Zvážte podporu nášho snaženia pri budovaní tejto stránky.

Dvestoročnica Radlinského v Kútoch

Ponúkame reportáž o spomienke na Andreja Ľudovíta Radlinského pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia.

Tomuto oravskému rodákovi, kňazovi a národvcovi, príbuznému Antona Bernoláka, otvorili na fare, kde pôsobil, pamätnú izbu. Má pripomínať odkaz, ktorý tento vzácny Slovák zanechal. Na povznesenie národa treba využiť všetky prostriedky.


zdroj: youtube.com, TV Matica
Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo

náhodný výber článkov

Lipa a slovo

Ak je lipa symbolom vzájomnosti Slovanov, ktorí sa okolo nej zhromažďovali, tak slovo je tým, čo túto vzájomnosť umožňovalo a naďalej umožňuje: natoľko, že mu Slovania  vďačia aj za svoje meno. Tvrdí to náš popredný jazykovedec a etymológ Š. Ondruš.

Zbavme sa konečne čechoslovakistického balastu

Ako a načo sa presadilo nepatričné pomenovanie „Slovien“

v novej slovenskej historiografii

Ak chceme nájsť náležité a solídne fundované riešenie tohto problému, musíme začať od jeho historického pôvodu. Našťastie dnes máme v rukách o tom celkom presnú dokumentáciu.

Poslovia zla

Poznámka na úvod:  Keď hovorím my, myslím nie len my na Slovensku, ale my EÚ. Keď píšem „novinári“, nemyslím tým iba slovenských, ale európskych.

 
Odber noviniek na stránke