Sociálnejšia Európa

Začnem citátom: „V tejto súvislosti sme sa obaja absolútne jednoznačne vyjadrili, že základom Únie musí byť spravodlivejšia a sociálnejšia Európa“.


Je to výrok S. Lövfeana švédskeho premiéra a J-C. Junckera, predsedu EK, ktorý publikovali v SME 16/11/2017. Pojem sociálnejšia Európa vlastne nič nehovorí. Asi toľko ako keby pilot hlásil, že letí veľmi vysoko, letí veľmi rýchlo a je tam veľmi zima. Ak by nám povedal, že letí vo výške 7200 metrov, že letí rýchlosťou 820 km/h a že je tam -35 stupňov celzia, máme veľmi konkrétnu predstavu. Dnešní politici nevedia, že aj ekonómia sa spolieha na usporiadané údaje.

Veľký ekonóm profesor Karel Engliš, guvernér národnej banky a dvakrát minister financií Československa, napísal 920 stranové dielo Soustava národního hospodářství s podtitulom Věda o pořádku, v kterém jednotlivci a národové pečují o udržení a zlepšení života. Dielo vyšlo v roku 1937. Nemôžem nespomenúť veľkého slovenského ekonóma profesora R. Brišku, ktorý v roku 1943 vydal dielo Národné hospodárstvo I a II, ktoré malo spolu 1040 strán. Na s. 25 píše: „Hospodárstvo nemôžeme poznať bez hospodárskeho poriadku. Hospodársky poriadok je súhrn noriem alebo pravidiel, udržujúci chovanie a konanie hospodárskych osôb. Musí tu byť vždy určitý plán pri hospodárení a jednotlivec musí vždy konať v súlade so svojim okolím , s ľuďmi a svoj plán im prispôsobovať. Bez hospodárskeho poriadku nemožno si hospodárstvo predstaviť, ani ho poznať a bez hospodárskeho poriadku hospodárstvo ani neexistuje. Vždy tu musí byť určitý poriadok a kde ho niet, vládne anarchia, ktorá znamená úpadok, svojvôľu a veľmi nízku, úbohú životnú úroveň“. Toto sa učili ekonómovia na Slovensku. Musím pripomenúť aj iné poznatky, ktoré ekonomické vedy chápu ako modus vivendi, zvlášť teória utility. Hospodárstvo je ríša účelov, ktorá hľadá prostriedky na ich uskutočnenie. Účely sú dané hospodárskymi potrebami, či zmýšľaním hospodárskych subjektov. A vo väzbe na citáciu zo SME musím sa opäť vrátiť k R. Briškovi, ktorý na s. 22 píše: „V sociálnej politike je už národohospodár v službách sociálnych ideálov, želaní a podobne“. Ekonóm sa neobmedzuje iba na suchú realitu ekonomiky, ale v duchu teórie užitočnosti sa zaoberá aj tým, čo je chcené a želané. V Bruseli to asi nevedia, hoc im to nedávno pripomenul aj Th. Piketty, keď prezentoval svoje dielo Kapitalizmus 21. storočia.

Myšlienkové úsilie ekonómov a riešenia, ktoré navrhli sa žiaľ dávno ignorujú. Poznatok G. Galileiho (1565 - 1642), ktorý prvýkrát správne a podrobne opísal voľný pád a povedal, že „a predsa sa točí“ nikto nespochybňuje a neignoruje. Sto rokov pred jeho narodením v roku 1464 Luca Pacioli, taliansky matematik a františkán odvodil sústavu podvojného účtovníctva, ktorej podstatu jasne vyjadruje účtovná požiadavka, že má dať sa rovná dal, sa práve dnes hádam najviac ignoruje a nerešpektuje. A. Siekel nám v SME nedávno povedal, že privatizácia bola k nemu štedrejšia. Porušilo sa má dať rovná sa dal? Nielen v Bruseli nevedia, že prof. J. Sojka už v roku 1970 v diele Ekonomická dynamika napísal: „Je otázkou „morálky“ ekonomiky, aký spôsob úhrady, prípadne rozdeľovania príjme. Aby sme diferencovali pojmovo a obsahovo, označme pojmom agresívny ekonomický systém taký systém, ktorý je agresívny voči svojim podsystémom v tom zmysle, že podsystémy realizujú taký spôsob úhrady, prípadne rozdeľovania, pri ktorom technologicky vyspelejšie podsystémy neuhradzujú stratu technologicky menej vyspelým podsystémom, ktorá vznikla v dôsledku toho, že sa vzdali využitia svojich mobilných zdrojov“.

Chýbajú myšlienkové základy ekonomických vied. Ba priam sa zabúda na predchádzajúce myšlienkové úsilia hospodárskych, ekonomických vied. Najviac ma mrzí strata jednotného výkladu hospodárskych javov. Rozmohli sa pojmy ako dlhová brzda, či rovná daň. Brzdu môže mať bicykel, či auto. Rovný môže byť stôl či stena. Ekonómia má pravidlá a predpokladá poriadok. Ekonómia sa nepýta, či je Európa sociálnejšia a spravodlivejšia. Ekonómia rieši vzťah práce a kapitálu. „Práca“ nemá stáť pred bránami závodu a štrajkovať! Ak je „práca“ prvým výrobcom, nemá byť „práca“ aj prvým správcom ba aj prvým prisvojovateľom outputu (meraného napr. HDP), ktorý práve ona vyrobí? Nemajú sa zmeniť vzťahy vo výrobe? Tie zabezpečia spravodlivejší a sociálnejší (pojem predstaviteľov EÚ) systém Európy a tie môžu zabezpečiť, že dôjde k uspokojeniu potrieb ľudí v takom duchu ako to hovorí ekonomická veda, či aj pojem hospodársky ideál.

Prof. Jaroslav Husár

Bratislava 17/11/2017.
ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Demise Západu

Politika identity je nyní definující charakteristikou liberální/progresivní/levicové a politické ideologie Demokratické strany. Je to ideologie nenávisti, hlásaná proti lidem, jejichž kůže je bílá. Politika identity je zcela v rozporu s multikulturní společností.

Dohnala ich k tomu cenzúra na Facebooku

Kotlebovci i nezávislý novinár Martin Daňo sa presúvajú na ruskú sociálnu sieť VKontakte

Za nepoužívanie maďarských názvov pokuty

„Nastolenie“ jazykového poriadku podľa menšinových predstáv. 

KOTLEBA NEPREHRAL, PREDAL SLOVENSKO

Kampaň slovenského Trumpa bola vedená absolútne neprofesionálne, kým išiel Harabin zo sto na nula, Čaputová z nuly na sto.

 
Odber noviniek na stránke

captcha