Slovákom aj na Petrovom stolci

Alexander Rudnay, rodák z dnešných Považian, predtým Svätý Kríž nad Váhom, bol hlavou uhorskej katolíckej cirkvi od roku 1819 až do svojej smrti roku 1831.

Bol uvedomelým Slovákom a vyhlásil, že ostal by ním, aj keby sa stal pápežom. Viac vo videodokumente.zdroj: youtube.com, TV MATICA
Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo

náhodný výber článkov

Zachovajme slovenskú identitu

Vyčleňovaním sa človeka zo sveta (keď si uvedomuje a hodnotí svoj vzťah k svetu, uvedomuje si seba ako osobnosť, svoje konanie, činy, myšlienky a city, želania a záujmy) sa formuje jeho identita – jeho sebauvedomenie.

O potrebe skúmať dejiny

 

Žijeme uprostred informačnej vojny, jej štáby účelovo modelujú aj minulosť. 

K otázke počiatkov slovenských dejín

0.1 Ako som už v nadpise naznačil, tento príspevok nemá za cieľ predložiť vyčerpávajúci rozbor všetkých s touto témou súvisiacich problémov.

 
Odber noviniek na stránke