Minister, akých už niet

V našej histórii sme mali už desiatky ministrov, počet prezidentov sa dá spočítať na jednej ruke. Mikuláš Pružinský bol ministrom financií v rokoch 1939 – 1945.

Spolu s guvernérom Národnej banky Imrichom Karvašom bol pilierom uplatňovania rozumnej finančnej politiky, ktorá urobila zo slovenskej koruny „podunajský dolár“. Po vojne ho súdili a odsúdili na sedem rokov väzenia. Mikuláš Pružinský bol však pozoruhodným ministrom aj z iných dôvodov. Pozrite si videodokument.

youtube.com, TV MATICA
najnovšie v poradí

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Prezident amerických Slovákov

 

Štefan Furdek je významnou postavou slovenských dejín.

Dvadsaťpäť rokov: Spomienky a pripomienky.

Pripomenuli sme si 25 rokov od prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenska a prijatia Slovenskej ústavy ako významných krokov k vzniku druhej slovenskej štátnosti.

Čechoslovakizmus v dynamike času (1918-1945)

Keď chceme postihnúť fenomén čechoslovakizmu ako ideovej konštrukcie popierajúcej existenciu slovenského národa a snažiacej sa o jeho počeštenie v kľúčových rokoch našej národnej existencie, musíme poznať jeho dynamiku v prvej a druhej Česko-Slovenskej republike, ale aj jeho transformáciu po druhej svetovej vojne, keď sa idea čechoslovakizmu formálne opustila a označila sa za umelú.

 
Odber noviniek na stránke