Svet a Európa mlčali. Slovensko však nie

Historické zjednotenie spisovateľov

Tridsiate roky 20. storočia boli poznamenané upevňovaním pozícií nacistov v Nemecku so všetkým, čo nasledovalo. Svet a Európa mlčali. Slovensko však nie. V dňoch 30. mája až 1. júna 1936 – na svätodušné sviatky – konal sa v Trenčianskych Tepliciach prvý kongres slovenských spisovateľov. Stretli sa tu novoštúrovci, hlasisti, čiže čechoslovakisti, davisti, teda komunisti a katolíci. Matičiar Stanislav Mečiar, sovietsky spisovateľ Iľja Erenburg, komunista Vladimír Clementis, budúci minister propagandy Tido J. Gašpar, čI františkán Rudolf Dilong a ďalší. Pozrite si matičný videofilm.

 

 

zdroj. youtube.com, TV Matica

 

 

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo

náhodný výber článkov

Don`t cry for me Europe

Brexit. Slovo, ktoré sa v súčasnosti, ale aj v blízkej budúcnosti omieľa a bude omieľať až do omrzenia. Je to pre Európu, a osobitne pre Slovensko, dobrá a či zlá správa? Dovolím si tvrdiť, že aj dobrá aj zlá.

Budovanie štátu - čas činorodosti

Ako znalec života a tvorby Ernesta Hemingwaya by som začal jeho myšlienkou o tom, prečo miloval obdobie v Paríži v dvadsiatych rokoch 20. storočia.

Naozaj sa Medzinárodný monetárny fond mýli?

Nedávno svetová tlač, a aj tlač na Slovensku, uverejunili správu, že traja ekonómovia Medinárodného monetárneho fondu (MMF), a to Jonathan Ostry, Prakash Loungani a David Furceri napísali, že v mnohých krajinách dobre známa fiskálna konsolidácia robená MMF negatívne vplýva na ekonomický rast a aj na zamestnanosť. Úžasný objav!