Z konferencie Slovenská identita

Dvadsiateho deviateho novembra 2016 sa v Bratislave uskutočnila konferencia Panslovanskej únie pod názvom Slovenská identita.

Cieľom bolo prispieť k formovaniu spoločenského vedomia a verejnej mienky v záujme zachovania slovenskej identity v prostredí svetovej globalizácie a krízy európskej identity. 

Podujatia sa zúčastnili viacerí bývalí aj súčasní ústavní činitelia, zástupcovia vedeckej obce, zástupcovia niektorých občianskych združení a ďalší účastníci. Rokovanie sa uskutočnilo v konštruktívnom a priateľskom duchu. Z konferencie bol vydaný zborník a na základe jej záverov prijala Panslovanská únia toto vyhlásenie:

V y h l á s e n i e

Panslovanskej únie

pri príležitosti konferencie

Slovenská identita

uskutočnenej 29. októbra 2016 v Bratislave 

My Slováci tu nie sme odvčera. Naša identita siaha až k našim predkom Slovenom. Nie je náhoda, že naše ženy sú Slovenky, že našou rečou je slovenčina a našou vlasťou je Slovensko.

Európa je v súčasnosti objektom snáh o likvidáciu národných štátov. Ohrozená je identita každého európskeho národa. Chcú vytrhať kresťanské korene európskej civilizácie a pokúšajú sa legalizovať úchylné sexuálne praktiky rôzneho druhu. Chcú nastoliť chaos a z neho vytvoriť nový svetový poriadok.

Mainstreamové médiá, často podprahovým spôsobom, ohlupujú našu mládež. Výučba slovenských dejín a slovenskej vlastivedy je priam katastrofálna. Ak chceme poznať svoju budúcnosť, musíme poznať najprv svoju minulosť. Otázky identity národa nevyhnutne nachádzajú odpovede v jeho minulosti. Preto podporujme slobodné a politikou, najmä čechoslovakizmom, neovplyvňované bádanie historikov. Naša identita bola v procese maďarizácie a neskôr čechoslovakizácie deformovaná a boli snahy ju dokonca celkom vymazať.

Druhým obnovením slovenskej štátnosti, po tisícich rokoch od smrti kráľa Svätopluka I., sa obnovil priestor pre skutočné presadzovanie slovenských záujmov. Je našou vecou a našou zodpovednosťou, čo s tým urobíme. Nepokazme to! Jednou zo základných povinností štátu je obhajovať a chrániť identitu národa. Vyzývame všetkých ústavných činiteľov, aby sa zasadili o to, že štát bude prijímať všetky organizačné a legislavívne opatrenia (a to aj na úrovni ústavného práva), ktoré sú potrebné na ochranu slovenskej identity.

S nevôľou musíme konštatovať, že politické strany tak, či onak upevňujú partokratický systém vlády. Vo vláde a v parlamente sú dokonca sily, ktoré sa snažia boľševickým spôsobom obmedziť slobodu slova a pod rúškom boja proti extrémizmu sa snažia umlčať hlasy tých, čo nesúhlasia s likvidáciou slovenskej identity. To, či a ako bude národ žiť v budúcnosti, ich, väčšinou nezaujíma. Vyzývame všetkých ústavných činiteľov, ale aj europoslancov zvolených na Slovensku, aby zodpovedne riešili problémy svojich voličov, aby pracovali pre blaho Slovenska a neutápali sa v politikárčení, či partokratických intrigách.

Pripomínajme si, že Slovensko je kolískou slovanskej kultúry a že slovenčina je prirodzeným slovanským esperantom. Na to buďme hrdí! Neodcudzujme sa našim slovanským bratom a spolupracujme so všetkými európskymi národmi! Zachovajme si však našu, slovenskú identitu a nenechajme sa odnárodniť ani vykoreniť!

 

Predsedníctvo Panslovanskej únie

 

Videá z Koferencie Slovenská identita

 

Anton Semeš - Vývoj Cirkvi vo vzťahu k Slovensku

 

Emil Páleš - 1. Štúrovská koncepcia slovanskej vedy romantický prežitok alebo predzvesť budúcnosti? 2. Má Slovensko nejakú úlohu?

 

Jozef Darmo - Apokalypsa Európy národov alebo ...

 

Martin Lacko - Význam prvej Slovenskej republiky

 

Imrich Horňanský - Slovenské geografické názvy

 

Ján Košiar - Prežijeme Európu, alebo Európa prežije nás

 

Konferencia Slovenská identita - diskusia

 

zdroj videí: http://www.nwoo.org/2016/10/30/konferencia-slovenska-identita-29-10-2016/

 

________________________________________________________________________________________________________ 

Zborník z konferencie si môžete stiahnuť z tejto stránky vo formáte PDF, alebo ako elektronickú publikáciu z časti "Na stiahnutie".

 

 

 

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Oblečme si dresy

Slovo je hlavný nástroj dorozumenia. Dokáže vyjadrovať porozumenie, lásku, priateľstvo a sympatie. Môže však vyjadrovať aj opovrhnutie a nenávisť a môže byť aj zbraňou.

Ako je to s Medzinárodným monetárnym fondom

Medzinárodný monetárny fond  vznikol na konfererncii v Bretton - Woods. 

Akí sme

Akí sme my Slováci? Nám samotným je to len ťažko spoznať seba samých.