Dvestoročnica Radlinského v Kútoch

Ponúkame reportáž o spomienke na Andreja Ľudovíta Radlinského pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia.

Tomuto oravskému rodákovi, kňazovi a národvcovi, príbuznému Antona Bernoláka, otvorili na fare, kde pôsobil, pamätnú izbu. Má pripomínať odkaz, ktorý tento vzácny Slovák zanechal. Na povznesenie národa treba využiť všetky prostriedky.


zdroj: youtube.com, TV Matica
Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

O původu Slovanů

Slované prošli naším územím mnohem dříve, než se sem dostali Keltové či Germáni! 

Ústava Slovenskej republiky – základ ústavného vývoja štátu

Predovšetkým sa patrí poďakovať organizátorom konferencie za šancu pripomenúť si nielen udalosti súvisiace s prijímaním ústavy, ale aj podmienky v ktorých vznikala. Ani jedno ustanovenie ústavy nebolo prijímané bez diskusie, bez kompromisov a bez hľadania spoločného konsenzu. Napriek tomu sa podľa hodnotenia vtedajších zahraničných expertov podarilo vytvoriť text, ktorý zabezpečoval pre Slovensko také usporiadanie štátnych inštitúcií, ktoré umožňovali v pokoji riadiť novovznikajúci štát.

Ekonomické dôsledky summitu

Bratislavský summit ma presvedčil, že nikto, kto chce získať predstavu o tom, ako politické kroky a prístupy ovplyvňujú chod hospodárstva a aké opatrenia treba zvoliť, sa nemôže vyhnúť štúdiu národohospodárskych vied.

 
Odber noviniek na stránke