Mojžiš Uhorský

Mojžiš Uhorský - Mojsej Uhrín sa narodil asi v roku 983 na východnom Slovensku.

Tento – jeden z prvých slovenských svätcov, uctievaný najmä u gréckokatolíkov a pravoslávnych – pôsobil na Kyjevskej Rusi na dvore kniežaťa sv. Borisa. Umrel 26. júla 1043, päť rokov po svätom Štefanovi, keď východné Slovensko, ešte nebolo pod správou starých Maďarov. Ak napriek tomu sa Mojsej-Mojžíš nazýva Uhrínom, Uhorským, nesvedčí to o tom, že Uhorsko tu bolo skôr, ako prišli Maďari? Pozrite matičný videofilm.

 

 

zdroj: youtube.com, TV Matica

 

 

 

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo

náhodný výber článkov

Demaskovanie jazyka vládcov

Nová kniha sociológa Manfreda Kleine – Hartlageho „Jazyk SRN“ má podtitul: „131 škaredých slov a ich politický význam“ a je venovaná najpoužívanejším slovám a zvratom v nemeckých oznamovacích prostriedkoch, alebo ako hovorí autor, „žargónu demokracie“.

Matica slovenská I časť

Pripravili sme trojdielny videofilm o histórii Matice slovenskej.