Prezidentské voľby - tak, ako to vlastne bolo? Ide naozaj o Slovensko?

View Comments

Politicky nekorektne - Kulturblog 21.11.2019