Druhý predseda Matice

Nástupcom Štefana Moysesa vo funkcii predsedu Matice bol Jozef Kozáček (1807 - 1877).

Slovenský rímskokatolícky kňaz, kanonik v Oradei, kultúrny pracovník, škôldozorca katolíckych škôl so sídlom v Bratislave, mecén národného života, podporovateľ národných kandidátov - napríklad aj Ľudovíta Štúra - vo voľbách. Prispieval k vydávaniu Pešťbudínskych vedomostí i Národných novín, bol zakladajúcim členom Matice slovenskej. Viac o tomto významnom, no nie veľmi známom národovcovi a humanistovi, v krátkom filmovom dokumente.

 

 

zdroj: youtube.com, TV Matica

 

 

 

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo

náhodný výber článkov

Nomenklatúra, technokrati a komisári

(Súčasné pokusy o kontinuitu procesu Čechoslovakizácie)

I.

Za posledných 200 rokov dve témy hýbu Európou: nacionalizmus a socializmus. V dobrom aj v zlom. Obidve témy sú výsostne politické. Takmer všetky politické debaty a konkrétne politické kroky sa týkajú týchto zásadných tém, aj keď by to navonok chceli popierať, či už z neporozumenia alebo taktických príčin.

Slovenský jazyk a proces čechoslovakizácie

Každá kodifikovaná podoba jazyka má byť vedeckým opisom, spĺňajúcim národnoreprezentatívne a kultúrnoreprezentatívne kritériá.

Najstaršia učená spoločnosť v Uhorsku

Najstarší spolok, ktorý šíril slovenský jazyk a literatúru, Slovenské učené tovarišstvo alebo Tovarišstvo literného umenia, vznikol v Trnave v roku 1792, teda pred 225 rokmi.