Zvážte podporu nášho snaženia pri budovaní tejto stránky.

Slovákom aj na Petrovom stolci
Alexander Rudnay, rodák z dnešných Považian, predtým Svätý Kríž nad Váhom, bol hlavou uhorskej katolíckej cirkvi od roku 1819 až do svojej smrti roku 1831.
Add a comment

Čítať ďalej...

Slováci po boku Márie Terézie
Naša história je zaujímavá a bohatá. Treba, aby sme ju spoznávali. Pozrite si preto videodokument o Márii Terézii a o Slovákoch, ktorí stáli "po jej boku".
Add a comment

Čítať ďalej...

Otec akademikov Eugen Filkorn
Eugen Filkorn bol katolíckym kňazom a pápežským prelátom, profesorom, poslancom slovenského snemu v rokoch 1939-1945.
Add a comment

Čítať ďalej...

Dvestoročnica Radlinského v Kútoch
Ponúkame reportáž o spomienke na Andreja Ľudovíta Radlinského pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia.
Add a comment

Čítať ďalej...

Okrúhle výročie významného jazykovedca prof. Jána Kačalu, DrSc

8.apríla 2017- sa významný slovenský jazykovedec a zakladajúci a dodnes sústavne  aktívny člen našich združení slovenskej inteligencie prof. Ján Kačala, DrSc. v plnom zdraví a v  duševnej sviežosti dožíva   80-tich rokov svojho plodného , najkrajšiemu a najvýznamnejšiemu klenotu našej národnej kultúry - SLOVENČINE - venovaného života.

Add a comment

Čítať ďalej...

Skvelí muži Slovenského učeného tovarišstva

V roku 2017 si okrem iných jubileí a dejinných medzníkov pripomíname tri výročia, ktoré spolu súvisia.

Add a comment

Čítať ďalej...

Zakladateľ slovenskej fyziky

Tento videofilm zo série Slovenské osobnosti je o jednom z najznámejších slovenských vedcov druhej polovice minulého storočia, Dionýzovi Ilkovičovi,

Add a comment

Čítať ďalej...

Náš uránový kráľ

 Podobne ako o mnohých iných významných Slovákoch, vieme aj o Štefanovi Romanovi málo, takmer nič.

Add a comment

Čítať ďalej...

Hold Cernanovi

Tento videofilm je holdom Eugenovi Cernanovi, americkému astronautovi, ktorý ako posledný človek stál na mesiaci v decembri 1972.

Add a comment

Čítať ďalej...

Pred 200. rokmi sa narodil Jozef Miloslav Hurban

Pri príležitosti 200. výročia narodenia významnej osobnosti našich dejín J .M. Hurbana dúfajme, že Národná rada SR vyhlási Rok Jozefa Miloslava Hurbana.

Add a comment

Čítať ďalej...

Stoštyridsiate výročie narodenia MUDr. Vojtecha Alexandra

Tento vynikajúci lekár objaviteľ röntgenu, neskorší univerzitný profesor budapeštianskej lekárskej fakulty takmer celý život /okrem osem rokov pôsobenia v Budapešti/ prežil na Spiši.

Add a comment

Čítať ďalej...

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo

náhodný výber článkov

Oblečme si dresy

Slovo je hlavný nástroj dorozumenia. Dokáže vyjadrovať porozumenie, lásku, priateľstvo a sympatie. Môže však vyjadrovať aj opovrhnutie a nenávisť a môže byť aj zbraňou.

Načo je volebná kaucia

Tri mesiace pred parlamentnými voľbami sú mediálne výstupy bezfarebné.

 
Odber noviniek na stránke