O nás

Webovú stránku s názvom Slovenské slovo prevádzkuje občianske združenie Panslovanská únia. Slovenské slovo bolo, a stále je, určené slovenským vlastencom na celom svete a má ambíciu stať sa ich spoločným médiom.

Cieľom Slovenského slova je stať sa slobodnými internetovými novinami, ktoré pomôžu znížiť deficit slovenských vlasteneckých médií na Slovensku. Nechceme konkurovať iným národoveckým médiám, ale chceme s nimi spolupracovať tak, aby v tejto oblasti vznikol synergický efekt.

Ponúkame spoluprácu všetkým slovenským spolkom, novinám, magazínom a všetkým médiám, ktorým je slovenská vec drahá. Spoluprácu nám môžete ponúknuť na adrese:

info|zavináč|slovenskeslovo.sk a info.pansu|zavináč|gmail.com

Podrobnosti spolupráce dohodneme s každým osobitne.

*****

Problémom všetkých slobodných médií, okrem nepriazne oficiálnej štátnej moci, sú najmä financie. Ak nám v tomto chcete pomôcť, môžete posielať svoje peňažné dary na účet 2621194302/1100, IBAN: SK1911000000002621194302.

Môžete nás podporiť tiež poukázaním 2% z Vašich daní z príjmov.

Peniaze ktoré takto získame používame na

-  prevádzku webovej stránky www.slovenskeslovo.sk
-  usporadúvanie konferencií, seminárov, prednášok a publikácií, kultúrno-spoločenských,
   výchovno-vzdelávacích, vydavateľských a mediálnych aktivít zameraných na  zachovanie
   kultúrnych hodnôt slovanských národov
rozvíjanie a šírenie vzájomne prospešných kultúrnych, umeleckých, vedeckých, hospodárskych,
   spoločenských, turistických, športových a osobných kontaktov medzi slovanskými národmi
-  podporu vzdelávania, vedy a výskumu v súlade s cieľmi PanSÚ
vydavateľskú činnosť

Ak ste sa rozhodli pomôcť slovanskej a slovenskej veci, percentá z Vašej dane z príjmu budú tým správnym krokom.

Ako poukázať percentá z dane z príjmu?

Ak ste zamestnaný/ná:

Požiadajte do 15. februára kalendárneho roka svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu a nezabudnite uviesť, že chcete 2% z Vašej dane z príjmu asignovať pre oprávnené občianske združenie Panslovanská únia. Požiadajte tiež svojho zamestnávateľa, aby Vám vyhotovil potvrdenie o zaplatení dane. Keď dostanete potvrdenie o zaplatení dane, vyplníte vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane a tieto dva formuláre pošlite alebo osobne doručte daňovému úradu v mieste vášho bydliska do 30. apríla kalendárneho roka.

Ak si podávate daňové priznanie sami:

Vyplňte v daňovom priznaní konkrétnu časť venovanú z dane s názvom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona alebo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby, podľa toho, či podnikáte ako fyzická, či právnická osoba. Vyplnené daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu do 30. marca kalendárneho roka a uhraďte daň.

Pre poukázanie 2% z dane budete potrebovať tieto údaje:

Názov: Panslovanská únia

Adresa: Gessayova 45, 851 03 Bratislava

IČO: 42135664

FIO Banka číslo účtu: 2700871770/8330

IBAN: SK4983300000002700871770

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Právna forma: 701 – Združenie

Add a comment

Ukradnuté kosovo


Európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Čo sa deje v Európskej únii?

Briti ovládli summit a téma utečeneckej krízy sa dostala do úzadia. Aké jednoduché, však? Británia má opäť výnimku.

Budajova temná minulosť

V jednej pasáži kultového filmu Vykúpenie z väznice Shawshank sa hlavného predstaviteľa Andyho Dufresneho spoluväzeň Red pýta, prečo zabil svoju starú.

Tříska: Kupónová privatizácia uľahčila rozpad Česko-Slovenska

Dušan Tříska je často považovaný za jedného z otcov kupónovej privatizácie, ktorá sa v Česko-Slovensku začala pred 25 rokmi.

Rádio Naše Slovensko

 
Odber noviniek na stránke

captcha