Komentár M. Šuňala: Všetko je v nás

Všetko čo sa udialo v minulosti, alebo sa deje v prítomnosti je v nás samotných. V každom jednom človeku kdekoľvek na tejto Zemi. V intenciách Božej prozreteľnosti bola táto Zem rozdelená medzi všetky nespočetné národy sveta tak, ako to bolo v Jeho pláne.

Miroslav ŠuňalNám, národu slovenskému, počtom neveľkému, bola daná do náručia našich predkov od Boha zem, zem pod Tatrami, neopísateľne krásna a malebná. Od dávnych čias až po dnešok túto zem obýva národ Slovenov, ľudí to mierumilovných a žičlivých si vzájomne aj druhým. Vzhľadom na veľkosť, početnosť, prírodné a aj intelektuálne bohatstvo, bol slovenský národ so svojou zemou predmetom záujmu nie len okolitých, ale aj vzdialenejších národov. Mnohokrát krása, nie len ľudská, omamovala zmysly a predstavivosť početnejších, kultúrne či nábožensky rozdielnych národov a ich vodcov. Snažili podrobiť a zničiť národ slovenský.

Používali na to silu, zbrane, zastrašovanie. Avšak v zálohe mali aj intelektuálne zbrane, keď sa mnohí nechali predať za pomyselnú misku šošovice. Tu vzniká genóm janičiarstva, zapredanectva. Nedalo sa zabrániť, aby sa tieto gény nezačali množiť v našom slovenskom národe. Rôzne národy v priebehu stáročí doslova zneužívali slovenský národ, a zámerne potláčali vzdelanosť medzi ľudom, len aby slúžil ako lacná pracovná sila, aby prinášali cudzím osoh a bohatstvo.

Akáže to paralela medzi minulosťou a prítomnosťou. Dnes, aj keď máme svoj vlastný slovenský dom, svoje vlastné pomyselné hniezdo, nájdu sa mnohí, ktorí hnobia do vlastného hniezda. Sú to tí, ktorí Slovensko berú iba za prechodnú túto krajinu. Sú to presne potomkovia tých zapredaných génov, vsunutých do lona našich matiek. Títo spravia všetko preto, aby boli v cudzích očiach vnímaní pozitívne. Radi prijímajú cudzie ideológie, radi presadzujú cudzie záujmy, radi pľujú na všetko historické a hlavne, slovenské.

Je to smutný pohľad na dnešné Slovensko, na zem prenádhernú, plnú opäť ľudí lacnej pracovnej sily pre cudzie záujmy. Týmto zapredancom sa však darí čím ďalej tým viac. Svojim zapredaným slovníkom a nereálnymi sľubmi už presvedčili aj veľkú časť národa slovenského. Je to smutný pohľad na dnešné Slovensko. Avšak pokiaľ sme tu my, nezapredaní a nekúpení, Boha milujúci, ešte je tu nádej. Nádej na skutočnú obrodu slovenského národa.


Miroslav Šuňal


zdroj: http://alianciazanedelu.sk/archiv/127

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Kuffa: Aký som ja fašista?

ĽSNS je jediná strana, ktorá zahlasovala za všetky hodnotové zákony v parlamente. To je fakt.

Dánsky profesor histórie Uffe Østergaard hovorí, že nastal čas postaviť okolo Európy múr, pretože integrácia migrantov zlyhala a ochrana hraníc je nevyhnutná.

Dánsky profesor histórie Uffe Østergaard hovorí, že nastal čas postaviť okolo Európy múr, pretože integrácia migrantov zlyhala a „ochrana hraníc je nevyhnutná, inak sa začne obyvateľstvo búriť proti vláde.“

Otázky a opdpovede V. V. Pjakina - 30. 06. 2019

V naväznosti na článok, venovaný faktom a pozorovaniam pána Benjamina Fulforda z 15. 7. 2019, uverejňujeme ďalší diel otázok a odpovedí pána Pjakina. Oba tieto príspevky v zásade úzko súvisia a dopĺňajú sa v hodnotení situácie vo svete.

Vznik klubu zahraničných Slovákov v rámci ĽS Naše Slovensko

Dňa 22. 3. 2017 rozhodlo predsedníctvo ĽS Naše Slovensko o založení Klubu zahraničných Slovákov a za predsedu klubu zvolilo Ing. Martina Beluského, PhD., podpredsedu pre zahraničné vzťahy.

 
Odber noviniek na stránke

captcha