Zbierka na usporiadanie konferencie

Tento rok uplynie 100 rokov od prijatia zákona č. 11/1918 Zb. o zriadení samostatného štátu československého.

Čechoslovakistická propaganda tvrdí, že 28.10.1918 vznikol štát dvoch bratských národov a dokonca, že Slováci sa vtedy po prvý raz prejavili ako štátotvorný národ.

Podľa nás však raison d'être tohto štátu spočíval v obnovení českej štátnosti, ďalej v rozšírení jeho územia na východ (v snahe dostať Čechov z nemeckého obkľúčenia), v asimilácii Slovákov a vo využívaní Slovenska ako českej kolónie.

Pripravuje sa množstvo oslavných akcií, vrátane „vedeckých“ konferencií, ktorých cieľom je pripraviť pôdu na obnovenie Česko-Slovenska, či skôr Československa.

Panslovanská únia plánuje 19. septembra 2018 usporiadať konferenciu, ktorej cieľom je ukázať pravý obraz čechoslovakizmu po 18. októbri 1918 a na preukázanie dôvodov, prečo nemôže byť 28. október slovenským štátnym sviatkom.


Témy sa konferencie budú nasledovné :

  •     Zriadenie československého štátu (Bol skutočne zriadený česko-slovenský štát, alebo bola obnovená česká štátnosť, aká bola skutočná účasť Slovákov na zriadení tohto štátu?)
  •     Martinská deklarácia (MD) a Tajná klauzula (Legitimita a legalita MD-aj s prihliadnutím na sfalšovanie jej textu, vacuum iuris, koloniálny právny režim na Slovensku)
  •     Pripojenie Slovenska k českému štátu (Ako sa realizovalo pripojenie Slovenska k novému štátu?)
  •     Hospodárske postavenie Slovenska za 1. ČSR (Ak česká verejnosť chápala Slovensko ako českú kolóniu, aké bolo postavenia Slovenska po pripojení k novému štátu?)
  •     Čechoslovakizmus po 2. svetovej vojne (Zanikol čechoslovakizmus po 2. svetovej vojne, alebo ešte v nejakej forme prežíva?)

Na usporiadanie konferenciu potrebujeme, aj pri úspornom riešení, finančné prostriedky. Preto týmto oslovujeme všetkých slovenských vlastencov, aby nám pri usporiadaní konferencie pomohli a prispeli, čo aj malými, finančnými darmi, ktoré môžete poukázať na náš účet vo FIO banke č.:

2700871770/8330, IBAN: SK4983300000002700871770, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX.

Za Vašu pomoc Vám ďakujeme

V Bratislave 15. 04.2018

Predsedníctvo Panslovanskej únieUkradnuté kosovo


Európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Európska únia má rešpektovať právo na otázky

Európska únia porušuje princíp subsidiarity. Berie členským štátom právo riadiť si všetko to na čo majú kompetencie a právo. Centralizuje sa.

Radlinského dielo - Spolok sv Vojtecha

Pozrite si matičný videofilm o zakladaní Spolku sv. Vojtecha, pri ktorom sa prejavila prezieravosť Andreja Radlinského, spoluzakladateľa Matice slovenskej.

Rádio Naše Slovensko

 
Odber noviniek na stránke

captcha