Dvestoročnica Radlinského v Kútoch

Ponúkame reportáž o spomienke na Andreja Ľudovíta Radlinského pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia.

Tomuto oravskému rodákovi, kňazovi a národvcovi, príbuznému Antona Bernoláka, otvorili na fare, kde pôsobil, pamätnú izbu. Má pripomínať odkaz, ktorý tento vzácny Slovák zanechal. Na povznesenie národa treba využiť všetky prostriedky.


zdroj: youtube.com, TV Matica
Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo

náhodný výber článkov

Základné princípy panslavizmu 21. storočia

Panslovanská únia vychádza z myšlienky panslavizmu spresnenej Ľudovítom Štúrom a za  základné princípy panslavizmu 21. storočia považuje: 

Akí sme

Akí sme my Slováci? Nám samotným je to len ťažko spoznať seba samých.

 
Odber noviniek na stránke