Zvážte podporu nášho snaženia pri budovaní tejto stránky.

Dvestoročnica Radlinského v Kútoch

Ponúkame reportáž o spomienke na Andreja Ľudovíta Radlinského pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia.

Tomuto oravskému rodákovi, kňazovi a národvcovi, príbuznému Antona Bernoláka, otvorili na fare, kde pôsobil, pamätnú izbu. Má pripomínať odkaz, ktorý tento vzácny Slovák zanechal. Na povznesenie národa treba využiť všetky prostriedky.


zdroj: youtube.com, TV Matica
Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo

náhodný výber článkov

Prelát Štefan Náhalka

Významným exilovým dejateľom bol spišský kňaz Štefan Náhalka, ktorý sa narodil pred 100 rokmi v Liptovskej Tepličke.

Prečo má EÚ problémy s výpočtom HDP?

Naša vláda sa potešila, lebo sa jej zmenšil koeficient podiel dllhu na HDP. Vzrástol menovateľ zlomku. Až jednoduchý trik. Oprávnený? Význam HDP nie je jasný nielen politikom, ktorý o ňom rozhodujú, ale aj niektorým ekonómom. Môžeme si položiť viacero otázok. Je HDP mierou výkonnosti ekonomiky? Je mierou sociálneho pokroku, blahobytu? Atď.,atď. Ekonomická teória definuje presne, čo je HDP. Definícia je výmer, ktorý objasňuje termín pomocou jeho obsahu tým, že vypočítava jeho podstatné znaky.

45 - Maďarská okupácia Košíc

V našich školách sa učia slovenské dejiny veľmi úboho.