Staněk CSc., host.prof., Ing. Pavlina Ivanová-Tongelová, PhD., Klub Nového Slova, Bratislava

Z osudov slovenských geografických názvov (14)

Sú politické tlaky na zmeny geografických názvov obmedzené iba na strednú Európu?

Kto nám to vyčíta komunistickú minulosť

Nemecká kancelárka podráždene reagovala na odpor štátov Vyšegrádskej štvorky voči prijímaniu arabsko-afrických migrantov pričom si dovolila netaktne poukazovať na komunistickú minulosť týchto štátov.