Potrebujeme prehľad o stave ekonomiky

Čitateľ iste dobre vie, že dnes je hlavným ukazovateľom, aspoň podľa predstáv politikov,  HDP. Je to však iba číslo a nemôže vyjadriť stav ekonomiky; a pritom bežne čítame, že: „Ich projekt pobúril. Finančníkom berú pozemky na Železnej studničke“. To HDP nevyjadrí.


Na minulú úvahu som dostal veľa mailov. Ing. E. N píše:

“Milý Jarko, ďakujem za príspevok. Myslím si, že pre priemerného čitateľa je to trochu náročné. Napokon, sám to konštatuješ, že asi ani “vládni” ekonómovia nekonajú v súvislostiach makroekonomických princípov… A nie u nás, ale asi aj v EÚ. Či sa mýlim?

 
Iniciovalo ma to. Pre ľahšie pochopenie aj minulej úvahy, dnes uvediem takýto príklad. Kováčovci každý rok chodia na dovolenku v moru. Tento rok sa rozhodli kúpiť televízor. Finančné výdavky sú zhruba rovnaké.  Aké zmeny v ekonomike by vznikli? HDP nám nepovie.
Odvetvie dopravy a odvetvie hotely by zaznamenali prepúšťanie pracovníkov, objednávky na dopravné zariadenia by boli zrušené, odvetvie stavebníctva by  spomalilo výrobu. Naopak, výroba televízorov naberá nových pracovníkov, nakupuje suroviny a materiály a zvyšuje sa výroba konštrukčných materiálov na výstavbu hotelov, pretože rastie dopyt, požiadavky na ubytovanie, atď., atď.

Pozrime si našu ekonomiku.  Výroba automobilov  má väzby na elektrotechnický ale aj gumárenský priemysel a iné.  Tých interdependencií je veľa. O tom musí mať riadiaci orgán jasný prehľad. Od pionierskej práce Leontievov input/output model, ktorý je bázou ekonomického rozhodovania umožňuje vláde a parlamentu oprieť tvorbu hospodárskej politiky o jasnú metódu analýzy interdependencií v ekonomike. 

Ekonómovia konečne môžu jednoznačne definovať aj pojem všeobecnej ekonomickej rovnováhy, a teda využiť pre zasahovanie do ekonomiky tento nástroj. Pozrime si túto tabuľku:


                  Tabuľka 8.4: Input - output tabuľka hypotetického hospodárstva

 

Každý stĺpec a každý riadok je označený textom. Ekonomika má 3 odvetvia; môže ich mať stovky. Videli by sme aj to čo sa robí na Železnej studničke, alebo na Ukrajine. Tabuľka má aj 3 bázické časti, ukazujú ich orámované matice údajov.  Časť označená ako Konečná spotreba obsahuje spotrebu domácností, a tá by mohla pozostávať z c1 (chlieb), ktorý by bol v určitom riadku, c2 (mlieko), ktoré by bolo v inom riadku, ... c456 (luxusné tovary). Za stĺpcom export by mohol ísť stĺpec dary (teraz do Ukrajiny) a to presne podľa druhov uvedených v riadkoch matice. Tieto relácie sa volajú input/output relácie pretože nám hovoria aké inputy odvetvia potrebujú, aby vyrobili ich output. Čiže aby poľnohospodárstvo vyrobilo output 3050 jednotiek, potrebuje inputy z troch odvetví. Vidíme aj aká bola novovytvorená hodnota – 1100 jednotiek, či aký bol dovoz. Dokonalý prehľad o ekonomike, jej štruktúre.

Moderná ekonomika nie je izolovaný ostrov Výroba je vysoko špecializovaná, a odvetvia ekonomiky sú navzájom závislé. Zmeny v jednom budú generovať sériu reperkúsií, dôsledkov v celej ekonomike. Zmeny v jednom odvetví môžu byť malé, ale ich šírenie z odvetvia do odvetvia v hospodárstve zmeny „nabalí“ a tak celkový efekt, priamy aj nepriamy, môže byť veľký. Ekonómovia ho musia vedieť vyčísliť.

Opierajú sa pritom o vzťah

                                                                                   X = (I – A)-1Y

Ak by sme za Y dosadili údaje z druhého kvadrantu za Ukrajinu (dary), zistili by sme vplyv týchto požiadaviek na ekonomiku SR. Avšak riešenie niektorých problémov (plyn, ropa) si vyžaduje hlbšie rozčlenenie odvetví a to podľa regiónov. V Československu sme skonštruovali dvoj regionálny model, ktorý mal takúto podobu:


                            Tabuľka 8.5: Dvojregionálna matica technických koeficientovČitateľ jasne vidí množstvo potrebných výpočtov a všetko je jasné. Ale toto bol práve mimoriadne potrebný prehľad o dvoch ekonomikách ČR a SR.
V krajine ako SR, kde je dôležitý zahraničný obchod, iste je žiadúce identifikovať zdroje inputov a destináciu exportu pri formulovaní vhodnej obchodnej politiky.
A tak, ak krajina potrebuje devalvovať menu, aby redukovala obchodný deficit, v prvom rade sa musí uistiť, že hlavne krajiny, ktoré s ňou obchodujú nebudú sa snažiť pomstiť  a budú sa držať zásad obchodnej politiky.

Tých vhľadov do ekonomiky je veľa, toľko ako bohatý je ekonomický život.

Predovšetkým vláda ho musí mať; a to číselný. Veda jej to umožňuje. Treba ju vedieť.Záver

Trápi ma  a aj irituje, že v 21. storočí nevieme využívať ekonomickú vedu, nemáme dôkladný prehľad o ekonomike, väzbách v nej.
Bez vedy zasahujeme do ekonomiky, neriadime ekonomiku.

Kamuflujeme aj to, čo vyvolala vojna na Ukrajine, nespoliehame sa na hodnoverné údaje. A vzhľadom na to, že sme členmi EÚ, nevyužívame obrovský nástroj regionálneho modelu a tak nezasahujeme do fungovania jednotlivých ekonomík EÚ.
Cez model by sme sa mali zaujímať  o vybilancovaný ekonomický rast  všetkých regiónov a chcieť pomôcť ekonomicky zaostalým regiónom.

Veda nám dáva prehľad o ekonomike. Nie chaos.


Prof. J. Husár

Bratislava 29/3/2022

 

 

COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Čo čaká ekonomickú vedu v EÚ?

Pre  túto úvahu som sa rozhodol preto, že Ursula von der Leyen sa vraj dostala na čelo Európskej komisie vďaka „politickej priechodnosti“. Aj taká je demokracia. Ekonóma musí takýto výraz priam desiť.

Nebudete mať drevené palety ani iphony. SMOLA!

Analýza pána Staněka - mnohých politikov a "politikov"  to akosi nezaujíma ...

Čo mi chýba?

Myslím v riadení ekonomiky. Aby si to čitateľ lepšie uvedomil, treba vedieť, že produkcia ekonomiky = f( práca, pôda, kapitál), teda 3 faktorov. Vidíme koľko máme nezamestnaných, a teda jeden faktor má  väčší produkčný potenciál ako je reálne využívaný, obrazne miesto 100 ľudí pracuje iba 90. S pracovnou silou je to však náročnejšie.

Dlh máme aj my a aj EÚ

V posledných dňoch som dostal dva maily, ktoré bilancovali dlh krajín na celom svete. Graf nemôže povedať, prečo v krajinách vzniká dlh. Môže ho iba konštatovať. V EÚ platia Maastrichtské kritériá a predsa máme dlh. Práve jedna z príčin sú práve Maastrichtské kritériá.