Šurianska tragédia

Na základe Viedenskej arbitráže po druhom novembri 1938 boli slovenské Šurany pričlenené k Maďarsku.

A to ihneď začalo s prudkou likvidáciou občianskych práv a slobôd a obnovilo brutálnu maďarizáciu. Napriek Horthyho prísľubom. Slová a skutky sa u našich susedov málokedy zhodujú... Na Vianoce roku 1938 došlo tu k tragédii, po speve slovenskej hymny Hej Slováci maďarskí žandári strieľali... Pozrite si matičný videofilm o tragickom osude krásnej mladej Slovenky Márie Kokošovej.

 

 

zdroj: youtube.com, TV Matica

 

 

najnovšie v poradí

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Vopred prehraný zápas o Tisov život

Dvor Justičného paláca v Bratislave – 18. apríl 1947 o pol šiestej ráno... 

Smrť Štefánika

Matica slovenská si od roku 1991 každoročne pripomína pochôdzkou školákov Milana Rastislava Štefánika, ktorá sa končí na mohyle v Ivanke pri Dunaji.

Geopolitické a socioekonomické súvislosti čechoslovakizmu

Úvodné poznámky k chápaniu čechoslovakizmu ako zotrvačného syndrómu dominácie