Živé slová mŕtvych ekonómov, mŕtve slová živých ekonómov

Akýsi vnútorný hlas mi našepkáva, že dnešné problémy, nielen na Slovensku, začali v roku 1989.


Konkrétnejšie, začali v ekonomike. „Nemôžem nepripomenúť  slová nášho prvého guvernéra  SNB prof. Karvaša. On už v roku 1947 napísal: Najaktuálnejším prípadom je práve európsky kontinent. Snahy po vytváraní hospodárskeho spoločenstva niektorých štátov európskych, prípadne celej Európy nie je ničím iným, ako výrazom snahy po vytvorení veľkého hospodárskeho priestoru. Organizovanie jednotného európskeho hospodárstva  alebo plán vytvorenia dvoch, prípadne troch hospodárskych oblastí v Európe je hľadaním foriem pre vytvorenie samostatných hospodárskych celkov, ktoré by umožnili také racionálne usporiadanie vzájomných hospodárskych vzťahov, pri ktorom by sa vytvoril predpoklad k optimálnemu využitiu všetkých prírodných podmienok výroby v prospech hospodárskeho blahobytu tých národov, ktoré sú na tomto priestore usadené“. A hneď by som uviedol aj ďalší citát. Tiež guvernéra, ale je to bývalý guvernér FEDu A. Greenspan. Na tlačovke pred novinármi povedal: „Ak ste správne porozumeli tomu, čo som práve povedal, keďže som sa vyjadril pomerne nejasne“.

Citát A. Greenspana súladí s druhou časťou nadpisu mojej úvahy. Vrátim sa však k nám. Čitateľ sa iste pamätá ako nás p. I. Mikloš a p. Sulík obohatili o pojem rovná daň. My máme rovnakú daňovú sadzbu, a to 19 percent. Daň získame iba ak touto sadzbou prepočítame náš príjem. Medzi takéto jasné pojmy platí aj „ekonomický pojem“ dlhová brzda. A do tretice nemôžem nespomenúť pojem default. To je anglické slovo. Asi nemáme slovenské slovo a teda jeho pojem. Američania K. Rogoff a C. Reinhartová sa stali v roku 2010 hviezdami. Patrili medzi najcitovanejších ekonómov a formovali rozpočtovú politiku eurozóny. Rogoff a Reinhartová urobili tri chyby, napr. vynechali pri prepočte dáta  zo 40. rokov  20. storočia  Austrálie, Nového Zélandu a Kanady, ktoré mali  v tom čase vysoký dlh a vysoký rast. Na škandál s manipuláciou úrokovej sadzby LIBOR navrhol eurokomisár pre vnútorný trh Michel Barier zadefinovať manipuláciu so sadzbami ako trestný čin. Banka Deutche Bank prepustila dvoch zamestnancov po tom, ako najatá auditorská firma zistila ich účasť na manipulácii so sadzbou. Vyšetrovanie sa rozbehlo aj v USA, Japonsku a Európe, medzi podozrivými bolo všetkých 16 bánk, ktoré údaje pre konštrukciu LIBOR každý deň nahlasujú. A stalo sa to všetko v roku 2012. Banky v Európe zmanipulovali úrok EURIBOR. ECB to riešila tak, že sadzbu EURIBOR by tvorilo viac bánk a dohľad má zabezpečovať dozorná rada v Euribore. Teda slová živých ekonómov sú mŕtve, lebo bankári si robia podľa svojho, ba ekonómovia nemajú dôkladné poznatky ekonómie ako kľúč k riešeniu volatility pohybu ekonomík EÚ.

Čitateľovi si dovolím pripomenúť, že prípravy na euro sa začali viac než desaťročie od začiatku jeho uvedenia do obehu. Príprava na Európsku menovú úniu sa dá rozdeliť na tri etapy. V prvej od 1. júla 1990 do konca roka 1993 sa odstraňovali prekážky cezhraničného pohybu kapitálu v krajinách Európskeho spoločenstva. Zároveň sa upevňovala spolupráca centrálnych bánk. Počas rokov 1994 a 1998 sa vytvorili a schválili konvergenčné kritériá a v máji 1998 bolo odsúhlasené samotné euro (predtým SDR). Vznik Európskej menovej únie 1. januára 1999 začal tretiu fázu, používania eura v bezhotovostnom styku, voči doterajším menám začal platiť pevný kurz. K tomuto dňu tiež začala činnosť Európske centrálna banka ako tvorca monetárnej politiky.

Moju úvahu mi pomôže jednoznačnejšie ukončiť denník Financial Times. Ten napísal, že muž, ktorý zostavoval v roku 2011 v Taliansku vládu, Mario Monti, jeho kolega v Grécku Lucas Papademnos a nový šéf Európskej centrálnej banky Mario Draghi majú takmer rovnaké životopisy. Všetci traja sú ekonómovia s praxou v Spojených štátoch, zastávali vysoké pozície v administratíve Európskej únie a dvaja z nich pracovali pre investičnú spoločnosť Goldman Sachs. Bola to práve ona, ktorá pomohla Grécku zamaskovať časť štátneho dlhu cez kontroverznú derivátovú dohodu z roku 2002. M. Draghi bol jej viceprezidentom pre Európu v rokoch 2002-20015. Písalo sa o tom aj v našej dennej tlači. Teda, začalo to v ekonomike. A. Smith, otec ekonómie, autor Bohatstva národov napísal pred touto knihou Teóriu morálky. Víťazia egoistické pohnútky a zapadli živé slová mŕtvych ekonómov.

Prof. J. Husár

Bratislava 7/3/2018.

 

 

 

 

 

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Tajuplný projekt AMIF na podporu migrácie

Koľko imigrantov je na Slovensku v tajnosti umiestnených vedia zrejme len zasvätení na najvyšších miestach.

Útokom na Maďarsko a Poľsko EÚ len prehlbuje svoju vlastnú krízu

Európsky parlament odsúdil Maďarsko za záležitosti týkajúce sa ľudských práv a právneho štátu.

Nádeje a riziká

Milujem svoj malý národ, o tom nech nikto nepochybuje. Milovať vie iba ten, kto sa narodil milujúcej matke.

Poznanie svojho preferovaného štýlu rozhodovania a voľby

Človek sa môže rozhodovať viacerými spôsobmi, podľa zvyku, alebo  vo vzťahu k rozličným problémom. Rozhodovať sa lepšie alebo horšie.

 
Odber noviniek na stránke

captcha